Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM TÜRKERİ
Mimarlık

İBRAHİM TÜRKERİ
Telefon
(262) 605 15 89
E-Posta
iturkerigtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-09
Çalışma alanları
Mimari Tasarım, Kamu Yapıları Tasarımı Tapınma Mekanları Kentsel Tasarım, Kıyı Alanları Tasarımı Ve Planlaması

Doktora Tezi:

“Türkiye'deki İslam Tapınma Mekânı Tasarımları Ve Mimari Tasarım Paradigmalarının Mimari Proje Yarışmaları Üzerinden Değerlendirilmesi”,

2016, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Doç. Dr. Feride Önal.

Yüksek Lisans Tezi:

“1980 Sonrası Kentsel Tasarım Yarışmalarının Mimarlık Alanına Ve Kentsel Ortama Etkileri”


2012, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Murat Uluğ

ESER VE YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Alan indexinde taranan dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Türkeri İ., Önal F. (2016). “Türkiye’deki Cami Sorunsalının Mimari Proje Yarışmaları Üzerinden Değerlendirilmesi”, Mimar.ist Dergisi, Sayı: 56, (Yayım Tarihi: Haziran 2016) s.91-98, ISSN: 1302-8219
(Mimarlık Alan Indexi olan Design And Applied Arts Index (DAAI)’da taranmaktadır).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1. Türkeri İ., “Mimari Tasarımda Doğal Taş Kullanımına Yeni Bir Alan Açmayı Öngören Şapel Tasarımı”, IV. Uluslararası Taş Kongresi, 20-25 Mart 2017, İzmir Mimarlık Merkezi, İzmir. (Bildiri özleri kitabında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.) s.37-38, ISBN:978-605-01-1001-2.

B2. Türkeri İ., Karademir Türkeri
G., “Türkiye’deki Çağdaş Cami Tartışmalarına Eklemlenme: Taş Namazgâh Örneği”, Çağımızda Cami Mimarisinde Arayışlar Uluslararası Sempozyumu, 17-21 Kasım 2017, Giresun Üniversitesi, Giresun.

B3. Türkeri İ., “Design Of Building Block In İzmit With Sustainable Energy And Limits Of The Designer”,
2nd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), 28-30 Mayıs 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara. (Bildiri kitabında tam metni yayımlanmıştır.) s.318-321, ISBN:978-975-507-278-4.

B4. Türkeri İ., Öztürk S., Cengiz S., Özçelik Güney S., “Embedding An Architectural Competition Into A Design Studio Teaching Process: The State Of Art”, The International Journal of Arts And Sciences, 19-23 Nisan 2015, Viyana, Avusturya.

B5. Özçelik Güney S., Cengiz S., Öztürk S., Türkeri İ., “A Studio Challenge In Teaching Fragmented Teaching Applications In Single House Design”, The International Journal of Arts And Sciences, 19-23 Nisan 2015, Viyana, Avusturya.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1.1. Kutluca A.K., Perksoy Mert Z. G., Koç T., Türkeri İ., (2015). “Gölcük Vizyon 2023: Stratejik Mekânsal Planlamadan Kentsel Tasarıma”. İçinde: Kutluca A.K., Perksoy Mert Z. G., (editörler), Bölüm 4. Gölcük Vizyon 2023; Stratejik Mekânsal Planlama, Bölüm 5. Gölcük Vizyon 2023; Stratejik Mekânsal Tasarım, s.45-123, Ada Ofset, ISBN: 978-975-96506-9-8.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ulubay S., Türkeri İ., " Berlin Duvarının Somut Ve Soyut Varlığı.", IV. Çevre Tasarım Kongresi, s.431-442, 5 – 6 Mayıs 2016, Erciyes Üniversitesi, Kayseri (Tam metni bildiri kitabında yayımlanmıştır) ISBN: 978-605-64541-3-4.

E2. Ulubay S., Türkeri İ., “Ankara Eski Osmanlı Bankası Ankara Şubesi Ek Binası”, Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, s.121, 31 Ekim – 2 Kasım 2014, Atatürk
Üniversitesi, Erzurum, (Bildiri Özleri kitabında yayımlanmıştır) ISBN: 978-975-442-677-9.

E3. Türkeri İ., Öztürk İ., “Derince Palas Otel”, Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, s.45, 12-14 Ekim 2012, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (Bildiri özleri kitabında yayımlanmıştır).

E4. Demir D., Tan F., Türkeri İ., “Hereke Sümerbank İşçi Lojmanları”, Docomomo_tr
Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, s.46, 12-14 Ekim 2012, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, (Bildiri özleri kitabında yayımlanmıştır).

E.5. Kösten Y., Şenyurt O., Türkeri İ., “İzmit Anadolu Lisesi”,
Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, s.48, 16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin, (Bildiri özleri kitabında yayımlanmıştır).

E.6. Şenyurt O., Kösten Y., Türkeri İ., “Kocaeli Devlet Hastanesi”,
Docomomo_tr Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları, s.46, 16-18 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin, (Bildiri özleri kitabında yayımlanmıştır).

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1.Mimari Tasarım Faaliyetleri

F1.1. Dündar Soğuk Hava Deposu Ek Yapı, </span>Proje Tarihi: 2018 Yapım devam etmekte, Altınova – Yalova.</span>

F1.2. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Çevre Düzenleme Projesi, Proje Tarihi: 2017 Yapım devam etmekte, Gebze – Kocaeli.

F1.3. Karamürsel Belediyesi Balık Adası Sosyal Tesisleri, Proje Tarihi:2016 Yapım devam etmekte, Karamürsel - Kocaeli (Gönül Karademir ile birlikte Proje Müellifi)

F1.4. Satuti Konukevi, Proje Tarihi:2012 Yapım Tarihi:2016, Bahçecik – Kocaeli. (Proje Müellifi)

F1.5. Yenimahalle Sosyal Kültürel Tesis Yapısı, Proje Tarihi:2007 Yapım Tarihi: 2015, Yenimahalle - Ankara. (Yardımcı Mimar)

F2. Ulusal / Uluslararası Mimari Proje Yarışmalarında Sergilenen Çalışmalar

F2.1. Elazığ Belediyesi Gazi Caddesi Kentsel Yenileme ve Cephe Rehabilitasyonu Ulusal Proje Yarışması, 2015. (Gönül Karademir ile birlikte) (2.tur)

F2.2. 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması “kutsal mekânlar kategorisi”, 2015. Tül Şapel (Gönül
Karademir ile birlikte) (3.tur)

F2.3. 4. Doğal Taş Tasarım Yarışması “kutsal mekânlar”, 2015. Taş Namazgah. (Gönül Karademir ile
birlikte) (2.tur)

F2.4. Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi Ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2015. (Gönül Karademir ile birlikte) (3.tur)

F2.5. Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Alanında Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması, 2014.
(Proje Ödül Grubunda Değerlendirilmiş Ödüllendirilmesine Yönelik Şerh Konulmuştur.) (Serhat Ulubay ile birlikte)

F2.6. 3. Doğal Taş Tasarım Yarışması (Profesyonel Kategori), 2014. “Taş Mescid”. (Hüseyin Uzut ile
birlikte)

F2.7. Anamur Adatepe Sosyal Merkezi Ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2014. (Gülhis Duygun,
Emre Demirtaş, İrem Öztürk ile birlikte) (3.tur)

F2.8. İzmir Akdeniz Akademisi Tasarım Koridorları Ulusal Fikir Yarışması, 2014. (Serhat Ulubay ile
birlikte) (2.tur)

F2.9. 9. Uluslararası Genç Mimarlar Fikir Projesi Yarışması: “meydanlar”, 2013. (bireysel katılım)
(3.tur)

F2.10.Ytong Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi Mimari Fikir Yarışması, 2013. (Yardımcı: Cahide Seylan) (3.tur)

F2.11. Organize Sanayi Bölgelerinde Kreş ve Gündüz Bakımevi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2013.
(Yardımcı: Hüseyin Uzut) (2.tur)

F2.12. Kentsel Dönüşümlerde
Temiz Tükenmez Enerjili Uygulamalar Yarışması, “Çatı Kent”, 2012. (Yardımcı:
Hüseyin Uzut) (3.tur)

F2.13. Uşak Belediyesi İsmetpaşa Caddesi ve Çevresi Ulusal Mimarlık ve Kentsel Tasarım Yarışması,
2012. (Kıvanç Kutluca, Funda Tan ile birlikte) (3.tur)

F2.14. 30. Meridyen Özgün Fikir Proje Yarışması, 2012. (Funda Tan ve İrem Öztürk ile birlikte) (3.tur)

F2.15. Uşak Kenti Şehirlerarası Otobüs Terminali Kompleksi Mimari Proje Yarışması, 2011 (Kıvanç Kutluca ve Yardımcılar: Hüseyin Uzut ve Kevser Dağdelen ile birlikte) (3.tur)

F2.16. Manisa Belediyesi
Hizmet Binası ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 2011. (Kıvanç Kutluca
ile birlikte ve yardımcılar: Hüseyin Uzut, Kevser Dağdelen ) (2.tur)

F2.17. Cami Mimarisi Üzerine Fikir Proje Yarışması, Kayseri, 2010. (Yardımcı: Hüseyin Uzut) (3.tur)

F2.18. Holcim Awards, “Inventions To Sustain The Culture In Degirmendere” 2009. (Büşra Al, Doruk
Çiftci, Büşra Barutçu, Yelta Köm ve Serkan Temel ile birlikte)

F2.19. 4. Silverline Mutfak Tasarım Yarışması, 2009. (Hüseyin Uzut ile birlikte) (2.tur)

F2.20. Çuhadaroğlu
Alüminyum “Haliç İskeleleri” Yarışması, 2009. (Serhat Ulubay ve Safa Dağıtmaç
ile birlikte) (3.tur)

F3. Sergiler

F3.1. “Işığı Hissetmek”, Grup Sergi, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 4 Kasım – 20 Ekim 2016, Gebze – Kocaeli (Ceyda Özgen ve Ayşegül Çakan ile birlikte).

F3.2. “Boşluğun Tezahürü”, Grup Sergi,Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 4 Ekim – 15 Kasım 2016, Gebze – Kocaeli (Ceyda Özgen ve Ayşegül Çakan ile birlikte).

F4. Kitap Tasarımları

F4.1. “İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti”, Oya Şenyurt, Eylül 2012, Doğu
Kitabevi, İstanbul.

F4.2. “1923-1960/İzmit Cumhuriyeti’in Tanıkları Binalar Ve Kentten Haberler”, Oya Şenyurt, 2010,
Mimarlar Odası Yayını, İstanbul.

G. Diğer Yayınlar

G1. Diğer Yayınlar

G1.1. Türkeri İ., (2017),“Planlama Ve
Mimarlıkların Kocaeli İnşaat Sektörüne Etkisi”, Dünya İnşaat Portalı (http://www.dunyainsaat.com.tr/haber/planlama-ve-mimarliklarin-kocaeli-insaat-sektorune-etkisi/19923) (Erişim Tarihi 08.04.2017)

G1.2. Türkeri İ.,(2012).“İzmit’in Yarışamayan Yarışmalar Düzeneği”.KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası
Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:15, s.88-90.

G1.3. Türkeri İ., (2010).
“Kerpe Kıyı Düzenleme Projesi”, KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:06, s.68.

G1.4. Türkeri İ., (2009), “Mimed 2008 Mimarlık Eğitimi Derneği Ödülleri”. İçinde: Aksoy M., Gürbüz E., Şalgamcıoğlu M.E., Kaymaz Koca S., (editörler), Kültür Teması – İzmit Kentsel Sit Alanı, s.72-75, Yalçın Matbacılık, Ankara, ISBN:978-9944-89-660-3

G1.5. Türkeri İ., Ulubay S., (2009).“Ekoroof”. KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:04, s.115 – 116.

G1.6. Al H.B., Barutçu B., Çiftci D., Köm Y., Temel S.,Türkeri İ.,(2009).“Sürdürülebilirlik Bağlamında Değirmendere’de Bir Fikir Projesi”. KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:04, s.111 – 112.

G1.7. Türkeri İ., (2007). “Kent İçinde Bir Koridor”. KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:02, s.84– 85.

G1.8. Ulubay S., Türkeri İ., (2007).“Kentlerde Ve Yapılarda Alüminyum – Beşinci Cephe – Çatılar”. İçinde: Taş M., (editör), Tasarım Ofisi, s.20-21, Cihan Matbaacılık, ISBN: 978-9944-89-419-7.

G1.9. Türkeri İ., (2006). “Kıyıyla Buluşmak”. KMİM Dergisi, (Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Yayını), Sayı:01, s.98.

G1.10. Türkeri İ., (2006). “Mimed 2006 Mimarlık Eğitimi Derneği Ödülleri”, İçinde: Ataş Z., Aksoy M., Dursun P., Paker Kahvecioğlu N., (editörler),Kıyı İle Buluşma(k), s.26-27, Yalçın Matbacılık, Ankara, ISBN: 9944-89-189-4.

G2. Ödüller:

G2.1. Roboski Müzesi ve Anma Yeri Ulusal Mimari Proje Yarışması,

Eşdeğer Başarı Ödülü, (Kenan Güvenç, İrem Uslu, Emre Demirtaş, Emre Öztürk, Deniz Kılıç, Adil
Menekşe, Neşenur Akkaya, Cansu Uzun, Bengi Nar, Yağmur Paker ile birlikte) Ankara, 2014.

G2.2. 5th Concrete Design Competition, “Water Producıng Concrete And Global Warmıng Project”,

İkincilik Ödülü,. (Yardımcı: Aylin Yeğen İle birlikte) Hollanda, 2012.

G2.3. Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması,

Satınalma Ödülü, (Murat Uluğ, Eylem Uluğ ve Nur Olgaç ile birlikte) İstanbul, 2012.

G2.4. Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bilim Teşvik Ödülleri,

Sanat Alanı Bilim Teşvik Ödülü,. (Bireysel Olarak) Kocaeli Üniversitesi, 2011.

G2.5. 12th International Compasso Volante Prize, “Neverending Expo - Eco Rollover”,

Birincilik Ödülü, (Cezgizhan Aydın, İrem Uslu Ve Emre Demirtaş İle Birlikte) İtalya, 2010.

G2.6. 12th World Architecture Trienal Interarch, “Kerpe Waterfront Project”,)

Gümüş Madalya Ödülü, (Bireysel Olarak) Bulgaristan, 2009.

G2.7. Design Inspiring Humanish 2009 Cumulus International Design Competition For Earthquake Disaster Relief, “Pull Shelter Desıgn”.

İkinci Aşama, (Işık Gülkaynak, Zeynep Bacınoğlu Ve Ayşegül Gündüz İle Birlikte) ÇİN, 2009.

G2.8. Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED), 4. Yıl Kategorisi,

Başarı Ödülü, “İzmit Kültür Aksı Projesi”. (Bireysel Olarak) İstanbul, 2008.

G2.9. Can Alüminyum (Yeşilova Grubu) Çatı Yarışması, “Tasarım Ofisi”,

Birinci Mansiyon Ödülü,(Serhat Ulubay İle Birlikte) Bursa, 2007.

G2.10. Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED), 1. Yıl Kategorisi, “Kıyı İle Buluşma(K)” Projesi.

Teşvik Ödülü, (Bireysel Olarak) İstanbul, 2006.

G3. Seminerler:

G3.1. Türkeri İ., “Türkiye’deki İslam Tapınma Mekânı Tasarımları”, Mimarlık Haftası 2016 Etkinlikleri, 5-14 Ekim 2016, Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi Tarihi Bina, Kocaeli.

G3.2. Türkeri İ., “Türkiye’deki İslam Tapınma Mekânı Tasarımları Üzerine Geliştirilen Söylemler”, Mimarlık Kültürü Ve Araştırmalar Derneği (MİMAD) Seminerler Dizisi, 18 Nisan 2016, İstanbul Teknik
Üniversitesi, Taşkışla Kampüsü, İstanbul.

G3.3. Türkeri İ., Ulubay S.,“Taşınacak Olan Eskişehir Atatürk Stadyumu Üzerine Fikir”, Yarışmayla Yapanlar Buluşuyor 2015, 21 Mart 2015, İstanbul Deniz Müzesi.

G3.4. Türkeri İ.,“Mimarlık Söylemlerinin Deney Alanı; Kutsal Mimari Denemeleri ve Mabed Olgusu”,

2. Odtü Sosyal Bilimler Doktora Öğrencileri Çalıştayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 17 - 18 Nisan 2014, Ankara.

G4.Workshop Ve Atölyeler

G4.1. “Malzeme – Strüktür – Mekân”, Workshop, Kocaeli Mimarlar Ve İç Mimarlar Kültür Sanat Ve Tasarım Derneği (KOMİMDER), 15- 17 Haziran 2015, İzmit - Kocaeli.

G4.2. “Bitlis – Tatvan – Ahlat ”, Gözlem Ve İnceleme Gezisi, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 28-31 Ağustos 2014.

G4.3. “Concrete Design Workshop”, Avrupa Beton Birliği, 23-30 Ağustos 2012, Hollanda.

G4.4. “İstanbul TK.2011”, Workshop, 9-15 Ekim 2011, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, İzmit - Kocaeli.

G4.5. “Housing Profiles In Istanbul”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı ve Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (ETH) işbirliği ile, 13 - 19 Mayıs 2007, İstanbul.

G4.6. “Implicit Performance – Exploring The Hybrid Condition”, Workshop, 3rd Concrete Design Competition, 2008, İstanbul.

G4.7. “Afet Sonrası Barınma: Geçici Yerleşme Süreçlerinde Konut” Atölye Çalışması, Mimarlar Odası
Kocaeli Şubesi, 18-23 Ekim 2007, Kocaeli.

H. Diğer görevler :

H1. Mimarlık Bölümü Ders Programı Hazırlama Komisyonu Görevlendirmesi, 2016-…

H2. Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Görevlendirmesi, 2014-2015

H3. Mimarlık Bölümü Sergi Tanıtım ve Arşiv Komisyonu Üyeliği, 2013-2014

I. Aldığı Sertifikalar:

I1.TÜBİTAK ARDEB Projeleri Uygulamalı Eğitimi, Gebze Teknik Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Ağustos 2016, Kocaeli.

J. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik:

J1. Yönetim Kurulu Üyesi (8. Dönem): TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, 2016 - 2018

J2. Onursal Başkan Ve Kurucu Üye: Kocaeli Mimarlar ve İç Mimarlar Kültür Sanat Ve Tasarım Derneği
(KOMİMDER), 2014 - …

Burslar :

Türkiye Cumhuriyeti Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın Doktora Ve Sonrası Araştırma Bursu, 2016-2018

  • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi , Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Programı (2012-2016)
  • Yüksek lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (2009)
    Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı(2011)
  • Lisans: Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü (2003-2008)
Ödüller:

Uluslararası Ödüller:

İkincilik Ödülü, 5th Concrete Design Competition, “Water Producıng Concrete And Global Warmıng Project”. (Yardımcı: Aylin Yeğen İle Birlikte) Hollanda, 2012.
Birincilik Ödülü, 12th International Compasso Volante Prize, “Neverending Expo - Eco Rollover”, (Cezgizhan Aydın, İrem Uslu Ve Emre Demirtaş İle Birlikte) İtalya, 2010.

Gümüş Madalya Ödülü, 12th World Architecture Trienal Interarch, “Kerpe Waterfront Project”, Bulgaristan, 2009.

İkinci Aşama, Design Inspiring Humanish 2009 Cumulus International Design Competition For Earthquake Disaster Relief, “Pull Shelter Desıgn”. (Işık Gülkaynak, Zeynep Bacınoğlu Ve Ayşegül Gündüz İle Birlikte) Çin Halk Cumhuriyeti, 2009.


Ulusal Ödüller:

Eşdeğer Başarı Ödülü, Roboski Müzesi ve Anma Yeri Ulusal Mimari Proje Yarışması, (Kenan Güvenç, İrem Uslu, Emre Demirtaş, Emre Öztürk, Deniz Kılıç, Adil Menekşe, Neşenur Akkaya, Cansu Uzun, Bengi Nar, Yağmur Paker ile birlikte) Ankara, 2014.
Satınalma Ödülü, Halide Edip Adıvar Külliyesi Ulusal Mimari Proje Yarışması, (Murat Uluğ, Eylem Uluğ ve Nur Olgaç ile birlikte) İstanbul, 2012.

Bilim Teşvik Ödülü, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bilim Teşvik Ödülleri, Sanat Alanı. (bireysel olarak) Kocaeli Üniversitesi, 2011.

Başarı Ödülü, Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED), 4. Yıl Kategorisi, “İzmit Kültür Aksı Projesi”. (Bireysel Olarak) İstanbul, 2008.

Birinci Mansiyon Ödülü, Can Alüminyum (Yeşilova Grubu) Çatı Yarışması, “Tasarım Ofisi”. (Serhat Ulubay İle Birlikte) Bursa, 2007.

Teşvik Ödülü, Mimarlık Eğitimi Derneği (MİMED), 1. Yıl Kategorisi, “Kıyı İle Buluşma(K)” Projesi. (Bireysel Olarak) İstanbul, 2006.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum