Arş. Gör. Şeyda ARSLAN ERCAN
Mimarlık

Şeyda ARSLAN ERCAN
Telefon
(262) 605 16 12
E-Posta
seydaarslangtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-06
Çalışma alanları
Kültürel Mirasın Korunması, Belgelenmesi, Geleneksel Mimarlık, Koruma Sorunları

Özkaraman, F. F., Arslan, Ş., Akçura, S. (2017), Sunullah Efendi Türbesi, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı:285, Eylül, s.12-16.

Arslan, Ş.(2018). Kocaeli İli Körfez İlçesi Kuzey Marmara Otoyolu Çevresi Kırsal Yerleşimlerinde Geleneksel Mimari Ve Sürdürülebilirlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.

Arslan Ercan, Ş.(2019). Kocaeli Günbüz Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları. 10 – 12 Mayıs 2019. DOCOMOMO Türkiye: Tekirdağ.

Arslan Ercan, Ş.(2019). Kocaeli Özliyen Apartmanı. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XV, Poster Sunuşları. 10 – 12 Mayıs 2019. DOCOMOMO Türkiye: Tekirdağ.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi (2018- )
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (2014-2018)
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi (2009-2014)