Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZER YÜKSEL
Mimarlık

Elif ÖZER YÜKSEL
Telefon
(262) 0262 605 16 33
E-Posta
e.yukselgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-19
Çalışma alanları
Enerji Etkin Yapı Tasarımı, İklimle Dengeli Tasarım, Sürdürülebilir ve Enerji Etkin Cephe Sistemleri, Bitkilendirilmiş Cephe ve Çatı Sistemleri, Afet Sonrası Geçici Yapım

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yüksel, E., Türkeri, A., N., (2017). A Litterature Review of Experimental Setups Monitoring Thermal Performance of Vegetated Facade Systems. Journal of Facade Design and Engineering, 5(2), 67-85, ISSN: 2213-3038, Doi: 10.7480/jfde.2017.2.174 (DOAJ (Directory of Open Access Journals), Google Scholar ve Scopus tarafından indexlenmektedir).

A2. Yüksel, E., Limoncu, S., (2013). Afet Sonrası Sürdürülebilir Geçici Eğitim Yapılarının Yaşam Süreçlerindeki Eylem Adımları ve Öneriler, Megaron, Yıl: 2013, Cilt:8, Sayı:1, s:8-18, ISSN: 1309-6915, DOI: 10.5505 /MEGARON.2013.18209 (Avery Index to Architectural Periodicals (AIAP), TUBITAK ULAKBIM, EBSCO Host Art & Architecture Complete, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Web of Science, ERIH PLUS, DOAJ, Gale/Cengage Learning, ASOS Index, DRJI, and Ulrich’s tarafından indexlenmektedir).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Yüksel, E., Türkeri, A., N., (2020). An Experimental Evaluation of the Thermal Performance of Felt Type Vegetated Facade System. 15th International Conference on Durability of Building Materials and Components (DBMC 2020), 20-23 Ekim 2020, Barcelona (bildiri sunumu online gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metni yayınlanmıştır, ISBN: 978-84-121101-8-0).

B2. Yüksel, E., Türkeri, A., N., (2017). Proposed Experimental Setup to Monitor the Thermal Performance of Vegetated Facade System in Kocaeli, Turkey. International Conference on Building Envelope Systems and Technologies (ICBEST 2017), 15-18 Mayıs 2017, İstanbul (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metni yayınlanmıştır, ISBN: 978-975561479-3).

B3. Yüksel, E., Türkeri, A., N., (2016). Sustainable Facade System: Types of Vegetated Facade Systems Designed and Constructed in Turkey, SBE 16 İstanbul – International Conference on Sustainable Built Environment, 13-15 Ekim 2016, İstanbul (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metni yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-63492-9-4).

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C1. Yüksel, E., Türkeri, N., (2018). Ilımlı-Nemli İklim Bölgesinde Keçe Tip Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Isıl Performasının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, 12-13 Nisan 2018, İstanbul Kültür Üniversitesi (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-61283-9-4).

C2. Yüksel, E., Türkeri, N., (2016). Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Farklı İklim Bölgelerindeki Isıl Performanslarının Değerlendirilmesi, 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 4-6 Mayıs 2016, İTÜ Taşkışla (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-61283-6-3).

C3. Güzelçoban Mayuk, S., Serter, N., Yüksel, E., (2012). Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Detaylarının İrdelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Konferansı, 12-13 Kasım 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-975-6339-37-4).

C4. İpekçi Aydın, C., Yüksel, E., (2012). Bitkilendirilmiş Yapı Kabuğu Sistemleri, 6.Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, 12-13 Nisan 2012, Uludağ Üniversitesi, Bursa (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-61283-0-1).

C5. Yüksel, E., Coşgun, N., (2011). Pnömatik Strüktürlerin Afet Sonrası Geçici Yapı Üretiminde Uygulanabilirliği, Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2011, İstanbul (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-4233-65-6).

C6. Yüksel, E., Aydın İpekçi, C., (2011). Yüksek Yapıların Taşıyıcı Sistemlerinde ve Yangına Karşı Korunumunda Malzemenin Etkisi, Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, 24-26 Kasım 2011, İstanbul (bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir, bildiri kitabında tam metin yayınlanmıştır, ISBN: 978-605-4233-65-6).

D. Diğer yayınlar / Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Yüksel, E., Türkeri, A., N., (2016). Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Farklı İklim Bölgelerindeki Isıl Performanslarının Değerlendirilmesi ve Türkiye'de Uygulanan BCS Tipleri, Yalıtım Dergisi, Sayı: 151, s:44-54, Ekim 2016, ISSN: 1302-8057.

D2. Aydın, E.Ö., Coşkunçay Okur, E., Bayezitoğlu, C., Cengiz, S., Yüksel, E., (2014). Konuralp'teki Ahşap Sivil Mimari Örneklerini Belgeleme Çalışması, Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Taç Dergisi, Sayı:4, s:56-65, Eylül-Aralık 2014, ISSN: 2148-0974.

D3. Güzelçoban Mayuk, S., Yüksel E., (2014).Yapıların Depremden Korunmasında Yalıtımın Önemi, İzolasyon Dünyası Dergisi, Sayı 108, s.18-21, Temmuz-Ağustos 2014, ISSN:1304-3749.

D4. İpekçi Aydın, C., Yüksel, E., (2012). Bitkilendirilmiş Yapı Kabuğu Sistemleri, Çatı ve Cephe Dergisi, Sayı 39, s:46-53, Temmuz-Ağustos 2012, ISSN: 1306-5335. 

E. Atıflar (SCI, SSCI, AHCI veya alan endeksleri kapsamındaki dergilerde atıf alan araştırmalar):

E1. “A Litterature Review of Experimental Setups Monitoring Thermal Performance of Vegetated Facade Systems”, Yüksel, E., Türkeri, N., Journal of Facade Design and Engineering, (2017), 5(2), pp.67-85. has been cited in: “Vertical Greenery Systems: A systematic review of research trends”, Bustami, R., A., Belusko, M., Ward, J., Beecham, S., Building and Environment, (2018), 146, pp.226-237 (indexed in SCI, Sciences Citation Index).

F. Diğer çalışmalar:

F1. "Detay_Yapı Elemanları // 01" Atölye ve Sergisi (yürütücü), Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03-04 Mayıs 2018, Kocaeli. 

F2. “Unit to Inhabit” Atölye Çalışması (yardımcı yürütücü), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile 2011-2012 Bahar yarıyılı Mimari Tasarım III & IV dersleri kapsamındaki atölye çalışması. 

F3. "MicroProportion" Çalıştayı, (yürütücü: Emily White), Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 23-27 Temmuz 2012, İstanbul.

G. Eğitimler / Sertifikalar:

G1. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Cephe Tasarımı: Geleceğin Cepheleri-Cephelerin Geleceği” adlı seminere katılım ve katılım sertifikası, 04-14 Şubat 2013.

G2. Yapı Endüstri Merkezi’ndeki “Sürdürülebilir Binalar için Canlı bir Yöntem: Yeşil Çatılar” adlı eğitim programına katılım ve “Yeşil Çatılar” sertifikası, Haziran 2011.

H. Diğer görevler:

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Final ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği, 2013-2019.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kültür - Sanat Komisyonu Üyeliği, 2012-2013, 2017-2019.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yatay-Dikey Geçiş, İntibak Komisyonu Üyeliği, 2015-2017.

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Mezunlar ve İşverenlerle İletişim Komisyonu Üyeliği, 2014-2017. 

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Sınıf Tefrişi Tasarımı Komisyon Üyeliği, 2012-2016.

Mesleki deneyimler:

Düzce Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (2010-2011).

Erenport İnşaat, Gürcistan, Tiflis (2009).

Erenport İnşaat, İstanbul Merkez Ofis (2008-2009).

Işık Yapı Denetim, (2008).

Tancon Mühendislik (2007).

Siba Mühendislik (2006).

J. Bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelik:

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası Üyeliği (2008-…

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Peyzaj Mimarlar Odası Üyeliği (2006-…

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilimleri Doktora Programı // Ilımlı-Nemli İklim Koşullarında Keçe Esaslı Bitkilendirilmiş Cephe Sistemlerinin Isıl Performansının Değerlendirilmesi
  • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı //Afet Sonrası Geçici Eğitim Yapılarında Yapısal Sürdürülebilirlik
  • Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü
    Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum