Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TARÇIN TURGAY
Mimarlık

Zeynep TARÇIN TURGAY
Telefon
(262) 605 16 23
E-Posta
zturgaygtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-07
Çalışma alanları
Mimari Tasarım, Mimari Uygulama Projeleri, Proje Yönetimi, Bina Enformasyon Sistemleri, Mimarlık ve Psikoloji, Mekan Dizimi

Makale

Tarçın Turgay, Z. (2018). “Reviewing Istanbul’s Urban Structure Through a Local Retail Shop: Neco Cornet Ice Cream Shop”, A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, Vol. 15/2, pp. 47-56. (E-ISSN: 2564-7571) (Mimarlık Temel Alan İndeksi listesindeki Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP); International Construction Database (CONDA), Design and Applied Art Index (DAAI), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve GENAMICS JournalSeek tarafından taranmaktadır.) 

Tarçın Turgay, Z. (2017). “Yere Bağlılık ile Mekan İlişkisinin Bina Ölçeğinde İrdelenmesi: İstanbul Erkek Lisesi Örneği”, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, Sayı 12, s. 40-74. (ISSN: 2148-8142) (Mimarlık Temel Alan İndeksi listesindeki Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) tarafından taranmaktadır.)

Tarçın Turgay, Z. (2017). “İstanbul’un Kentsel Yapılanma Süreçlerine Yerel Bir İşletme Üzerinden Bakmak: Neco Kornet Dondurma”, Mimarlık, 393, s. 52-57. (ISSN: 1300-4212) (Mimarlık Temel Alan İndeksi listesindeki Avery lndex to Architectural Periodicals (AIAP) ve Design and Applied Arts Index (DAAI) tarafından taranmaktadır.) 

Ulusal Bildiri

Tarçın Turgay,Z. (2014). “İstanbul’un Kentsel Yapılanma Süreçlerine Yerel Bir İşletme Üzerinden Bakmak: Neco Kornet Dondurma”. ‘IAPS-CSBE Network’ Kültür ve Mekan Buluşmaları 4: “Bir ‘Palimpsest’ Kent Olarak İstanbul’da Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil”, 5 Aralık 2014, İstanbul.

Uluslararası Bildiri 

Tarçın Turgay, Z., Çanakçıoğlu N. G., Tunçok Sarıberberoğlu, M. (2015). "How Does a Child Act in a Theme Park? Searching The Role of Space Syntax in a Child's Cognitive Schema", Proceedings of the Tenth International Space Syntax Symposium, London, UK: UCL, 13-17 July 2015, England.

Tunçok Sarıberberoğlu, M., Çanakçıoğlu N. G., Tarçın Turgay, Z. (2017). “Spatial Cognition Through a Nonvisual Experience”, Proceedings of ICONARCH-III, International Congress of Architecture, Memory of Place in Architecture and Planning, Konya:Selçuk Üniversitesi, Vol. 1, p.181-191.(ISBN: 978-975-448-217-1)

Tarçın Turgay, Z., Unlu, A. (2017). “ HOW DO COGNITIVE MAPS CHANGE IN TIME? Searching the Effect of Time on Cognitive Maps through Spatial Configuration and Long Term Memory Theories”,  Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium, Instituto Superior Tecnico, 03-07 July 2017, Lisbon, p. 138:1-138:12. (ISBN: 978-972-98994-4-7)

Tarçın, Z.(2007). Yapı sektöründe kullanılan enformasyon sistemlerinin sistematiklerinin analizi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.

Tarçın Turgay, Z.(2018).Mekansal Belleğin Ortaöğretim Binaları Bağlamında İrdelenmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İstanbul.

 • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Mimari Tasarım
  2010-2018
 • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
  2005-2007
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
  Mimarlık Fakültesi
  Mimarlık Bölümü
  2000-2004
Gebze Anadolu Lisesi
1993-2000