Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Mimarlık

Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Telefon
(262) 605 16 09
E-Posta
saniyekaramangtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 18
Çalışma alanları
Yapı Malzemeleri, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Enerji Etkin Yapı Malzemeleri, Yasam Döngüsü Değerlendirmesi

Journal Articles / Uluslararası Makaleler
(Uluslararası hakemli ve alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler)

1. Adıgüzel B., Karaman Öztaş S., 2023, Kasım, Tasarım Sürecinde Kaynak Etkin Yapı Malzemesi Seçimi ve Mimarların Yaklaşımı, Tasarım Kuram, 19(40), 534-552, doi: 10.59215/tasarimkuram.407. (indexed by DAAI)

2. Karaman Öztaş S., Yüksek İ., 2022, Mart, Life Cycle Environmental Analysis of Brick Production: Turkey as A Case Study, Journal of Green Building, 17 (2), 125- 142. (Q1 journal) (indexed by AHCI, Columbia's Avery Architectural ındex, Scopus, Construction Building Abstracts ve dig.)

3. Özçelik S., Karaman Öztaş S., Salihoğlu T., 2021, Eylül, Archiprix-TR Yarışmaları ve Türkiye Mimarlık Gündemiyle İlişkisi, Yapı, 469: 20-24. (indexed by DAAI)

4.Yüksek İ., Karaman Öztaş S., Tahtalı G., 2020, Ekim, The evaluation of fired clay brick production in terms of energy efficiency: a case study in Turkey, Energy Efficiency, Vol 13, issue 7, 1473-1483, ISSN 1570-646X. (Q2 journal) https://doi.org/10.1007/s12053-020-09896-y (indexed by SSCI, SCI).

5. Türkmenoğlu Berkan S.,Karaman Öztaş S., Kara F.İ, Engin Vardar A., 2020, Ekim, The role of spatial ability on architecture education, Design and Technology Education: An International Journal, vol 25, no 3, 103-126, ISSN: 2040-8633. (indexed by DAAI- Design and Applied Art Index).

6. Karaman Öztaş S,2018, The Experiences with Environmental Product Declaration in Turkish Building Material Sector, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 14, pp. 203-223. doi: 10.17365/TMD.2018.2.1, ISSN:2148- 8142, online ISSN: 2148- 4880.(indexed by Avery Index).

7. Karaman Öztaş S,Tanacan L, 2018, Yaşam Döngüsü Envanter Analizinin Türkiye için Önemi, Yapı, 434: 42-46, ISSN:1300-3437. (indexed by DAAI -Design and Applied Art Index).

8. Karaman Öztaş S, Tanacan L, 2014, Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, International Journal of Advanced Materials Research, Green Technologies and Sustainable Develoment in Construction (ISSN: 1022- 6680, ISBN- 978-3-03835-082-8), Volume:935, pp.293-296. (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.935.293). (Indexed by: ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, google.com, Institution of Electrical Engineers (IEE).

9.Karaman Öztaş S, Ipekci Aydın C, 2013, Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, International Journal of Advanced Materials Research, Green Building Technologies and Materials II (ISSN:1022-6680, ISBN-13:978-3-03785-687-1), Volume:689 , pp.273-277, (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.689.273). (Indexed by: ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar google.com, Institution of Electrical Engineers (IEE).

Journal Articles / Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Özçelik Güney S., Karaman Öztaş S., Salihoğlu T., 2020 (Ekim), Exploring Urban Design Criteria for High Speed Rail (HSR) Station through the Design Studio Experience, Case of Pendik/Turkey, Tasarım Kuram, 16(31), 123-139. Doi: 10.14744/tasarimkuram.2020.74507 (Tr Dizin- Ulakbim)

2.Karaman Öztaş S., İriş S., 2020 (Haziran), Fired Clay Brick or Autoclaved Aerated Concrete as Walling Materials in Terms of Sustainability, Celal Bayar University Journal of Science, Vol 16, issue 2, 109-117. Doi:10.18466/cbayarfbe.610833 (Tr Dizin- Ulakbim)

3.Karaman Öztaş S., Tanacan L., 2017, Türk Yapı Malzemesi Sektörü için Geliştirilen Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Modelinin Sınanması, Tübav Bilim Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, 65- 76.

Journal Articles / Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Karaman Öztaş S., 2015, Fiber Reinforced Composite Materials in Architecture, Applied Mechanics and Materials, pp.1171-1175, ISSN:1662-7482, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.789-790.1171

2.Karaman Öztaş S., 2015, Sustainable Manufacturing Processes of Building Materials: Energy Efficiency, Applied Mechanics and Materials, pp.1145-1149, ISSN: 1662-7482, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.789-790. 1145.

International Proceedings / Uluslararası Bildiriler

1. Can G., Karaman Öztaş S., Taş E. F., Material Waste Management in the Construction Industry: Brick Waste, 10th International Conference Kerpic'23, 26-28 Ekim 2023, Diyarbakır.

2. Tomakin İ., Karaman Öztaş S., Evaluation of wood-hybrid building systems based on current applications, 3rd International Civil Engineering and Architecture Congress (ICEARC'23), 12-14 Ekim, 2023, Trabzon.

3. Kantarcı Kibaroğlu R., Yüksel Özer E., Karaman Öztaş S., Aktif Yaşam Duvarında Kullanılan Yapı Malzemelerinin Gömülü Enerji ve İç Mekan Hava Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi, 5.International Symposium on Art and Design Education, 27-28 Nisan 2023.

4.Genç A.Ç., Karaman Öztaş S., Yapı Malzemesi Olarak Çapraz Lamine Ahşap Kullanımının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma, the 3rd International Urban, Environment and Health Congress, 16-21 Nisan 2021.

5.Uslu İ., Karaman Öztaş S., Sustainability Assessment of Nanotechnological Building Materials, International e-Congress of Architecture and Planning IV (ICONARCH IV), 13-15 Ekim 2020, Konya Teknik Üniversitesi, Konya.

6.Aydın E. Ö,Karaman Öztaş S., Sevinç Kayıhan, Mayuk Güzelçoban,The Quality in Architecture Education Accrediting Experience of GTU Department of Architecture, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2019), 26-27 Aralık 2019, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, KKTC.

7.Doğan. A, Karaman Öztaş S., Sağlık Yapılarında Sürdürülebilir Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, 7th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Kasım 15-17, 2019, Ankara.

8. Mayuk G.S,Karaman Öztaş S.,Borders between Theory and Practice for Sustainability in Turkey interms of Building Materials, CAUMME, Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East, Borders in Architecture, Kasım 22-23, 2018, Bahçeşehir Üniversitesi,İstanbul.

9.Ozturk, S.,Karaman Öztaş S., Analysis of Energy Efficiency Potentials of Turkey's Cement Industry, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Kasım 14-16, 2018, Antalya.

10.Eroğlu S.,Karaman Öztaş S., Sürdürülebilirlik- Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Uzungöl Yerel Mimarisinin İrdelenmesi, Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Sempozyumu, Yayın No: 3685906,Aralık 1-2, 2017, İstanbul.

11.Karaman Öztaş S., Tanacan L.,The Importance of Local Factors for Inventory Analysis, International Structural Engineering Society (ISEC-09), Resilient Structures and Sustainable Construction, July 2017, Valencia/ İspanya, published by ISEC Press, ISBN: 978-0-9960437-4-8, doi:10.14455/ISEC.res.2017.212, indexed by Scopus.

12. Karaman Öztaş S., The Limitations of LCA Methodology Towards Sustainable Construction Materials, 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS 2017), 2017, Mart 15-17, Dubai.

13. Karaman Öztaş S., Tanacan L., Verification of Life Cycle Impact Assessment Model developed for Turkish Building Materials Sector, The 2nd International International Sustainable Building Symposium, 2015, 28- 30 Mayıs, Ankara.

14. Karaman Öztaş S., Ipekci Aydın C., An innovation for Structural System Education in Architecture, Central Bohemia Universty (CBU) International Conference 2015, Innovations in Science and Education, Mart 25- 27, 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

15. Karaman Öztaş S., Tanacan L., The Local Parameters in Life Cycle Sustainability Assessment of the Building Materials, International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians (ICESA), Mayıs 17-20, 2014, Antalya.

16. Karaman Öztaş S., Tanacan L, Towards Sustainable Building Materials; A Life Cycle Impact Assessment Method for the Turkish Construction Sector, BuildWell 2014, Mart 19- 22, 2014, Kalifornia, Amerika.

17. Karaman Öztaş S., Tanacan L., Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, GBTM 2013, The 3rd International Conference on Green Building Technologies and Materials, Aralık 21- 22, 2013, University Technology of Malaysia, Kuala Lumpur, Malezya.

18. Karaman Öztaş S., Oguz Z., Tanacan L., A Comparative Analysis of Life Cycle Impact Assessment Methods for Building Materials, Sustainable Building Conference 2013 (SB13), Eylül 25- 28, 2013, Graz University of Technology, Avusturya.

19. Karaman Öztaş S., Ipekci Aydın C., Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, GBTM 2012, The 2nd International Conference on Green Building Technologies and Materials, Aralık 27-28, 2012, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Çin.

National Proceedings / Ulusal Bildiriler

1- Karaman Öztaş S., Tanacan L., Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Nicel Yaklaşımlar, Türkiye, Sürdürülebilir Enerji Etkin Yapılar Sempozyumu ve Sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 7-8 Ocak, 2014.

2- Karaman S. , Esin T., Sağlık Yapılarında Kullanılan Yapı Malzemelerinin İnsan Sağlığı ve Konforu Üzerindeki Etkileri, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi,pp 169- 179, İTÜ, İstanbul , Kasım 2010.

3- Esin T., Karaman S., Sağlık Ocaklarında Konfor Koşullarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yapı Fiziği Kongresi, pp 31- 36,YTÜ, İstanbul, Mart 2010.

Books and Chapters / Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1. Doğan A, Karaman Öztaş S., Aralık 2020, Yeşil Hastane Uygulamalarında Karşılaşılan Engeller: Türkiye Örneği, Konuttan Kente Mimari Araştırmalar, 27-48, Gece Kitaplığı, ISBN: 978-625-7319-16-4.

2.Karaman Öztaş S., 2018,The Limitations of LCA Methodology Towards Sustainable Construction Materials,Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, Lecture Notes in Civil Engineering 6, ISBN: 978-3-319-63708-02, ISSN: 2366-2557, DOI 10.1007/978-3-319-63709-9_8, pp. 102-113, Mart.

3- Ozyılmaz Kucukyagcı P., Ünal F.C.,Karaman Öztaş S.,2017; Ecology- Planning and Design, The Barrier Free Design Facilities for Wheelchair Users in Gebze Technical University Campus,Kliment Ohridski University Press, Sofia. (ISBN: 978-954-07-4270-0)

4-Karaman Öztaş S., Kayıhan S. K., 2015, Ecological Approaches towards Building Materials in Architecture, Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Chapter 51 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 723- 735. (ISBN: 978 954 07 3999 1)

5-Kayıhan S. K.,Karaman Öztaş S.,Ipekci Aydın C,2015, Reflections of Environment Ecology and Sustainability Concepts of Architecture and Design from the Start of 21st Century till Today; Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Chapter 31 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 437- 455. (ISBN:978 954 07 3999 1)

Other Publications / Diğer Yayınlar

Karaman Öztaş S.,Türk Yapı Malzemesi Sektörü İçin Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Programı, Aralık, 2015.

Karaman, S., Sağlık Yapılarında Konfor Koşullarının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi ABD, 2009.

Scientific Research Projects / Bilimsel Araştırma Projeleri

1. Bio-based Phase Change Materials in Lignocellulose Matrix for Energy Store in Buildings, ERA-NET SES; MICall19, Avrupa Birliği Projesi, 01.11.2020- 31.10.2023, uzman araştırmacı. (devam etmekte)

2. Sürdürülebilir Hastane Yapıları İçin Yerel Bağlamda Çevresel Bariyerlerin Araştırılması, GTU, Bilimsel Araştırma Projesi, GTU101, 2019-2020, yürütücü.

3. Türk Yapı Malzemesi Sektörüne Yönelik Envanter Veritabanının Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, GTU,Bilimsel Araştırma Projesi, GTU105, 2017- 2019, yürütücü.

4. Yapı Malzemesi Sektörü İçin Bir Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Modelinin Oluşturulması, İstanbul Teknik Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011 - 2013, araştırmacı.

Atıflar / Citations

1. The Limitations of LCA methodology towards sustainable construction materials, 3rd International Sustainable Building Symposium (Oztas Karaman S., 2017)

Has been cited in:

1.a. It is all about the details: A LCA on a Building Project in Sweden with focus on the level of details in the inventory data, Master's Thesis in Structural Engineering and Building Technology, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2019.

1.b. A study on the major construction materials of non-residential buildings from the viewpoint of major environmental impact, Jihwan Yang, and Sungho Tae, International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, pp.56-64, June, 2019, doi. 10.22712/susb.20190007

1.c. Life Cycle Assessment of Traditional and Electrical Vehicles, Rafael R.Buros, Istvan Bodnar, David M.Kalasz, Vehicle and Automativ Engineering 3, VAE 2020, 186-193, ISBN:978-981-15-9528-8,Springer . https:/doi.org/10.1007/978-981-15-9529-5.

2.Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, International Journal of Advanced Materials Research, Green Technologies and Sustainable Development in Construction, Volume:935, pp.293-296. (Oztas Karaman S, Tanacan L., 2014).

Has been cited in:

2.a. New Internet search volume- based weighting method for integrating various environmental impacts, Changyoon Ji, Taehoon Hong, Environmental Impact Assessment Review, 56: 128- 138, January, 2016. DOI: 10.1016/j.eiar.2015.09.008.(Impact Factor: 2.40).

2.b. An integrated environmental and health performance quantification model for pre-occupancy phase of buildings in China, Environmental Impact Assessment Review, Vol 63, 1-11, March, 2017, DOI. 10.1016/j.eiar.2016.11.0003. (Impact factor: 2.92)

3.Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, International Journal of Advanced Materials Research,Volume:689 , pp.273-277. (Oztas Karaman S, Ipekci Aydın C., 2013).

Has been cited in:

3.a. Embodied carbon of building products during their supply chains: Case study of aluminium window in Australia; Seongwon Seo,Junbeum Kim;Resources,Conservation and Recyling, Vol 105, 160- 166, December, 2015. DOI: 10.1016/ j. jesconrec. 2015.10.024. (Impact Factor: 2.56).

3.b. The embodied impact of existing building stock, book chapter of "Examining the environmental impacts of materials and buildings", Ming Hu, pp 1-31,2020, doi. 10.4018/978-1-7998- 2426- 8.ch001.

4. Türk Yapı Malzemesi Sektörü için YDED'ne yönelik bir model önerisi, doktora tezi, İTÜ, 2015. (Oztas Karaman S.)

Has been cited in:

4.a.LCA of Building Materials:Literature review, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Yıldız N.B., Arslan H., Yılmaz E., pp.210- 219, Vol 8., issue 1, 2020

5. The Importance of Local Factors for Inventory Analysis. (Oztas Karaman S.)

Has been cited in:

5.a. EPDs as data source for environmental assessment of buildings in the context of level(s) and DGNB, how feasible is their adaptation, Sustainability, May 2021, 13(11), Rosario ve diğ

Bilimsel Teşvik Ödülleri

1. Araştırma Teşvik Ödülü (GTU), 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı, Ocak, 2021.

2. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (Tübitak, UBYT), Yayın Teşvik Ödülü, Ekim, 2022.

3. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (Tübitak, UBYT), Yayın Teşvik Ödülü, Aralık, 2020, yayın: The evaluation of fired clay brick production in terms of energy efficiency: a case study in Turkey, Energy Efficiency.

4. TÜBİTAK Ufuk2020 Eşik Üstü Ödülü, Aralık, 2020, EURO SAFE4IND Projesi, (Araştırmacı)

Danışmanlığında Tamamlanan Lisansüstü Tezleri

1.Doğan, A., Türkiye'de Sürdürülebilir Hastane Uygulamalarında Karşılaşılan Engellerin Belirlenmesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Ekim, 2020.

2. İriş, S., Tuğla ve Gazbeton Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Eylül, 2019.

Workshops- Certifications / Atölye Çalışmaları- Eğitimler

1- İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG- AR Merkezi- “ Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyellerinin Artırılması”, TÜBİTAK Proje Eğitim Etkinliği, 10- 12 Eylül 2012.

2- Life Cycle Assessment and Carbon Footprint, Eğitim Sertifikası, İstanbul, 20- 21 Mart 2012.

3- Oikodomos, Sanal Kampüs Projesi, Belirteçler- Atölye ÇAlışması, La Salle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Barselona, Aralık, 2011.

Memberships / Üyelikler

1. A senior member of the International Association of Engineering Technology (IAET),

2. TMMOB Mimarlar Odası, (2005- ... )

Yüksek Lisans- Doktora Tezi Savunması Jüri Üyeliği

1.Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Selda Emeksiz,Yapı İç Donatım Sisteminin Çevresel Etki ve Geri Kazanım Açısından İrdelenmesi, MSGSU, FBE, İstanbul, 2019. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ş. Deniz.

2. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Berrin Uzun Karaduman, Mimarlık Gastronomi İlişkisi ve Estetik Bağlamda Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Şubat, 2017. danışman: Yrd. Doç. Dr.Zeynep Gamze Mert.

3. Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği: Ayşegül Engin, Konut alanlarının ekolojik kriterler açısından değerlendirilmesi ve çevresel etkilerini azaltmaya yönelik bir çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Aralık 2017. danışman: Prof. Dr. Tülay Tıkansak Karadayı.

4. Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği: Halide Bozkurt, Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapı Üretiminde Malzeme Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Temmuz 2018. danışman: Prof. Dr. Nilay Coşgun.

Kadro Sınav Jüri Üyeliği

1. Kadro Sınavı Jüri Üyeliği: Medeniyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınavı, Aralık 2017.

2. Kadro Sınavı Jüri Üyeliği: Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Anabim Dalı, Araştırma Görevlisi Kadrosu, Şubat, 2018.

Other Tasks / Diğer Görevler

1. Hakemlik, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi,2017.

2. MOBBİG 38. TOPLANTISI, 8-9 Mayıs 2014, ODTU, Ankara.

3. Uluslararası kongrede bilim kurulu üyeliği, 3rd International Conference on Green Building Technology and Materials (GBTM 2013), 2013.

4. MOBBİG 35. TOPLANTISI (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu), 8-9 Kasım 2012, İzmir.

5. 2010- 2011, 2012- 2013, 2013- 2014 , 2015-2016 Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği.

6. 2013-2014, 2015- 2016 Intibak Komisyon Üyeliği.

Professional Practice / Mesleki Uygulamalar

Öztükel Evi, Kuruçeşme- İstanbul - Şantiye, Korint Mimarlık, 2008- 2009.

Kırca Evi tadilatı, Kuruçeşme- İstanbul, Şantiye, Korint Mimarlık, 2007.

Ya- Sa Villaları, Çamlıca- İstanbul, Şantiye, Korint Mimarlık, 2007.

Ceyo Mağazaları Bursa, Denizli, Antalya Projeleri, Ofis, Korint Mimarlık, 2007.

Ankara Dış İşleri Konutu Tadilat Projesi, Ofis, Korint Mimarlık, 2006.

Acarkent Beykoz A 11 Villası, Tadilat Projesi, Ofis, Korint Mimarlık, 2006.

Beypazarı- Güdül Tarihi Evleri, Röleve ve Restorasyon Projesi, TA Mimarlık, 2006.

Konut Projeleri, Yeroğlu Mühendislik, 2005.

* Tuğla ve Gazbeton Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Sinan İriş, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Eylül, 2019.

* Türkiye'de Sürdürülebilir Hastane Uygulamalarında Karşılaşılan Engellerin Belirlenmesi, Arzu Doğan, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Ekim, 2020.

* Okul Öncesi Eğitim Yapılarında İç Mekan Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Aslı Özekmekçi, GTU, Mimarlık ABD, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Temmuz, 2021.

* Yapılarda Kullanılan Nanomalzemelere Çevresel Bir Bakış, İrem Uslu, GTU, Mimarlık ABD, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Temmuz, 2021.

* Mimari Tasarım Sürecinde Yapı Malzemeleri Açısından Kaynak Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Buse Adıgüzel, GTU, Mimarlık ABD, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Eylül, 2022.

* Sürdürülebilir Cephe Malzemesi Seçimine Yönelik Bir Kontrol Listesi Önerisi, Gülsüm Güler Gürkan, GTU, Mimarlık ABD, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Eylül, 2022.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü
  • Lisans: Çukurova Üniversitesi, Müh. Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum