Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
Mimarlık

Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
Telefon
(262) 605 16 47
E-Posta
sevincgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-20
Çalışma alanları
Mimari tasarım Mimarlık Teorisi Mimari Tasarım Metodları Mimarlık Eleştirisi Sürdürülebilir(ekolojik) mimari tasarım Eğitim binalarının mimari tasarımı
Detaylı özgeçmiş
ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ.pdf

Uluslararası Makaleler

 1. Sevinç Kayıhan, K., Esin, T., “A Study Aimed to Determine Primary Ecological Building
  Criteria for Gebze / Turkey and a Model Building Design”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Volume X., No: 3, 2009, s: 664-677. (SCI-exp. tarafından indekslenmektedir)

 2. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., "A Study of Litter and Waste Management Policies at (primary) eco-schools in Istanbul", Waste Management and Research, Vol. 30, No:1, pp. 80-88, 2012. (SCI-exp. tarafından indekslenmektedir)

 3. Ayyıldız Potur, A., Sevinç Kayıhan, K., "Theoria, Praxis, Poiesis: A Continuum Scheme", International Journal of Architectural Research ARCHNET IJAR, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Volume 5, Issue 2, pp. 119-126, 2011. (Avery Index to Architectural Periodicals, EBSCO-Art and Architecture Database, Arts and Humanities Database tarafından indekslenmektedir)

 4. A4. Tönük, S., Sevinç Kayıhan, K., “A Study of Water Use and Water Conservation Policies at (primary) eco-schools in Istanbul”, International Journal of Sustainable Development and Planning, Volume 7, Number 3, 2012,pp. 356-371. (Crossref, Scopus and Compendex, Cambridge Scientific Abstracts tarafından indekslenmektedir)

 5. Tönük, S.,Sevinç Kayıhan, K., “A Study on Sustainable Use of School Sites at (primary) eco-schools in Istanbul”, Journal of Environmental Planning and Management, Volume 56, Issue 7, 2013. (Social Science Citation Index tarafından indekslenmektedir)

 6. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., “A Study of Energy Conservation Policiesat (primary) Eco-Schools in Istanbul”, Energy and Environment Research, Volume 3, No. 2, 2013. (Directory of Open Access Journals, EBSCOhost ve ProQuest tarafından indekslenmektedir)

Uluslararası Bildiriler

 1. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., "Examination of Architectural Design in Ecological
  Design Context", 3rd International Conference on Ecological Protection of
  the Planet Earth, 10-11 Haziran 2005, İstanbul.

 2. Tönük, S., Sevinç Kayıhan, K., "A Comparative Examination of Intelligent Building Concept at Developing and Developed Countries", XXII. World Congress of Architecture, 3-7 Temmuz 2005, İstanbul.

 3. Tönük, S., Sevinç Kayıhan, K., "Architecture and Environment: Ecological Building Design Recommandations for One Family Passive House Design", 1st International CIB Endorsed Metu Postgraduate Conference, 16-18 Mart 2006, ODTU, Ankara.

 4. Öztürk, Ö. A., Sevinç Kayıhan, K., Ekolojik Tasarım Bağlamında Havalimanı Terminal Binaları”, 22. Yapı ve Yaşam Kongresi, 26-27 Mart 2010, Bursa (poster bildiri).

 5. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., “Elementary School Buildings with the Direction of Sustainability Awareness Construction”, International Sustainable Buildings Symposium, 26 – 28 May 2010, Ankara. (Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi tarafından basılmıştır)

 6. Sevinç Kayıhan, K., “Eğitim ve Mimarlık: Üç Boyutlu Eğitim Araçları Olarak Okul Binaları”, International Conference on New Horizons in Education, 23-25 June 2010, Gazi Magusa.

Kitap Bölümleri

 1. Sevinç Kayıhan, K., “Sürdürülebilir Temel Eğitim Okul Binası Tasarımı Bağlamında Atık Konusunun İrdelenmesi”, Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri, Ed.: Tönük, S.: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, pp. 99-120, İstanbul, 2011.

 2. Tönük, S., Şerafhanoğlu Sözen, M., Ünver, R., Sevinç Kayıhan, K., “Temel Eğitim Okul Binalarında Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Kullanımı”, Ilıman-Nemli İklim Kuşağı İçin Sürdürülebilir Temel Eğitim Binalarının Tasarım Kriterleri, Ed.: Tönük, S.: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, pp. 67-82, İstanbul, 2011.

Ulusal Makaleler

 1. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., "Examination of site selection and analyse subject in
  sustainable elementary school building design", Megaron Yıldız Technical
  University, Architecture Faculty, E-Journal, Volume: 3, Issue: 2, s: 137-154, 2008,
  İstanbul.

 2. Sevinç Kayıhan, K., “Taraklı’ da Tarihi Okuyarak Gezebilirsiniz”, Mimarlık, n. 297, s: 58-60, Şubat 2001, Ankara.

 3. Sevinç Kayıhan, K., "Mimar Malcolm Wells' in Görülmeyen Mimarisi", Arredamento Mimarlık, n. 211, s: 105-107, Mart 2008, İstanbul.

 4. Ayyıldız Potur, A., Sevinç Kayıhan, K., "Toplumsal Bir Temanın Düşündürdükleri: Bir Tasarım Stüdyosu Deneyimi", Yapı Dergisi, s. 357, Ağustos 2011, s. 100-106, İstanbul.

 5. Sevinç Kayıhan, K., Tönük, S., “Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü İle Temel Eğitim Okulları”, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Cilt 14, Sayı: 2, s: 163-171, Nisan 2011, Ankara. (bkz. B5)

 6. Akyürek, G., Ayyıldız Potur, A., Sevinç Kayıhan, K., Aydın İpekçi, C., Bayazıtoğlu, Ü. C., Serter, N., Metin, B., “GYTE Mimarlık Bölümü Tasarımı”, Yapı Dergisi, s. 367, Haziran 2012, s. 72-75, İstanbul.

 7. Sevinç Kayıhan, K., “Güncel Bir Eğilim Olarak Üniversitelerde Sürdürülebilir Dönüşüm ve Eko-Yerleşkeler”, Ege Mimarlık Dergisi, s. 85-86, s. 48-51, İzmir.

Ulusal Bildiriler

 1. Sevinç Kayıhan, K., "Doğal Çevre - Tasarım İlişkisi: Okul Binalarının Açık Alanlarının Eğitim-Öğretime Katılımına Yönelik Çalışmalar", Çevre Tasarım Kongresi, 8-9 Aralık 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 2. Sevinç Kayıhan, K., Aydın İpekçi, C., Esin, T., "Bina Cephelerinde Uygulanmakta Olan Güneş Kontrolü Araçlarının Tasarım Kriterleri ve Çağdaş Uygulamalar Bağlamında Değerlendirilmesi, Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Ulusal Konferansı, İzmir Yaşar Üniversitesi, 12-13 Kasım 2012, İzmir.
 3. Sevinç Kayıhan, K., “Sağlıklı Tasarım Bağlamında Aktif Binalar”, Çevre Tasarım Kongresi,
  12-13 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 4. Sevinç Kayıhan, K., Çocuk ve İlköğretim Mekanları Üzerine”, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Kadın ve Çocuk Sorunlarının Farkındayız Konferansı, 28 Şubat 2014, Sakarya.

Diğer Yayınlar

 1. Sevinç Kayıhan, K., “8 Yıllık Temel Eğitime Geçiş Sürecinde Eğitim Yapılarının Katılımcı Tasarımı İçin Öneriler: İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze, 1999.
 2. Sevinç Kayıhan, K., “Sürdürülebilir Mimarlığın Yarı Nemli Marmara İkliminde Tasarlanacak Temel Eğitim Binalarında İrdelenmesi ve Bir Yöntem Önerisi”, Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006.

Bilimsel Araştırma Projeleri

 1. Esin, T., Arıkan, T., Sevinç Kayıhan, K., Aydın, A. B., Onat, M., Akyürek, G., "Marmara Bölgesi İçin Ekolojik Yapılaşma Kriterlerinin Belirlenmesi ve Örnek Bir Yapı Tasarımı", GYTE Araştırma Fonu, Gebze, 2002.
 2. Tönük, S., Şerefhanoğlu Sözen, M., Ünver, R., Baytin, Ç., Üstün, B., Ekşi Akbulut, D., Görgülü, T., Barkul, Ö., Akbulut, T., Aytuğ, A., Aygün, M., Tuncer, E., Sevinç Kayıhan, K., Kaya, H., Egel, H., "Ilıman-nemli iklim kuşağı için sürdürülebilir temel eğitim binalarının tasarımında bilgi tabanlı karar verme modeli (Sür-Ver)", YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, İstanbul, 2008.

Diğer Çalışmalar

 1. “Environmental Planning and Architecture”, Summer School-Course (Yıldız Teknik Üniversitesi-Siegen Universitesi), Y.T.Ü., İstanbul, 22-30 Mayıs 2004 (çalıştay)

 2. “Çevre-Tasarım Kongresi”, 8-9 Aralık 2011, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Yıldız, Beşiktaş, İstanbul (bilim kurulu üyeliği)

 3. “A Trio of Changes to Enhance Student Capacities: Integrating School Reforms and Support Services” (Manuscript ID UE-11-04-069), “Urban Education Journal”, 2011 (hakemlik)

 4. “Incorporating Waste Into Architectural Design: An Experimental School Prototype” (Manuscript ID WMR-11-0521), “Waste Management Research Journal”, 2011 (hakemlik)

 5. Bilden, M.H., “Dalaman Tarım İşletmesi İdare Binası’nın Restorasyon Projesi”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 (yüksek lisans tez sınavı jüri üyeliği)

 6. Manisalı, N., “Ekolojik Yerleşimler Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul’dan Örnekler”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 (yüksek lisans tez sınavı jüri üyeliği)

 7. Tonguç, B., “Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Sürdürülebilirliğin Mekan Planlamasına Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 (yüksek lisans tez sınavı jüri üyeliği)

 8. “Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz 1” Paneli (4 Nisan 2008) düzenleme çalışmalarına katkı.

 9. “Sorunlarıyla Değerleriyle Gebze’yi Tartışıyoruz 2” Paneli (12 Mayıs 2009) düzenleme çalışmalarına katkı.

 10. Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, “MİM 124 Atölye 2” (“Sürdürülebilir Tasarım” temalı yüksek lisans atölyesi), bahar / 2011 (jüri üyeliği)

 11. GYTE Mimarlık Fakültesi, Staj Komisyonu Üyeliği, 2008 - 2011.

 12. GYTE Mimarlık Fakültesi, İntibak Komisyonu Üyeliği, 2008 – 2011.

 13. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği, 2011-… (devam ediyor)

"Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Havaalanı Terminal Binalarının İrdelenmesi”, Ö. A. Öztürk, GYTE Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009-... (devam ediyor).

“Ekolojik Mimarlık Kapsamında Bina Sertifika Sistemlerinin İrdelenmesi”, İ. Karaağaç, GYTE Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-... (devam ediyor).

“Semt Pazarının Sabit Pazara Dönüşümünde Sürdürülebilir Mimari Tasarım Anlayışının İrdelenmesi: Pendik Örneği, R. Yazıcı, GYTE Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-... (devam ediyor).

“Mimarlıkta Biyofili Kavramı Bağlamında Sağlık Yapılarının İrdelenmesi”, E. Ünlü, GYTE Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-... (devam ediyor).

 • Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Programı, 2006
 • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Mimari Tasarım Programı, 1999
 • Lisans: Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1996
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum