Dr. Öğr. Üyesi Mine TOPÇUBAŞI
Mimarlık

Mine TOPÇUBAŞI
Telefon
(262) 605 16 26
E-Posta
minetopcubasigtu.edu.tr
Ofis
, 125
Çalışma alanları
Restorasyon, tek yapı koruma, dünya miras alanları, kentsel koruma, koruma kuramı
Detaylı özgeçmiş
MİNE_TOPÇUBAŞI _ uak Özgeçmiş 2020 30 12 _ PDF-compressed.pdf
Yönetilen Tezler 

Yüksek Lisans </span>

1. KESKİN TUĞBA, (2018). Eyüp Nişancı yenileme alanı ve çevresi kentsel sit alanı koruma önerisi, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı 

 2. BAYDAR SALAR AYBİKE, (2017). Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi eğitim binası) rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projeleri, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve Fen
Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı 

3. BOGENÇ SALİH CEYHUN, (2017). Galata Şahsuvar Bey Camii restorasyon projesi önerisi, Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı 

4. FINDIKOĞLU AHMET BURAK, (2017). Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi restorasyon projesi ve çevre
yerleşimi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık
Anabilim Dalı
2016 

5. MEMİŞ EMRE, (2016). Boyabat Kaya Camii restorasyon projesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi-
>Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı
2015 

6. BÜTÜNER MUSTAFA MİKDAT, (2015). İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy Cami restorasyon projesi, Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı 

7. ÜNLÜ MELİKE, (2015). Samsun Kurşunlu Camii restorasyon projesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi->Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı 

Doktora 

ARKAN ENES, (2020-   ). Bitlis İli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Koruma ve Kullanma Dengesi Kriterlerinin
Belirlenmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Gebze Teknik Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık
Anabilim Dalı  

SEKBAN FATMA SEMA, (2019). Kentsel kültürel miras alanlarında alan yönetimi deneyimleri ve yerele
özgü koruma-yönetim model önerisi: Kastamonu tarihi şehir merkezi örneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı
2018 

DENİZ MEHMET ŞİMŞEK, (2018). Eski eserlerin sürdürülebilir periyodik bakımında mobilize muayene
bakım-onarım ve denetim sisteminin kurulması, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi->Mühendislik ve
Fen Bilimleri Enstitüsü->Mimarlık Anabilim Dalı

  • Doktora: Kastamonu Eyaleti'nde 19. Yüzyıl Kamu Yapıları, İTÜ, 2009
  • Yüksek lisans: Mostar Wakuf Palace binası restorasyon projesi, İTÜ, 1999
  • Lisans: Mimarlık, YTÜ, 1997
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum