gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Levent ARIDAĞ
Prof. Dr. Levent ARIDAĞ
E-posta: leventaridag@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 16
Telefon: (262) 6051605
Design concepts and strategies, Emerging design strategies, Interactive and responsive environments, Natural processes of formalization,
Digital Organicism, art, architecture and design
Elif Özlem AYDIN (ORAL)
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN (ORAL)
E-posta: ozlemoral@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1
Telefon: (262) 605 16 42
Tek Yapı Koruma, Sit Koruma, Endüstri Mirası, Yeniden İşlevlendirme
Nilay COŞGUN
Prof. Dr. Nilay COŞGUN
E-posta: nilaycosgun@gtu.edu.tr
Ofis: K Blok, -
Telefon: (262) -
Yapısal Atık Yönetimi,
Yapı Üretimi
Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
(Bölüm Başkanı)
E-posta: sevinc@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-20
Telefon: (262) 605 16 47
Mimari tasarım
Mimarlık Teorisi
Mimari Tasarım Metodları
Mimarlık Eleştirisi
Sürdürülebilir(ekolojik) mimari tasarım
Eğitim binalarının mimari tasarımı
Cahide AYDIN İPEKÇİ
Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ
E-posta: caipekci@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-24
Telefon: (262) 605 16 15
Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri
Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm Potansiyelleri
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Alçı
Fitnat CİMŞİT KOŞ
Doç. Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ
E-posta: fcimsitkos@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-26
Telefon: (262) 0
Innovative Teaching Methods in Architecture, Performative & Responsive Relations in Architectural Design, Contemporary Contextual Approaches in Architectural Design, Human-Environment Relations
Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Doç. Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
E-posta: sgmayuk@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Elemanları, Mimari Detaylandırma, Yapısal Hasarlar Su-Isı), Yapı Bilgisi Eğitimi, Yapı Alanında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), Bulanık Mantık Yaklaşımı, Proje Yapım ve Yönetimi.
Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
E-posta: saniyekaraman@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Malzemeleri,
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri,
Enerji Etkin Yapı Malzemeleri,
Yasam Döngüsü Değerlendirmesi
Seda KULA
Doç. Dr. Seda KULA
E-posta: s.kulasay@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-25
Telefon: (262) 605 16 26
Mimarlık Tarihi, Erken Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Beaux Arts Okulu ve Eklektizm, 19.Yüzyılda Osmanlı Liman Kentlerinin Gelişimi, Sanayi-i Nefise Mektebi
Ferhat PAKDAMAR
Doç. Dr. Ferhat PAKDAMAR
E-posta: pakdamar@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 605 16 14
Köprüler, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Betonarme Yapılar, Yapı Statiği, Deprem Mühendisliği, Yığma ve Tarihi Yapıların Deprem Davranışı, Performans Analizi, Bulanık Mantık, Afet Yönetimi.
İBRAHİM TÜRKERİ
Doç. Dr. İBRAHİM TÜRKERİ
E-posta: iturkeri@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Mimari Tasarım,
Kamu Yapıları Tasarımı
Tapınma Mekanları
Kentsel Tasarım,
Kıyı Alanları Tasarımı Ve Planlaması
Can BOYACIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Can BOYACIOĞLU
E-posta: cboyacioglu@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Antroposen Kuramı
Sanat ve Mimarlık Kuramı
İklim Değişikliği ve Mimarlık
Çağdaş Felsefe ve Eleştiri
Derya ÇAKIR AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKIR AYDIN
E-posta: deryacakir@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 605 16 14
Fiziksel Çevre Denetimi, Mimari Akustik, Yapı Akustiği, İşitsel Peyzaj
Cemile Sanem ERSİNE MASATLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Cemile Sanem ERSİNE MASATLIOĞLU
E-posta: semasatlioglu@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-21
Telefon: (262) 000
mimari tasarım eğitimi, stüdyo kültürü, temel tasarım, 20.yy. mimarlık kuramı, endüstri mirası, kent kimliği, kentsel morfoloji
Fatma İlknur KARA
Dr. Öğr. Üyesi Fatma İlknur KARA
E-posta: figokce@gtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 141
Telefon: (262) 605 1588
Betonarme Yapılar, Çelik Yapıların Sismik Davranışı, Plastik Mafsal Hipotezi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doğrusal Olmayan Analizler, Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri
Dicle KIZILDERE GÖKYER
Dr. Öğr. Üyesi Dicle KIZILDERE GÖKYER
E-posta: diclekizildere@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) 605 16 23
Soylulaşma, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Politika, Yerinden Edilme, Kentsel Ayrışma, Kentsel Tasarım
Sedef ÖZÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Sedef ÖZÇELİK
E-posta: sozcelik@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-26
Telefon: (262) 0262 605 16 36
İnşaat Sektöründe Kadın Profesyoneller, Kadın Mimarlar, İnşaat Sektöründe Meslek Eğitimi ve Toplu Sözleşmeler, İnşaat Sektöründe Mavi Yakalı Çalışanlar Konutun sosyal yönü, Kent ve Konut Söylem
Elif ÖZER YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZER YÜKSEL
E-posta: e.yuksel@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-19
Telefon: (262) 0262 605 16 33
Enerji Etkin Yapı Tasarımı, İklimle Dengeli Tasarım, Sürdürülebilir ve Enerji Etkin Cephe Sistemleri, Bitkilendirilmiş Cephe ve Çatı Sistemleri, Afet Sonrası Geçici Yapım
Funda SOLMAZ ŞAKAR
Dr. Öğr. Üyesi Funda SOLMAZ ŞAKAR
E-posta: solmazfunda@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) 605 16 12
Kültürel Mirasın Korunması,
Tarihi Yapılar ve Çevreler,
Kültürel Peyzaj Alanları,
Geleneksel Mimari ve Yapım Teknikleri
Funda TAN BAYRAM
Dr. Öğr. Üyesi Funda TAN BAYRAM
E-posta: ftan@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) 605 16 33
Mimarlık tasarım teorisi, mimari temsil, kodlama, parametrik ve algoritmik tasarım, yapay zeka araçları ve modelleri, ve tasarım sürecinde BIM'in entegrasyonu.
Zeynep TARÇIN TURGAY
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TARÇIN TURGAY
E-posta: zturgay@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) 605 16 42
Mimari Tasarım,
Mimari Uygulama Projeleri,
Proje Yönetimi,
Bina Enformasyon Sistemleri,
Mimarlık ve Psikoloji,
Mekan Dizimi
Mine TOPÇUBAŞI
Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
E-posta: minetopcubasi@gtu.edu.tr
Ofis: , 125
Telefon: (262) 605 16 26
Restorasyon, tek yapı koruma, dünya miras alanları, kentsel koruma, koruma kuramı
Erdem ÜNGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÜNGÜR
E-posta: eungur@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-16
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım ve Kuramı, Mimari Temsil, Kentsel Politika, Hafıza Çalışmaları
Ezgi YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi YAVUZ
E-posta: eyavuz@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-25
Telefon: (262) 605
Modern mimarlık, modern sanat, II. Dünya savaşı sonrası mimarlık, sanat ve mimarlık birlikteliği

Öğretim Görevlileri

Özge Can BALABAN
Öğretim Görevlisi Özge Can BALABAN
E-posta: obalaban@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-21
Telefon: (262) 1610
mimarlıkta ütopya olgusu, mimarlık kuramları, tasarım kuramları, tasarım yöntemleri, yaratıcılık, mimarlık eğitimi, tasarım eğitimi, mimarlıkta araştırma olgusu
Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Öğretim Görevlisi Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
E-posta: ftugrul@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-21
Telefon: (262) 605 1623
Yüksek Yapılar
Yapı Bilgisi
Taşıyıcı Sistemler ve Teknolojileri
Yapılarda Kullanım Alanı Verimliliği

Öğretim Yardımcıları

Selin ÖZTÜRK DEMİRKIRAN
Dr. Selin ÖZTÜRK DEMİRKIRAN
E-posta: selinozturk@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Yapı Elemanları,
Yapı Elemanlarında Bozulma,
Yapı Hasarları
Betül ALANKUŞ
Arş. Gör. Betül ALANKUŞ
E-posta: betulalankus@gtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 101
Telefon: (262) -
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri,
Yapı Biyolojisi,
Enerji Etkin Bina Tasarımı,
Fiziksel Çevre Denetimi,
Sağlıklı Yapı Tasarımı
Şeyda ARSLAN ERCAN
Arş. Gör. Şeyda ARSLAN ERCAN
E-posta: seydaarslan@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-06
Telefon: (262) 605 16 12
Kültürel Mirasın Korunması, Belgelenmesi, Geleneksel Mimarlık, Koruma Sorunları
Esra ARSLANTÜRK
Arş. Gör. Esra ARSLANTÜRK
E-posta: esra.arslanturk@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Seben AŞKIN KÜTÜKÇÜ
Arş. Gör. Seben AŞKIN KÜTÜKÇÜ
E-posta: s.askin@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım ve Mimarlık Kuramı, Kentsel Politika, Çağdaş Felsefe ve Mimarlık Eleştirisi, Eleştirel Kent Teorisi
Gizem ASLAN
Arş. Gör. Gizem ASLAN
E-posta: gaslan@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-08
Telefon: (262) 605 16 28
Mimari Tasarım
Sinema ve Mimarlık
Sinematografik Mekan Kurgusu
Cem BALCAN
Arş. Gör. Cem BALCAN
E-posta: cembalcan@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) -
Kültürel Mirasın Korunması, Restorasyon
Sinan ÇELİK
Arş. Gör. Sinan ÇELİK
E-posta: sinancelik@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, -
Telefon: (262) 0(262)
Mimari Tasarım
Merve EFLATUN
Arş. Gör. Merve EFLATUN
E-posta: merveeflatun@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 108
Telefon: (262) -
Mimari Tasarım
Anlatı ve Mimarlık İlişkisi
Mimarlık Eleştirisi


Ayşegül ENGİN VARDAR
Arş. Gör. Ayşegül ENGİN VARDAR
E-posta: aengin@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Mevcut Yapıların İyileştirilmesi
Ekolojik Yapı Tasarımı
Ekolojik Yapı Malzemeleri
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Aygen EROL ÇAKIR
Arş. Gör. Aygen EROL ÇAKIR
E-posta: aygenerol@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-05
Telefon: (262) 605 16 24
Mimari Tasarım,
Sanat ve Mimarlık Kuramı,
Mimarlık Eleştirisi,
Disiplinlerarası Çalışmalar,
Sinema Çalışmaları
N. Özge ESENER
Arş. Gör. N. Özge ESENER
E-posta: ozgeesener@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 108
Telefon: (262) 605 16 28
Sürdürülebilir Cephe Tasarımı,
Gün Işığı Kontrolü,
İç Ortam Görsel Konforu,
Bina Cephelerinde Bozulmalar.
Mehmet Ali GASSELOĞLU
Arş. Gör. Mehmet Ali GASSELOĞLU
E-posta: m.gasseloglu@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) 605 1624
Mimari Tasarım, Katılımcı Tasarım, Mimari Tasarımda Alternatif Yaklaşımlar, Yer Kurma Pratikleri
Damla İNCİ
Arş. Gör. Damla İNCİ
E-posta: damlainci@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) (605) 10 00 - 106
Mimari Tasarım, Tasarım ve eleştiri, Tekinsiz Mekan, Ardıl Mekan Potansiyelleri
Gamze KAHRAMAN
Arş. Gör. Gamze KAHRAMAN
E-posta: gamzekahraman@gtu.edu.tr
Ofis: E Blok, E06
Telefon: (262) -
Kültürel Mirasın Korunması, Restorasyon, Koruma Sorunları
Mehmet Ali KARAGÖZ
Arş. Gör. Mehmet Ali KARAGÖZ
E-posta: makaragoz@gtu.edu.tr
Ofis: E Blok, E04
Telefon: (262) -
Kübra KULA
Arş. Gör. Kübra KULA
E-posta: kubrakula@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Mimarlık Tarihi
Geç Osmanlı Dönemi Camileri
Merve ÖZDOĞAN
Arş. Gör. Merve ÖZDOĞAN
E-posta: mozdogan@gtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 101
Telefon: (262) -
Yapı Bilgisi Eğitimi,
Sanal Gerçeklik Sistemleri,
Kuşak Kavramı ve Sınıflandırması
Fatıma İkbal POLAT
Arş. Gör. Fatıma İkbal POLAT
E-posta: fpolat@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-07
Telefon: (262) -
Mimarlık Tarihi, Kent Tarihi
Çetin SÜALP
Arş. Gör. Çetin SÜALP
E-posta: cetinsualp@gtu.edu.tr
Ofis: K Blok, Z-07
Telefon: (262) -
Kinetik Mimarlık,
Konuşlandırılabilir Strüktürler
Rana UZUN
Arş. Gör. Rana UZUN
E-posta: rkamiloglu@gtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 107
Telefon: (262) 0216 605 16 18
Yapı Bilgisi, Yapı Fiziği, Sürdürülebilir Tasarım ve Mimarlık, Akustik konfor, Hacim Akustiği, Yapı Akustiği
Merve Eylül ZORLU
Arş. Gör. Merve Eylül ZORLU
E-posta: eylulzorlu@gtu.edu.tr
Ofis: E Blok, Z04
Telefon: (262) 262
Kültürel Mirasın Korunması, Restorasyon

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

Eski Öğretim Elemanları

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Birgül ÇOLAKOĞLU (İTÜ)
 • Prof. Dr. Özgür Mehmet EDİZ (Bursa Uludağ Ü.)
 • Prof. Dr. Semih ERYILDIZ
 • Dr. Mimar Hande APAK
 • Yüksek Mimar Bilgehan ORHAN
 • Yüksek Mimar Cengiz YILMAZ
 • Yüksek Mimar Derya EKİM ÖZTEPE
 • Yüksek Mimar Jale Gözde KÜÇÜKOĞLU
 • Yüksek Mimar Nurşah ATAMTÜRK
 • Yüksek Mimar Olcay EREN YERLİKAYA
 • Yüksek Mimar Tarhan ARIKAN
 • Mimar Figen ÇİLOĞLU
 • Mimar Leman Öznur ALAÇAM

Önceki Yıllarda Ders Vermiş GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Gülçin PULAT
 • Prof. Dr. Tülin GÖRGÜLÜ
 • Prof. Dr. Yasemin ALKIŞER
 • Prof. Dr. Yurdanur DÜLGEROĞLU
 • Doç. Dr. Murat ŞAHİN
 • Yrd. Doç. Dr. Ebru Acar TARALP
 • Yrd. Doç. Dr. Gülay KEPSUTLU
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra AKBALI
 • Dr. Mimar Elif ÖZER YÜKSEL
 • Dr. Mimar Mustafa TUTAR
 • Yüksek Mimar Ali HIZIROĞLU
 • Yüksek Mimar Berke KARADENİZ
 • Yüksek Mimar Büşra AĞAÇ
 • Yüksek Mimar Canan ORBAY
 • Yüksek Mimar Ceren Kerpiç ÖZTÜRK
 • Yüksek Mimar Emin Can AYGÖLÜ
 • Yüksek Mimar Evren ÖZTÜRK
 • Yüksek Mimar Göksenin EKİYORUM
 • Yüksek Mimar Hayriye SÖZEN
 • Yüksek Mimar İpek BAYCAN GLAISTER
 • Yüksek Mimar Onur ARABACIOĞLU
 • Yüksek Mimar Özge Can BALABAN
 • Yüksek Mimar Vildan CECO
 • Yüksek İnşaat Müh. Özgür KAVURMACIOĞLU
 • Mimar Gönül UYSAL
 • Mimar Güray OSKAY
 • Mimar Hilal ERBAKAN
 • Mimar Murat YILMAZ
 • Mimar Süleyman AKTAŞ
 • Esra ÖZTÜRK KAPANCI