Dr. Öğr. Üyesi Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Mimarlık

Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Telefon
(262) 605 16 09
E-Posta
sgmayukgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-18
Çalışma alanları
Yapı Elemanları, Mimari Detaylandırma, Yapısal Hasarlar (Su ve Isı Sorunları), Yapı Bilgisi Eğitimi, Yapı Alanında Yapı Bilgi Modellemesi (YBM / BIM), Bulanık Mantık Yaklaşımı.

TEZLER

Yüksek lisans tezi ve danışmanı

“Yapılarda Su ve Isı Etkenleri, Oluşturduğu Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, YTÜ, 2007.

Yrd. Doç. Dr. Erkan AVLAR

Doktora tezi ve danışmanı

“Yapı Elemanı Tasarım Süreci İçin Bulanık Çok Ölçütlü Bir Değerlendirme Modeli Önerisi”, MSGSÜ, 2015.

Yrd. Doç. Dr. Berrin ŞAHİN DİRİ

ESERLER

1. Makaleler

a. SCI, SCI-Expanded, SSCI ,AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

 1. Bedir, Z.,Güzelçoban Mayuk, S., (2019), "Yerel ve Yenilikçi Bir Yapı Olarak Jean Marie Tjibaou Kültür Merkezi ve Detaylarının İncelenmesi", Online Journal of Art and Design (OJAD), 7(5), 343- 354, ISSN: 2301-2501 (Uluslararası Alan indeksli- Design and Applied Arts Index (DAAI)’de taranabilmektedir).
 2. Aydın İpekçi, C., Güzelçoban Mayuk, S., (2016), "Mimari Tasarım Ürününe Yapım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: GTÜ Mimarlık Bölümü", Yapı Dergisi, Sayı:414/Mayıs, s.160-165, ISSN: 1300-3437 (Uluslararası Alan indeksli- Design and Applied Arts Index (DAAI)’de taranabilmektedir).

b) Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 1. Güzelçoban Mayuk, S,Coşgun N . (2020). Learning by Doing in Architecture Education: Building Science Course Example. International Journal of Education in Architecture and Design , 1 (1) , 2-15 .ISSN 2717-8056 Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijead/issue/53504/681120 (Uluslararası indeksli).
 2. Gül, N.,Güzelçoban Mayuk, S . (2019). Çağdaş Ahşap Yapım Sistemlerinin Çok Katlı Yapılarda Kullanımı: The Tree. Kent Akademisi , 12 (3) , 586-599. ISSN:2146-9229 e-ISSN:2146-9229 (URL: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kent/issue/49318/597113)(Uluslararası indeksli).
 3. Eren, Ö., Güzelçoban Mayuk, S., (2013), "Çelik Yapıların Yangına Karşı Korunma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi", NWSA Engineering Sciences, Cilt:8, Sayı: 3 (Yayım Tarihi: 01.07.2013), s.157-170, Dergi Seri: 1A, ISSN:1308-7231 (DOI URL : http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2013.8.3.1A0348) (Uluslararası indeksli).

c) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 1. Güzelçoban Mayuk, S.(2020). Yeni Yapılacak Bina Temellerinde Gerekli Su Yalıtımı Önlemlerinin Belirlenmesi ve Denetimine Yönelik Bir Öneri. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (3) , 535-544, ISSN 2146-538X, https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumusfenbil/issue/55135/595737 (ULAKBİM makalesi).

2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar

a) SCI, SCI-Expanded, SSCI , AHCI veya alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale veya uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ya da kitap bölümü

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Şahin Diri, B. (2019), "A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation Method Proposal For Using In Building Element Design Phase", Research and Reviews in Architecture, Planning and Design Book, Chapter 6, Gece Kitaplığı, pp: 71-90 (ISBN:978-605-7631-55-8).

d) Ulusal Sempozyumda/Kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış
alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Avlar, E., "Dış Etkenler SonucuYapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul (Tam metni bildiri kitabında ve Yalıtım Dergisi’nde yayımlanmıştır).

3. Kitap

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı.

 1. Şahin Diri, B.,Güzelçoban Mayuk, S.(2020)"Current Status of Postgraduate Education In Architecture in Turkey", Modern Critical Trends in Education, Lambert Academic Publishing (LAP), 215-233 (ISBN 9786203195484).
 2. Şahin Diri, B.,Güzelçoban Mayuk, S.(2019)"Türkiye'de Z kuşağı ile Mimarlık Eğitiminde Yenilikçi Yöntem Arayışları: Yapı Bilgisi Dersleri Örneği",Contemporary Educational Researches: Theory and Practice in Education Book, Books on Demand GmbH BoD, 49-65 (ISBN 9783750426542).
 3. Güzelçoban Mayuk, S.,(2017). "A Fuzzy Method Proposal For Using In The Facade Design Process", International Conference on Building Envelope Systems and Technology (ICBEST) Bildiriler Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, p.?? (ISBN 978-975561479-3).

8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti (Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla)

a) Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni
veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış
çalışmalar.

 1. Binbay, M.M.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Kabuk Sistemli Yapılarda Bilgisayar Destekli Üretimin Araştırılması", Uluslararası Sinan Sempozyumu, 8-9 Nisan 2021, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Edirne (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanacaktır).
 2. Kolay, İ.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Mevcut Yapıların Toprakla Temas Eden Bölgelerindeki Su ve Nem Hasarlarının ve Güncel Onarım Yöntemlerinin Araştırılması", 4. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 16-17 Ekim 2020, Kayseri (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.)
 3. Toklu, S.,Güzelçoban Mayuk, S.,"The Implementation of Building Information Modeling (BIM) in Turkey", International e-Congress of Architecture and Planning - IV (Iconarch IV), 13-15 Ekim 2020, Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Konya (Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştıt).
 4. Toklu, S.,Güzelçoban Mayuk, S.,"A Research for the Integration of BIM with the Architecture Education in Turkey", Architectural, Technology and Innovation (ATI) International Symposium, 27-29 Ağustos 2020, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İzmir(Sunum online olarak gerçekleştirilmiştir.Tam metin bildiriler kitabında yayımlanmıştır).
 5. Aydın E. Ö., Karaman Öztaş, S., Sevinç Kayıhan, Güzelçoban Mayuk, S., "The Quality in Architecture Education Accrediting Experience of GTU Department of Architecture", International Conference on Quality in Higher Education (ICQH 2019), 26-27 Aralık 2019, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs (Tam metni bildiri kitabında yayımlanacaktır).
 6. Karagöz, M.,Güzelçoban Mayuk, S.,"Titanyum Dioksit (TiO2)’in Yapı Cephelerinde Kullanımının İrdelenmesi", I. Uluslararası Bilim ve İnovasyon Kongresi (INSI 2019), 26-29 Ağustos 2019, Richmond Pamukkale Thermal Hotel, Denizli (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmıştır).
 7. Şahin Diri, B., Güzelçoban Mayuk, S., "Türkiye'de Z kuşağı ile Mimarlık Eğitiminde Yenilikçi Yöntem Arayışları: Yapı Bilgisi Dersleri Örneği", 5. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (CEAD 2019), 25-27 Temmuz 2019, Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Frankfurt (Özet bildiri özeti kitabında , tam metin uluslararası kitapta yayımlanmıştır).
 8. Güzelçoban Mayuk, S.,Oztas Karaman S., "Borders between Theory and Practice for Sustainability in Turkey in terms of Building Materials", Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East (CAUMME 2018) International Conference, 22-23 Kasım 2018, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmıştır).
 9. Elmalı, B., Güzelçoban Mayuk, S., "Yenilikçi Cephe Sistemi Uygulamalarının Türkiye'deki Ofis Yapılarında artırılmasına Yönelik bir Çalışma", Dicle Üniversitesi 1. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu, 4-6 Ekim 2018, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmıştır).
 10. Arıdağ, L., Güzelçoban Mayuk, S., Can, B., "Cappadocia GEOFOLD /
  Deneyimin Katmanları", 1. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Sempozyumu, 01-02 Aralık 2017, İstanbul (Geniş Özet).
 11. Güzelçoban Mayuk, S., Öztürk, S., "Analyzing The Local Climatic Characteristics As A Deterioration Reason In Buildings", 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components (XIV DBMC), 29-31 Mayıs 2017, Gent Üniversitesi, Belçika (Özet bildiri özeti kitabında yayımlanmıştır).
 12. Güzelçoban Mayuk, S.,"A Fuzzy Method Proposal For Using In The Facade Design Process", International Conference on Building Envelope Systems and Technology (ICBEST), 15-18 Mayıs 2017, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (Tam metin İngilizce-bildiri kitabında yayımlanmıştır).
 13. Güzelçoban Mayuk, S., Deniz, Ö. Ş.,"Principles for Controlling Water Vapour in Buildings", 2. International Conference on Architecture and Urban Design (2-ICAUD), 08-10 Mayıs 2014, Epoka Üniversitesi, Arnavutluk (Özet bildiri özeti kitabında, tam metin konferans web sayfasında yayımlanmıştır, Google Scholar'da taranabilmektedir).
 14. Güzelçoban Mayuk, S., Şahin Diri, B.,"Yenilikçi Cephe Teknolojilerinin Kent Merkezine Etkilerinin Araştırılması", 26. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, 03-05 Nisan 2014, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Bursa (Tam metin Türkçe ve İngilizce-bildiri kitaplarında yayımlanmıştır).

b) Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya
özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış
çalışmalar.

 1. Güzelçoban Mayuk, S.,Serter, N.,Yüksel, E., "Bitkilendirilmiş Cephe Sistemi Detaylarının İrdelenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma", Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, 12-13 Kasım 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir (Tam metni bildiri kitabında yayımlanmıştır).

10. Diğer yayınlar

a) Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Güzelçoban Mayuk, S., Avlar, E., (2015), "Dış Etkenler Sonucu Yapılarda Oluşan Hasarların Nedenlerinin Belirlenmesi", Yalıtım Dergisi, Sayı:130/Ocak, s.46-54, ISSN:1302-8057.
 2. Güzelçoban Mayuk, S., Yüksel, E., (2014), "Yapıların Depremden Korunmasında Yalıtımın Önemi", İzolasyon Dünyası Dergisi, Sayı:108/Temmuz-Ağustos, s.18-21, ISSN:1304-3749.
 3. Güzelçoban Mayuk, S., (2012), "Mesleki Yeterlilik Sistemi'nin Su-Isı Sorunları ve Nedenleri Bağlamında İrdelenmesi", İzolasyon Dünyası Dergisi, Sayı:97/Eylül-Ekim, s.56-61, ISSN:1304-3749.

b) Internet Ortamında Yayımlanan Yazılar

 1. Akyürek Altürk, G., Okur Coşkunçay, E., Güzelçoban Mayuk, S., (2012),“GYTE Öğrencileri Minimum Yaşama Birimlerini İnşa Etti”, Mayıs 2012, Arkitera Mimarlık Merkezi (2012 Mimarlık Almanağı’nda yer almıştır) (http://www.arkitera.com/haber/8448/gyte-ogrencileri-minimum-yasama-birimlerini-insa-etti)
 2. Güzelçoban Mayuk, S., “Ev Aksesuarları Nasıl Olmalı?”, Mynet-Kadın-Yaşam-Dekorasyon Portalı (http://kadin.mynet.com/yasam/dekorasyon/6620-ev-aksesuari-secelim.html)
 3. Güzelçoban Mayuk, S., “Parkelerinizi Nasıl Korursunuz?”, Mynet-Kadın-Yaşam-Dekorasyon Portalı (http://kadin.mynet.com/yasam/dekorasyon/6793-parkelerinizi-nasil-korursunuz.html)

11. Diğer çalışmalar

 1. "Detay_Yapı Elemanları // 01" Atölye ve Sergisi (Yürütücü), Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 03-04 Mayıs 2018, Kocaeli.
 2. "MicroProportion" Çalıştayı, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 23-27 Temmuz 2012, İstanbul.

12. YL-Doktora Tezi Savunması Jüri Üyeliği

 1. Tuğrul Okbaz, F., (2020), "Sıradışı Biçimli Yüksek Ofis Yapılarında Kullanım Alanı Verimlilik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Model Önerisi", Doktora Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Prof. Dr. Ayşin SEV
 2. Koç, S., (2020), "Ahşap Izgara Kabuk Strüktürlerin Uygulama İlkeleri, Malzeme ve Teknolojilerinin İncelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi N. Volkan GÜR.
 3. Serdar, F., (2019), "Karadeniz Bölgesi Geleneksel Ahşap Konutunun Su ve Isı Etkilerine Karşı Dış Duvar Performansının Artırılmasına Yönelik Önlemler", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Suat ÇAKIR
 4. Metin, H., (2018), "Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Van Örnekleminde Algısal Yargılara Dayalı Bir Araştırma", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, FBE, Kocaeli. Danışman: Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR
 5. Ahmed, H., (2018), "Geleneksel Mimarinin Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi: Etiyopya Örneği", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Yrd. Doç. Dr. N. Volkan GÜR
 6. Öztürk, S., (2017), "Geleneksel Konut Cephelerindeki Bozulma ve Hasar Nedenlerinin İrdelenmesi: Antalya-Kaleiçi Örneği", Yüksek Lisans Tezi, GTÜ, FBE, Kocaeli. Danışman: Prof. Dr. Nilay COŞGUN
 7. Emeksiz, S., (2019), "Yapı İç Donatım Sisteminin Çevresel Etki ve Geri Kazanım Açısından İrdelenmesi", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ş. DENİZ (Yedek Üyelik)
 8. Esener, N.Ö., (2017), "Bina Cephelerinde Oluşan Bozulmaların Tasarım Açısından Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, MSGSU, FBE, İstanbul. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ş. DENİZ (Yedek Üyelik)

13. Diğer görevler

 1. Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Program Koordinatörlüğü, 2018-...
 2. Mimarlık Bölümü MİAK Komisyonu Üyeliği, 2017-...
 3. Mimarlık Bölümü Erasmus Komisyonu Üyeliği, 2017-...
 4. Mimarlık Bölümü Sınıf Danışmanlığı, 2017-...
 5. Mimarlık Bölümü Sergi Tanıtım ve Arşiv Komisyonu Üyeliği, 2013-2018
 6. 44. MOBBİG Organizasyon Kurulu Üyeliği, 4/5 Mayıs 2017
 7. Mimarlık Bölümü Staj Komisyonu Görevlendirmesi, 2013-2016
 8. Mimarlık Bölümü Sınıf Danışman Yardımcılığı Görevleri, 2013-2016
 9. Mimarlık Bölümü Yatay- Dikey Geçiş İntibak Komisyonu Üyeliği, 2012-2013
 10. Mimarlık Bölümü Bölüm Ders Ekipmanları Takibi Görevlendirmesi, 2012-2013
 11. Mimarlık Bölümü Bölüm Ders Ekipmanları Takibi Görevlendirmesi, 2012-2013

14. Diğer Mesleki Uygulamalar / Profesyonel Deneyim

 1. SETYAPI MİMARLIK, Mimar, Ofis, Mimarlık, Dekorasyon ve Uygulama Projeleri, Ocak 2011 - Ocak 2012, İstanbul.
 2. GENTA MİMARLIK, Mimar, Ofis, Mimarlık, Dekorasyon ve Uygulama Projeleri, Eylül 2005 - Kasım 2010, İstanbul.

15. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelik

 1. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası Üyeliği (2005-…)
 • Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2011-2015)
 • Yüksek lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi (2005-2007)
 • Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi- Bölüm Birinciliği (2001-2005)