gtu_logo

Öğrenci

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı; öğrenci, öğrenci adayları ve öğretim elemanlarına akademik ve idari konularda destek sağlayan birimimizdir. Lisans ve lisansüstü tüm öğrencilerin öğrencilik işleri Daire Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

              Sayfaya Git 

AKTS Bilgi Paketi

Gebze Teknik Üniversitesi AKTS–TYYÇ Bilgi Paketi, Üniversitede yürütülen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve onunla paralel uygulanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi çalışmalarını sunmaktadır.

               Sayfaya Git

Erasmus

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

               Sayfaya Git 

Engelsiz GTÜ Birimi

Engelsiz  GTÜ Birimi, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Üniversitemiz bünyesinde kuruldu.

               Sayfaya Git 

Barınma ve Yurtlar

Üniversitemiz kampusuna en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı barınma olanağı, Gebze Yurt Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır.

               Sayfaya Git 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burslar Şubesi

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin burs bilgilerini toplayan, öğrencilerin burslarla ilgili işlemlerini yürüten, burs veren gerçek  veya tüzel kişilerle iletişim kuran, öğrencilerin burslarda belirtilen koşullara uyup uymadığını denetleyen ve burs sistemi üzerine öneriler hazırlayan bir birimdir.Daha fazla bilgi için

               Sayfaya Git 

Yardım ve İletişim

Üniversitemiz kampusunda ihtiyaç duyabileceğiniz hemen her konuda bilgi alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için

               Sayfaya Git