Bölüm Yönergeleri

Mimarlık Bölümü Yönergeleri için buraya tıklayınız ve açılan pencerede "Yönergeler" kısmında 

  • "Mimari Tasarım Dersleri Uygulama Esasları Yönergesi" için YÖ-016
  • "Mimari Tasarım VIII Dersi Uygulama Esasları Yönergesi" için YÖ-017
  • "Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi" için YÖ-018    ibarelerini seçiniz