Doç. Dr. Seda KULA SAY
Mimarlık

Seda KULA SAY
Telefon
(262) 605 16 26
E-Posta
s.kulasaygtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-25
Çalışma alanları
Mimarlık Tarihi, Erken Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Beaux Arts Okulu ve Eklektizm, 19.Yüzyılda Osmanlı Liman Kentlerinin Gelişimi, Sanayi-i Nefise Mektebi

Tezler:

- Kula Say, S., 2007. “Erken Dönem Osmanlı Hamamlarında Eğrisel Örtüye Geçiş Sistemleri”, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programı, İTÜ FBE, İstanbul.
- Kula Say, S., 2014. “Geç Dönem Osmanlı Mimarlığı'nda Başlıca Beaux Arts Okulu Temsilcisi Olarak, Alexandre Vallaury’nin Mimar ve Eğitimci Kariyerinin ve Mimari Tavrının Analizi”, Mimarlık Tarihi Doktora programı, İTÜ FBE, İstanbul.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

- Kula Say, S., 2014. Alexandre Vallaury’s Late Works On İzmir, Thessaloniki and Eminönü Customs Houses and Notes on the Agenda of Ottoman Architecture at the Turn of the Century, METU Journal of the Faculty of Architecture, 31(2), 43-64. (Arts and Humanities Citation Index-AHCI, Design and Applied Arts Index -DAAI , hakemli dergi )

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

- Kula Say, S., 2011. A Post-1908 Project of Vallaury : Customs House in Thessaloniki. International Congress – 14th International Congress of Turkish Arts, 19-21 Eylül, 2011 Paris, Fransa, 449-458.
- Kula Say, S., 2012. A Survey and Forms Catalogue for Dome and Transitional Element Usage in the Early Ottoman Architecture. International Congress- Domes in the World Congress, 19-23 Mart 2012, Floransa, İtalya. Dijital ortamda yayınlanmıştır.
- Kula Say, S., 2013. Alexandre Vallauri and His Works for the Italian Community of Istanbul. International Congress – Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey, 1780-2000, 8-9 Mart, 2013 İstanbul, Türkiye. Bildiriyi içeren konferans kitabı hazırlanmaktadır.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Kula Say, S., 2013. An Analysis of Tendencies in Ottoman Architecture Towards Classical Age, Through A Statistical Evaluation of Early Ottoman Bathhouses. Arkeoloji ve Sanat, (144), 115-134.
- Kula Say, S., 2014. Alexandre Vallaury Mimarlığı Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Arkeoloji ve Sanat,(145), 115-126.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Kula Say, S., Topçubaşı, M., 2011. Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı’sına Avrupalı’nın Bakışı ve Mimariye Dair Gözlemleri. Evliya Çelebi’nin Doğumunun 400.Yılı Münasebetiyle Seyyahlar ve Seyahatnameler Sempozyumu- İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 23-24 Mayıs, 2011 İstanbul, Türkiye. Bildiri, M.A.Beyhan editörlüğündeki “Geçmişten Günümüze Seyahatler ve Seyahatnameler” başlıklı kitap içinde aynı başlıklı kitap bölümü olarak yayınlanmıştır, Kitabevi, İstanbul 2013, 241-265.

Diğer yayınlar

- Kula Say, S., 2011. Kubbeye Doğru-Erken Dönem Osmanlı Hamamlarında Eğrisel Örtüye Geçiş Sistemleri, Tarihçi Kitabevi, İstanbul.
- Kula Say, S. “Ondokuzuncu Yüzyıl Tanzimat Dönemi İstanbul Mimarları Arasında William James Smith’ın Yeri “ başlıklı kitap bölümü, A.Batur editörlüğündeki “Sultan Abdülmecid’in Bir Mimarı: William James Smith” kitabı içinde, Milli Saraylar Yayınları, İstanbul (yayına kabul edilmiş kitap bölümü- 2015 yılı için yayına hazırlanmakta).
- Kula Say, S. “W.James Smith ve Yapıları : Osmanlı devleti için tasarladığı ve gerçekleştirdiği yapılar : Bahriye Hastanesi, Gümüşsuyu Askeri hastanesi, Manej, Rıhtımlar” başlıklı kitap bölümü, A.Batur editörlüğündeki “Sultan Abdülmecid’in Bir Mimarı: William James Smith” kitabı içinde, Milli Saraylar Yayınları, İstanbul (yayına kabul edilmiş kitap bölümü - 2015 yılı için yayına hazırlanmakta).
- Kula Say, S. “Belgeler Işığında 19.Yüzyıl Sonu-20.Yüzyıl Başı Türk Mimarlığında Teknik İçerikli Tartışmalar ve Alexandre Vallaurı’nın Bu Tartışmalardaki Rolü” başlıklı kitap bölümü, G.Çelik editörlüğündeki “Geç Osmanlı Döneminde Sanat, Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları” adlı kitapta, İş Bankası Yayınları, İstanbul (yayına kabul edilmiş kitap bölümü - 2015 yılı için yayına hazırlanmakta).
- Kula Say, S., 2009. Hamam Yapıları Üzerinden İznik, Bursa ve Edirne’deki Erken Dönem Osmanlı Mimarisinin Karşılaştırılması, Mimarist, (2009/4),28-39. (Design and Applied Arts Index -DAAI)
- Batur A., Kula Say, S., 2011. Tanzimat Sonrası Yeni Kentsel Politikalar ve Bir Kentsel Geliştirme Modeli Olarak Dolmabahçe-Beşiktaş-Nişantaşı Aksının Gelişimi/ Post-Tanzimat Urban Policies and the Development of the Dolmabahçe-Beşiktaş-Nişantaşı Axis As a Model of Urban Development Model. A Conference in memory of H.H.Günhan Danışman – Aspects of Technology and Urbanism in Ottoman Lands-Boğaziçi University Department of History, 8 Ekim, 2011 İstanbul, Türkiye.

Ulusal / Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)

- "İstanbul mimarlığında Mimar William James Smith ve Taşkışla (Mecidiye Kışlası); Mimarlık Tarihi açısından bir değerlendirme” , TÜBİTAK ve İTÜ destekli 109k099 kodlu araştırma projesi, Ekim 2009 Ekim-Aralık 2011 arasında yürütülen projede ekip üyesi ve TÜBİTAK bursiyeri. Proje yürütücüsü : Doç.Dr.Aygül Ağır.

- “İstanbul'un Ondokuzuncu Yüzyıldaki Kentsel Dönüşümünde bir Model : Sıraevler", İstanbul Araştırmaları Enstitüsü destekli bilimsel araştırma ve kitap projesinde araştırmacı ve yazar. 2013 Mart ayında başlayan bu proje devam etmektedir. Proje koordinatörü : Prof.Dr.Afife Batur

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Doktora programı, 2015.
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, 2007.
  • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1999.
    Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1992.
Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Grenoble, 2006 (Erasmus değişim programı çerçevesinde Yüksek Lisans eğitimi için)