Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Mimarlık

Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Telefon
(262) 605 1623
E-Posta
ftugrulgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 107
Çalışma alanları
Yüksek Yapılar Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Yenilikçi Taşıyıcı Sistemler Kullanım Alanı Verimliliği

Journal Articles / Uluslararası Makaleler


1. Pakdamar, F., Tuğrul Okbaz, F., (2018). Yüksek Yapıların Çevresel Etkileri Bağlamında Yapılabilirliğinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi (Modeling Of Feasibility In The Context Of The Environmental Effects Of High-Rise Buildings By Fuzzy Logic). Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, 15:85-106 (indexed by Avery Index) (Doi: 10.17365/TMD.2018.3.7)

2. Sev A., Tuğrul F., (2014). Integration of Architectural Design with Structural Form in Non-Orthogonal High-Rise Buildings, Journal Of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 7(2):31-42 (Print ISSN: 2029–9990, Online ISSN: 2335–2000), (Index Copernicus), (Doi: 10.5755/j01.sace.7.2.7046)


Journal Articles / Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


1. Koman,İ., Tuğrul Okbaz, F., Arslan Kılıç, G., (2018). Yapıyı Hücrelerle Kurmak: Habitat 67 ve Modüler Yapıların Geleceği. Beton Prefabrikasyon Dergisi (Precast Concrete Journal), (ISSN 1300-3488), Yıl 32, Sayı 127, sayfa 5-17. (http://www.prefab.org.tr/ekatalog/prefab_127/4/)

2. Koman,İ., Arslan Kılıç, G., Tuğrul Okbaz, F. (2017). Mimari Prefabrikasyonda İki Mimar ve İki Simgesel Bina. Beton Prefabrikasyon Dergisi (Precast Concrete Journal), (ISSN 130-3488), Yıl 31, Sayı 123, sayfa 5-13. (http://www.prefab.org.tr/ekatalog/prefab_123/index.html?).


International Proceedings / Uluslararası Bildiriler


1. Tuğrul Okbaz, F., Sev, A. (2018). ‘Studies For Reducing Wind Effects On Tall Buıldings: Special Cases from The World’, International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), October 26-29, Antalya, Turkey.

2. Tuğrul Okbaz, F., Sev, A. (2016). 'An Overview of New Architectural Design Trends in Tall Buildings', International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), May 24-28, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

3. Tuğrul, F., Eren, Ö. (2015). 'Advantages of Structural Steel Material in High-Rise Buildings and Special Cases from the World', IJAS International Journal of Arts and Sciences, June 23-26, UAB, Barcelona, Spain

4. Tuğrul, F., Sev, A. (2015). 'An Overview to Sustainable Building Technologies in Future: Lightweight Structures' (Geleceğin Sürdürülebilir Yapı Teknolojilerine Bir Bakış: Hafif Strüktürler), ISBS- International Sustainable Buildings Symposium, May 28-30, Gazi University, Ankara, Turkey

5. Sev A., Tuğrul, F. (2014). 'Integration of Architectural Design with Structural Form in Non-Orthogonal High-Rise Buildings', 4th International Conference Advanced Construction, October 9-10, 2014, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

6. Sev A., Tuğrul, F. (2014). 'Regional and Cultural Expressions in Tall Building Design with Special Cases from the World', Architectural Design Conference, May 8-10, 2014, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, Turkey


National Proceedings / Ulusal Bildiriler


1. Savaşır K., Tuğrul F., (2014), ‘Uzay Kafes Sistemlerle Yaratılabilecek Üst Örtülerin Yüzey Geometrilerinin İncelenmesi: Heydar Aliyev Merkezi Örneği’, 7.Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3-4 Nisan 2014

2. Savaşır K., Tuğrul F., (2014), ‘EPS Kalıplı Betonarme Yapıların, Gazbeton Duvarlı Betonarme Karkas Yapılarla Isı Yalıtımı ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması’, 7.Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3-4 Nisan 2014

3. Savaşır K., Tuğrul F., (2013), ‘Yüksek Yapılarda Çelik Karkas Taşıyıcı Sistem Yerine Çelik Diagrid Kullanımının Avantajları’, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 13-14-15 Kasım 2013

4. Savaşır K., Tuğrul F., Çelik M. (2013), ‘Sugar Sophia Maket Atölyesi’, Poster Sunumu, İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTYAM 2013 Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1-5 Ekim 2013

5. Tuğrul F. (2013), ''Yüksek Yapıların Sürdürülebilirliğini Sağlamada Çekirdek Tasarımının Etkisi'', Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi 2013, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 23-24 Mayıs 2013

6. Tuğrul, F., Savaşır, K. (2012). ''Biyomimetik Mimarlık Kavramının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi'', Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Konferansı 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 12.11.2012- 13.11.2012


Other Publications / Diğer Yayınlar


1.Tuğrul, F., Yüksek Yapıların Tasarımında Biçim Taşıyıcı Sistem İlişkisinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Programı, 2014.


Workshops (Yürütülen Çalıştaylar)


1. Savaşır K., Tuğrul F., Çelik M. (2013), ‘Sugar Sophia Maket Atölyesi’, İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTYAM 2013 Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1-5 Ekim 2013

2. Savaşır K., Tuğrul F. (2013), ‘Sugar Tower 2 Maket Atölyesi’, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Kocaeli, 15 Kasım 2013


Other Tasks (Diğer Görevler)


1. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kültür Sanat Etkinlik Komisyon Üyeliği (2013-…).

2. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Üyeliği (2013-…).

  • Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, 2015-2020
  • Yüksek lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, 2013-2015
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2008-2012
The Liverpool School of English-İngiltere
Dil Eğitimi (2014)