Dr. Öğr. Üyesi Fatma İlknur KARA
Mimarlık

Fatma İlknur KARA
Telefon
(262) 605 1588
E-Posta
figokcegtu.edu.tr
Ofis
K Blok, 141
Çalışma alanları
Betonarme Yapılar, Çelik Yapıların Sismik Davranışı, Plastik Mafsal Hipotezi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doğrusal Olmayan Analizler, Sahaya Özel Zemin Davranış Analizleri

Makaleler

Bülent AKBAŞ, F. İlknur KARA ve Ülgen MERT TUĞSAL (2007). “Çelik Çerçevelerde Öteleme Analizleri ve Doğrusal Olmayan Dinamik Analizlerin Karşılaştırılması”, İMO Teknik Dergi, 4177-4196.

Akbas, B., Tugsal, UM, Kara, FI. (2009). ”An EvaluatIon of Energy Response and Cumulative Plastic Rotation Demand In Steel Moment Resisting Frames Through Dynamic/Static Pushover Analyses,” The
Structural Design of Tall and Special Buildings, Vol.18, pp.405-426.

Fahjan, Y., Pakdamar, F., Eryılmaz, Y. ve Kara, F. İ. (2015). "Afet Planlamasında Deprem Riski Belirsizliklerinin Değerlendirilmesi". Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1 (1-2), 21-39.

Kara F.I., Fahjan, Y.,Taskin B, " A Multi-Mode Pushover Analysis Procedure to Estimate the Seismic Demands of Medium-Rise Unsymmetric-Plan Buildings", Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 2016, 2040-7467, 13, 2, 131-142, DOI: 10.19026/rjaset.13.2924.

Kitap Bölümü

Y. FAHJAN, A. MERT & F. I. KARA, Selection And Scaling Time History Records For Performance-based Design, Y. FAHJAN, G. KREMMYD & V. PLEVRIS [Editörler], Performance-based Seismic Design Of Concrete Structures And Infrastructures(1- 35): IGI Global, 14 Subat 2017, Kitapta Bölüm.

Ulusal-Uluslararası Bildiriler

Bülent AKBAŞ, Jay SHEN, F. İlknur KARA and Ülgen MERT TUĞSAL (2003). “Seismic Behaviour and Pushover Analyses In Steel Frames”, Fifth National Conference on Earthquake Engineering, 26–30 May, Istanbul, Turkey.

Bülent AKBAŞ, F. İlknur KARA, Ülgen MERT TUĞSAL, ve M. Kemal GÜNAY (2003). “Tek ve Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Davranışlarının Karşılaştırılması”, Kocaeli Deprem Sempozyumu, 12–14 Mart.

Bülent AKBAŞ, Hakan TEMİZ, F. İlknur KARA ,Ülgen MERT TUĞSAL, (2005). “Alçak, Orta ve Yüksek Katlı Çelik Çerçevelerde Histeretik Enerji Talepleri”, Kocaeli Deprem Sempozyumu.

Kara, FI, Tuğsal, Ü.M., Taskin, B, Sezen, A,(2007). “Türkiye Deprem Kayıtları Kullanılarak Hedef Yerdeğiştirmelerin Hesabı İçin İki Ampirik Formül”, 6.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul,
16-20 Ekim 2007, 119-130.

Taşkın, B, Kara, FI , Tugsal, Ü.M., Sezen, A,(2007). “Empirical Relations for Calculating the Target Displacements of Existing & New-Design Structures Considering Turkish Earthquakes”,
International Conference on the Modern Trends in Structural Engineering for Seismic Design, Ariel-Israel, 8-11 October.

Kara, Fİ, Tugsal, Ü.M., Taskin, B.(2007). “Two Empirical Relations for Calculating the Target Displacements of Equivalent SDOF Systems Considering Turkish Strong Motion Database”, COMPDYN 2007: Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Crete-Greece, 13-15 June.

Tuğsal, Ü.M., Taşkın, B., Kara, F.İ. (2008). "Comparison of Performance Evaluation Concept for RC Buildings Considering Turkish Earthquake Code and the Proposed Empirical Relation", 14th World
Conference on Earthquake Engineering, Beijing-China, 12-17 October.

Nurlu M., Fahjan Y., Eravcı B., Baykal M.,Yenilmez G., Yalçın D., Yanık K., Kara F.I., Pakdamar F., “Rapıd Estımatıon Of Earthquake Losses In Turkey Usıng Afad-Red System” Second European
Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), Istanbul, Turkey, 24-29 August, 2014.

Kara F.İ, Fahjan Y, Taşkın B, "Planda Düzensiz Betonarme Bir Binanın Arsa Yöntemi İle Performansının
Değerlendirilmesi", 05/2015, 8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı,
İstanbul, Turkey, 5/11/2015 - 5/15/2015

Ciftci Z., Kara Fİ, Fahjan Y, " Orta Yükseklikteki Betonarme Bir Binanın Hasargörebilirliğinin Farklı Yöntemlerle İncelenmesi", 05/2015, 8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul,
Turkey, 5/11/2015 - 5/15/2015.

Fahjan Y., Pakdamar F.,  Kara F.I., Eravcı B., Baykal M.,Yenilmez G., Yalçın D., Yanık K., “AFAD-RED Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi” 8.Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 5/11/2015 - 5/15/2015.

Y. M. Fahjan, F. Pakdamar, F. İ. Kara, Y.
Eryılmaz, B. Eravcı, M. Baykal, G. Yenilmez, D. Yalçın, K. Yanık.  “Afet Yönetiminde Olası Depremler İçin “AFAD-RED” Hasar Tahmin Sisteminin Kullanımı” 3.  Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,14-16 Ekim 2015, İzmir.

Demir B.,Kara F.İ Fahjan Y., "Süreklilik Ve Süreksizlik Durumlarında Perde-Çerçeve Etkileşimi" 3.  Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı,14-16 Ekim 2015, İzmir.

Projeler

Beyza TAŞKIN, F. İlknur KARA, Atila SEZEN, Ülgen MERT TUĞSAL, Tübitak Projesi
“Betonarme Yapıların Performansa Dayalı Tasarımında Türkiye Deprem Kayıtları
Kullanılarak Hedef Deplasmanların Belirlenmesinde Ampirik İlişkilerin
Üretilmesi”, Proje No: 106M048, Şubat 2008.

Yasin FAHJAN, F. İlknur KARA, Ferhat PAKDAMAR, AFAD Proje, “Deprem Ön Hasar Tahmin
Sistemi Yazılım Geliştirilmesi Projesi” Ocak,2014.

Yasin FAHJAN, F. İlknur KARA, Ferhat PAKDAMAR "AFAD DAMP Uygulamasında Kritik
Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar"(Ocak 2015)

British Council Institutional Links Programme - Newton Fund Post-earthquake Disaster and Risk Management through a Rapid Response Framework for Industrial Zones in Turkey .(Proje Başlangıcı 2016- Süresi: 24 Ay)

The University of Sheffield Gebze Technical University Sheffield Hallam University (Cultural, Communication and Computing Research Institute, C3RI)Istanbul Technical University

Katip Celebi - Newton Fund RCUK-TUBITAK Research Partnerships Call Rapid Earthquake Risk Assessment and Post-Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey .(Proje Başlangıcı 2016- Süresi: 30 Ay)

The University of Sheffield Istanbul Technical University Gebze Technical University Sheffield
Hallam University (Cultural, Communication and Computing Research Institute, C3RI)

Bilimsel Raporlar

Bülent AKBAŞ, F. İlknur KARA, Ülgen MERT TUĞSAL, “Alçak-, Orta- ve Yüksek- Katlı Çelik Çerçevelerde Öteleme Analizleri ve Doğrusal Olmayan Dinamik Analizlerinin Karşılaştırılması”, GYTE Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: 02-A–02–01–03), Eylül 2003.

  • Doktora: İTÜ, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, 2016
  • Yüksek lisans: G.Y.T.E, Deprem ve Yapı Bilimleri Anabilim Dalı, 2001 - 2004
  • Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 1997 - 2001