Dr. Öğr. Üyesi Ferhat PAKDAMAR
Mimarlık

Ferhat PAKDAMAR
Telefon
(262) 605 16 14
E-Posta
pakdamargtu.edu.tr
Web sayfası
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Ofis
N Blok, 1-17
Çalışma alanları
Betonarme Yapılar, Yapı Statiği, Deprem Mühendisliği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Köprüler, Yığma ve Tarihi Yapıların Deprem Davranışı, Performans Analizi, Tehlike Analizi, Bulanık Mantık.

Eserler
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
PAKDAMAR FERHAT,AYDIN İPEKÇİ CAHİDE NUR İstanbul’daki kent içi köprülerin estetik açıdan incelenmesi. İdealkent (Yayın No: 4871140)
1.


PAKDAMAR FERHAT,KARA FATMA İLKNUR,ERYILMAZ YAŞASIN,YEŞİLYURT ALİ (2019). Seismic risk assessment using updated hazard and building inventory data. Gradevinar, 74(5), 375-387., Doi: doi.org/10.14256/JCE.2329.2018 (Yayın No: 4870953)
2.


PAKDAMAR FERHAT,KAHRAMAN Mahmut (2019). The evaluation on the effect of effective and repetitive vibration to compressive strength with the fuzzy method. International Advanced Researches and Engineering Journal, 3(1), 48-54. (Yayın No: 4870957)
3.


PAKDAMAR FERHAT,TUĞRUL FAZİLET (2018). Yüksek yapıların çevresel etkileri bağlamında yapılabilirliğinin Bulanık Mantıkla modellenmesi. ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ(15), 85-106., Doi: 10.17365/TMD.2018.3.7 (Yayın No: 4584165)
4.


PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR (2012). Evaluation of flexible performance of reinforced concrete structures using a nonlinear static procedure provided by Fuzzy Logic. Advances in Structural Engineering, 15(12), 2173-2190., Doi: 10.1260/1369-4332.15.12.2173 (Yayın No: 1098929)
5.


GÜLER KADİR,DEMİR FUAT,PAKDAMAR FERHAT (2012). Stress strain modelling of high strength concrete by fuzzy logic approach. Construction and Building Materials, 37, 680-684., Doi: 10.1016/j.conbuildmat.2012.07.069 (Yayın No: 1098927)
6.B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
ÖZTÜRK SELİN,PAKDAMAR FERHAT,COŞGUN NİLAY (2018). Yapı Cephelerinde Oluşan Bozulmalara/Hasarlara Müdahale Edilme Düzeyinin Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı. 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4490974)
1.


ENGİN AYŞEGÜL,PAKDAMAR FERHAT (2018). EKOLOJİK AHŞAP YAPI ELEMANI SEÇİMİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI. AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 157-157. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4764543)
2.


PAKDAMAR FERHAT,KAHRAMAN Mahmut (2018). MİMARİ PROJELERİNDEKİ HATA ve BOZULMALAR, BOZULMALARDA İNSAN KAYNAKLI ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI, ÖRNEKLER ÜZERİNDEN ANALİZİ VE DEĞERLENİRLİMESİ. 3. INTERNATIONAL CONGREES ON ENGINEERING ARCHITECTURE AND DESİGN, 177-179. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4268100)
3.


Kahraman Mahmut,PAKDAMAR FERHAT (2017). The Evaluation on The Effect of Effective And Repetitive Vibration to Compressive Strength with The Fuzzy Method. International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679075)
4.


Selin ERDE Dilara,PAKDAMAR FERHAT (2017). Investigation of Effects of Colors on Human Psychology and Physiology. International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679059)
5.


US ANIL,PAKDAMAR FERHAT (2017). Asmolen Döşemelerde Kullanılan Dolgu Malzemelerinin İrdelenmesi. International Advanced Researches Engineering Congress-2017 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679047)
6.


FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,Çelebi Muhammed (2017). Osmanlı Vakıf Medeniyeti ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii ve İmareti Vakfiyesi. Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3457432)
7.


Nurlu Murat,FAHJAN YASİN,Eravcı Bengü,Baykal Mehmet,Yenilmez G,Yalçın Derya,Yanık Kenan,KARA FATMA İLKNUR,PAKDAMAR FERHAT (2014). Rapid Estimation of Earthquake Losses in Turkey Using AFAD RED System Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology. Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1098936)
8.


PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR (2008). Fuzzy Logic Approach in the Performance Evaluation of Reinforced Concrete Structures Flexible Performance. The 14thWorld Conference on Earthquake Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1098939)
9.


CELEP ZEKAİ,İncecik Mete,PAKDAMAR FERHAT (2008). Structural and Earthquake Response Analysis of the Muradiye Mosque in Bulgaria. The 14thWorld Conference on Earthquake Engineering (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:1098942)
10.


GÜLER KADİR,Sağlamer Ahmet,CELEP ZEKAİ,PAKDAMAR FERHAT (2004). Structural and Earthquake Response Analysis of Little Hagia Sophia Mosque. The 13thWorld Conference on Earthquake Engineering (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1098945)
11.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


4


Performance Based Seismic Design of Concrete Structures and Infrastructures, Bölüm adı:(Fuzzy Logic Applications for Performance Based Design) (2017)., PAKDAMAR FERHAT, IGI Global, Editör:PlevrisVagelis, Kremmyda Georgia, Fahjan Yasin, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 21, ISBN:9781522520894, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3038354)
1.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,ERYILMAZ YAŞASIN,KARA FATMA İLKNUR (2015). Afet planlamasında deprem riski belirsizliklerinin değerlendirilmesi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 1(1), 21-39. (Kontrol No: 1843711)
1.


PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR (2011). Betonarme kirişler için esnek performans. itü dergisi /d, 10(5), 59-70. (Kontrol No: 1843869)
2.E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
PAKDAMAR TÜZGEN NAGEHAN,PAKDAMAR FERHAT (2018). OKUL MİMARİSİNİN EĞİTİME YANSIMALARI. İlkokulda Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4268102)
1.


KAĞIT DİLEK,PAKDAMAR FERHAT,AYDIN İPEKÇİ CAHİDE (2017). Başlangıçtan Günümüze Cami Şadırvanlarındaki Değişimin İncelenmesi. Ulusal Tasarım Günleri Ulusal Mekan Tasarımı Sempozyumu 2017, 70-79. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3620064)
2.


FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,KARA FATMA İLKNUR,ERYILMAZ YAŞASIN,Eravcı Bengü,Baykal Mehmet,Güler Yenilmez,Yalçın Derya,Yanık Kenan (2015). AFET YÖNETİMİNDE OLASI DEPREMLERDE AFAD RED HASAR TAHMİN SİSTEMİNİN KULLANIMI. 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1926496)
3.


Bozkurt Özgün,PAKDAMAR FERHAT,FAHJAN YASİN (2015). Giydirme Cephe Sisteminde Kullanılan Sabitleme Elemanlarının Deprem Performansları. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1842991)
4.


FAHJAN YASİN,PAKDAMAR FERHAT,KARA FATMA İLKNUR,Eravcı Bengü,Baykal Mehmet,Yenilmez G,Yalçın Derya,Yanık Kenan (2015). Deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi AFAD RED. 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1842701)
5.


PAKDAMAR FERHAT,GÜLER KADİR (2007). Betonarme Yapıların Performansa Göre Değerlendirilmesinde Esnek Yaklaşım. 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1843370)
6.F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 30.10.2017-09.11.2017, Fraktal Sergisi - Güz Dönemi Sergileri MİM119 Dersi GTÜ N Blok, Güz Dönemi Sergileri - MİM119 Dersi GTÜ N Blok, (No: 153522)
1.

Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 30.05.2016-20.06.2016, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Binası
Türkiye Mimarlık Yıllığı 2015, Uludağ Ünv. Mimarlık Fakültesi Binası, (No: 118992)
2.


Ulusal, SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /, 23.11.2018-07.12.2018, Fraktal eserler sergisi, Gebze Teknik Üniversitesi / M Blok / Turuncu Hol, (No: 255774)
3.

Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 19.04.2016-30.04.2016, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Binası
Türkiye Mimarlık Yıllığı 2015, Stüdyo-X, (No: 118943)
4.


Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 14.04.2016-20.04.2016, Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölüm Binası
Türkiye Mimarlık Yıllığı 2015, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Oditoryumu Fuayesi, (No: 119125)
5.


Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 11.05.2018-11.05.2018, Detay Yapı Elemanları 01 Sergisi, Turuncu Hol / N Blok / GTÜ, (No: 210889)
6.

Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 08.12.2016-23.12.2016, Fraktal Sergisi, GTÜ N Blok, (No: 137245)
7.

Uluslararası, WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /, 04.04.2018-04.04.2018, International workshop on Seismic Hazard and Risk Assesment for Industrial Facilities / Earthquake Risk Assessment of Industrial Zones for Tuzla and Uncertainty of Seismic Hazard of Marmara, Gebze Teknik Üniversitesi N Blok Konferans Salonu, (No: 206050)
8.


Ulusal, MİMARLIK ANABİLİM DALLARINDA PROJE YARIŞMALARI /Yarışmalarda diğer ödüller /, 03.10.2015-05.10.2015, Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması , (No: 52710)
9.


Ulusal, SERGİLER/Grup Sergiler /, 02.10.2017-30.10.2017, Yaşsız Buluşma - Bahar Dönemi Sergileri MİM495 Dersi, Mimarlık Haftası Etkinlikleri GTÜ N Blok, (No: 181766)
10.Çalıştay

3. DEPREM ÇALIŞTAYI, AFAD KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ve GTÜ ORTAKLIĞINDA DEPREM ÇALIŞTAYI’xxnda çağrılı konuşmacı olarak ”Toplumda ve Yönetimde Afet Bilinci” isimli sunum yapıldı., Gebze Teknik Üniversitesi N Blok Konferans Salonu, Çalıştay, 07.03.2018 -07.03.2018 (Ulusal)6

Yüksek Lisans Tezleri

1. DURMUSOGLU TURAN, (2017). Acil ihtiyaç durumunda geçici kullanılabilecek hafif çelik yapı

sistemlerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ

2. GONZALEZ VALDEZ OSLEINER ENRIQUE, (2017). Evaluatıon of nonlınear performance assessment

methods for buıldıngs wıth flexıble slabs, Yüksek Lisans Tezi, GTÜ

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 2010
  • Yüksek lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Deprem Tez Alanı 2001
  • Lisans: Erciyes Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği 1998
Projelerde Yaptıgı Görevler:

1. ACIL IHTIYAÇ DURUMU KULLANIMINA YÖNELIK GEÇICI BIR YAPI SISTEM ÖNERISI, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, 11/06/2015 - 11/06/2016 (ULUSAL)

2. AFAD DAMP Uygulamasında Kritik Tesislerin Analizi ve Direkt Ekonomik Kayıplar, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç), Arastırmacı, 15/12/2014 - 23/06/2017 (ULUSAL)

3. Post earthquake Disaster and Risk Management through a Rapid Response Framework for Industrial Zones in Turkey, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, British Council, 01/04/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

4. Baslangıçtan günümüze cami sadırvanlarındaki degisimin incelenmesi ve ideal tip sadırvan önerisi, Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, 01/08/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

5.Rapid Earthquake Risk Assessment and Post Earthquake Disaster Management Framework for Substandard Buildings in Turkey, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, British Council, 08/06/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)

6. Substandard Buildings in Turkey, Diger (Uluslararası), Arastırmacı, British Council, 08/06/2016 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)