Öğretim Görevlisi Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Mimarlık

Dr. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Telefon
(262) 605 1623
E-Posta
ftugrulgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-21
Çalışma alanları
Yüksek Yapılar Yapı Bilgisi Taşıyıcı Sistemler ve Teknolojileri Yapılarda Kullanım Alanı Verimliliği

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Tuğrul Okbaz, F., Sev, A. Sıra Dışı Biçimli Yüksek Ofis Yapılarında Kullanım Alanı Verimliliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 38(1), 113-126.(Doi:10.17341/gazimmfd.831937) (indexed by SCI-Exp).
A2. Pakdamar, F., Tuğrul Okbaz, F., (2018). Yüksek Yapıların Çevresel Etkileri Bağlamında Yapılabilirliğinin Bulanık Mantıkla Modellenmesi (Modeling Of Feasibility In The Context Of The Environmental Effects Of High-Rise Buildings By Fuzzy Logic). Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, 15:85-106 (Doi: 10.17365/TMD.2018.3.7) (indexed by Avery Index).
A3. Sev A., Tuğrul F., (2014). Integration of Architectural Design with Structural Form in Non-Orthogonal High-Rise Buildings, Journal Of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 7(2):31-42 (Print ISSN: 2029–9990, Online ISSN: 2335–2000), (Doi: 10.5755/j01.sace.7.2.7046) (Index Copernicus).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Aydinç, S., Tuğrul Okbaz, F., Pakdamar, F. (2022). Yüksek Yapılarda Kullanılan Akıllı Cephe Teknolojilerinin İncelenmesi, Uluslararası Konya Mimarlık ve Sanat Sempozyumu IKAAS’22, Konya (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet bildiriler kitabında, tam metin uluslararası kitapta yayımlanmıştır).
B2. Özgüç, F., Tuğrul Okbaz, F., Pakdamar, F. (2022). Geniş Açıklıklı EXPO Yapılarında Kullanılan Çelik Taşıyıcı Sistemlerin İncelenmesi, Uluslararası Konya Mimarlık ve Sanat Sempozyumu IKAAS’22, Konya (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir. Özet bildiriler kitabında, tam metin uluslararası kitapta yayımlanmıştır).
B3. Tuğrul Okbaz, F., Sev, A. (2018). ‘Studies For Reducing Wind Effects On Tall Buıldings: Special Cases from The World’, International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), October 26-29, Antalya, Turkey.
B4. Tuğrul Okbaz, F., Sev, A. (2016). 'An Overview of New Architectural Design Trends in Tall Buildings', International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), May 24-28, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
B5. Tuğrul, F., Eren, Ö. (2015). 'Advantages of Structural Steel Material in High-Rise Buildings and Special Cases from the World', IJAS International Journal of Arts and Sciences, June 23-26, UAB, Barcelona, Spain.
B6. Tuğrul, F., Sev, A. (2015). 'An Overview to Sustainable Building Technologies in Future: Lightweight Structures' (Geleceğin Sürdürülebilir Yapı Teknolojilerine Bir Bakış: Hafif Strüktürler), ISBS- International Sustainable Buildings Symposium, May 28-30, Gazi University, Ankara, Turkey.
B7. Sev A., Tuğrul, F. (2014). 'Integration of Architectural Design with Structural Form in Non-Orthogonal High-Rise Buildings', 4th International Conference Advanced Construction, October 9-10, 2014, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania.
B8. Sev A., Tuğrul, F. (2014). 'Regional and Cultural Expressions in Tall Building Design with Special Cases from the World', Architectural Design Conference, May 8-10, 2014, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. Aydinç, S., Tuğrul Okbaz, F., Pakdamar, F. (2022). Yüksek Yapılarda Kullanılan Akıllı Cephe Teknolojilerinin İncelenmesi, Barınma Kültürü Cilt-2, Uluslararası Kitap Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Editör: Yaldız Esra, Büyüksahin Süheyla, s. 379-405. (ISBN:978-625-6960-49-7).
C2. Özgüç, F., Tuğrul Okbaz, F., Pakdamar, F. (2022). Çelik Taşıyıcılı Sergi Yapılarının Son Dönem Örnekler Üzerinden İncelenmesi, Barınma Kültürü Cilt-2, Uluslararası Kitap Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Editör: Yaldız Esra, Büyüksahin Süheyla, s. 429-447. (ISBN:978-625-6960-49-7).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Koman, İ., Tuğrul Okbaz, F., Arslan Kılıç, G., (2018). Yapıyı Hücrelerle Kurmak: Habitat 67 ve Modüler Yapıların Geleceği. Beton Prefabrikasyon Dergisi (Precast Concrete Journal), (ISSN 1300-3488), Yıl 32, Sayı 127, sayfa 5-17. (http://www.prefab.org.tr/ekatalog/prefab_127/4/).
D2. Koman, İ., Arslan Kılıç, G., Tuğrul Okbaz, F. (2017). Mimari Prefabrikasyonda İki Mimar ve İki Simgesel Bina. Beton Prefabrikasyon Dergisi (Precast Concrete Journal), (ISSN 130-3488), Yıl 31, Sayı 123, sayfa 5-13. (http://www.prefab.org.tr/ekatalog/prefab_123/index.html?).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Savaşır K., Tuğrul F. (2014), ‘Uzay Kafes Sistemlerle Yaratılabilecek Üst Örtülerin Yüzey Geometrilerinin İncelenmesi: Heydar Aliyev Merkezi Örneği’, 7.Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3-4 Nisan 2014
E2. Savaşır K., Tuğrul F. (2014), ‘EPS Kalıplı Betonarme Yapıların, Gazbeton Duvarlı Betonarme Karkas Yapılarla Isı Yalıtımı ve Maliyet Yönünden Karşılaştırılması’, 7.Ulusal Çatı Cephe Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 3-4 Nisan 2014
E3. Savaşır K., Tuğrul F. (2013), ‘Yüksek Yapılarda Çelik Karkas Taşıyıcı Sistem Yerine Çelik Diagrid Kullanımının Avantajları’, 5. Çelik Yapılar Sempozyumu, Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 13-14-15 Kasım 2013
E4. Savaşır K., Tuğrul F., Çelik M. (2013), ‘Sugar Sophia Maket Atölyesi’, Poster Sunumu, İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi İSTYAM 2013 Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1-5 Ekim 2013
E5. Tuğrul F. (2013), ''Yüksek Yapıların Sürdürülebilirliğini Sağlamada Çekirdek Tasarımının Etkisi'', Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi 2013, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 23-24 Mayıs 2013
E6. Tuğrul, F., Savaşır, K. (2012). ''Biyomimetik Mimarlık Kavramının Sürdürülebilirlik Bağlamında İrdelenmesi'', Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Konferansı 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 12.11.2012- 13.11.2012

F. Diğer yayınlar:
F1. Tuğrul, F., Yüksek Yapıların Tasarımında Biçim Taşıyıcı Sistem İlişkisinin İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Programı, 2015.
F2. Tuğrul Okbaz, F., Sıra Dışı Biçimli Yüksek Ofis Yapılarında Kullanım Alanı Verimlilik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Değerlendirme Modeli Önerisi, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Programı, 2021.

Diğer Görevler

1. Mimari Tasarım Yarışması Jüri Üyeliği, Gebze Hükümet Konağı Ulusal Mimari Tasarım Yarışması, Yedek Jüri Üyeliği, 2022.
2. Hakemlik, ICONARP-International Journal of Architecture and Planning, 2022.
3. Tez Eş Danışmanlığı, Simay AYDİNÇ, ‘Yüksek Ofis Yapılarında kullanılan Akıllı Cephe teknolojilerinin İncelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2022.
4. Tez Eş Danışmanlığı, Fatma ÖZGÜÇ, ‘Geniş Açıklık Geçen Sergi Yapılarında Kullanılan Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Malzeme Miktarı Açısından Karşılaştırılması’, Yüksek lisans tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 2022.
5. Staj Komisyonu Üyeliği, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2013-2021.
6. Tanıtım Komisyonu Üyeliği, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü 2019-2022.

1. Tez Eş Danışmanlığı, Simay AYDİNÇ, Yüksek Ofis Yapılarında Kullanılan Akıllı Cephe Teknolojilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, GTU, Mimarlık ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2022. (Danışman: Dr. Öğr. Ü. Ferhat PAKDAMAR).
2. Tez Eş Danışmanlığı, Fatma ÖZGÜÇ, Geniş Açıklık Geçen Sergi Yapılarında Kullanılan Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Malzeme Miktarı Açısından Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, Mimarlık ABD, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2022. (Danışman: Dr. Öğr. Ü. Ferhat PAKDAMAR)

  • Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, 2015-2020
  • Yüksek lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilgisi Bilim Dalı, 2013-2015
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2008-2012
The Liverpool School of English-İngiltere
Dil Eğitimi (2014)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum