Genel Bilgi

 

 

Genel Bilgi

Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümü, 1995'ten bu yana yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Mimarlık Bölümü GTÜ Çayırova Yerleşkesinde bulunmaktadır. Çayırova Yerleşkesi, 245 bin metrekarelik yeşil alanıyla bölgede doğal hayatı koruyabilmiş ender örneklerden birisidir. 2008–2009 Eğitim Öğretim döneminde Mimarlık Lisans Eğitimine başlanan Bölümün lisans programı, mimarlık alanında ulusal ve uluslararası akreditasyon kurullarının kriterleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Programa dinamizm kazandırmak amacıyla ortak atölye çalışmaları yapılmakta, mesleki araştırmalar uygulamalı olarak derslere yansıtılmaktadır. Lisans eğitiminin temelini tasarım atölyelerinin oluşturduğu, bu atölyelerin diğer derslerde verilen bilgi ve becerilerle desteklendiği bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Ayrıca öğrencilerin mesleki yetkinliklerini çeşitlendirmek üzere mesleki seçmeli derslerle de desteklenmektedir. Lisans Eğitim-Öğretim programı %30 oranında İngilizce yürütülmektedir. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, yapı-kullanıcı ilişkilerini dikkate alan, sürdürülebilir tasarımlar yapabilen, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Yüksek lisans eğitiminde, ülkemizdeki mimari problemlerin yanı sıra, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı duyarlı, çevre ve yapı konusunda iyileşme ve gelişmeye önem veren, sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi teşvik eden bir eğitim amaçlanmaktadır. Programa devam eden öğrencilerin akademik eğitimin gereklerinden uzaklaşmadan mesleki pratiği de takip edebilecekleri çok yönlü bir eğitim sürecinden geçmeleri öngörülmektedir. 2016 yılı itibari ile de tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimine başlanmıştır.

Bölüm Hedefleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevresel, toplumsal ve mimari sorunları belirleyerek akılcı çözümler üretebilen ve yorumlayabilen mimar yetiştirecek çağdaş bir mimarlık eğitim modelini sürdürmek ve araştırma - uygulama alanlarında etkin konumda olmaktır. Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, formasyonuyla ulusal kimliğini küresel ölçekte tanımlayabilen, bilgiyi sorgulayan ve kullanabilen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, günümüz mimari sorunlarına akılcı çözümler üretebilen, toplumsal ve çevresel bilinci oluşmuş araştırmacı meslek insanları yetiştirmek hedeflenmektedir.

Araştırma Alanları ve İş Olanakları

Bölümde, Yapı Malzemesi, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi, Sürdürülebilirlik, Yapısal Atık Yönetimi, Yapı Üretim Teknolojileri ve Organizasyonu, Yapım kalitesi, Yangına Dayanımlı Tasarım, Tek Yapı Koruma ve Sit Koruma, Endüstri Mirası konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Mimarlık mesleğinin dünyadaki güncel gelişmelere koşut olarak kazandığı yeni açılım çerçevesinde, yapı tasarımı ve üretiminin yanısıra her tür entellektüel ve pratik içerikli iş alanı, mimarlara yeni fırsatlar sunmaktadır.Mezunlar, hem özel, hem de kamu sektöründe geniş bir yelpazede iş bulabilmektedirler. Özel sektörde mimari bürolarda, inşaat firmalarında, şantiyede, danışmanlık ve denetim şirketlerinde istihdam edilirken, kamu sektöründe Belediyeler, İl Özel idaresi, Bakanlıklar gibi çeşitli kurumlarda çalışabilmektedir.

Yurtdışı Ortaklıklarımız: 

----http://www.eaae.be/members/full-members/

     

----https://www.ytaaward.com/current-edition/ 

     https://www.ytaaward.com/

    

 

 

 

 

 

Öğretim Kadrosu

 Taban Puanı / Başarı Sırası

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum