Arş. Gör. Selin ÖZTÜRK
Mimarlık

Selin ÖZTÜRK
Telefon
(262) 605 16 39
E-Posta
selinozturkgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-10
Çalışma alanları
Yapı Elemanları, Yapı Elemanlarında Bozulma, Yapı Hasarları

International Proceedings / Uluslararası Bildiriler

1.Mayuk Güzelçoban S. , Özturk S., “Analyzing the Local Climatic Characteristics as a Deterioration Reason in Buildings” XIV DBMC- 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 28-31 May 2017, Ghent University, Belgium.

2. Özturk S., Coşgun N.,“ Antalya/Kaleiçi’nde Küreselleşmenin Etkileri ve Mekansal Sonuçları / The
Effects of Globalization in Antalya/Kaleiçi and Its Spatial Consequences ” II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi / 2nd International Urban Studies Congress, 11-13 May 2016, ITU, Istanbul (Bildiri kitabında yayımlanmıştır).

3.. Turkeri İ., Özturk S., Cengiz S. , Ozcelik Guney S. “Embedding An Architectural Competition Into A Design Studio Teaching Process: The State Of Art ” International Conference For Academic Disciplines, 19-23 April 2015 , Vienna, Austria.

4. Özcelik Guney S.,Cengiz S., Özturk S., Turkeri İ., “A Studio Challenge In Teaching: Fragmented Teaching Applications In Single House Design” International Conference For Academic Disciplines, 19-23 April 2015 , Vienna, Austria.

National Proceedings / Ulusal Bildiriler

1. Coşgun N., Esin T., Öztürk S.,‘‘Hazır Beton Üretiminde Çevresel Uygulamalardaki Gelişmelere Bir Bakış, 9. Ulusal Beton Kongresi,16-18 Nisan 2015,Antalya (Bildiri kitabında yayımlanmıştır).

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık ABD /2017-
  • Yüksek lisans: Gebze Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık ABD / 2014-2017
  • Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi/Mimarlık ve Tasarım Fakültesi/Mimarlık Bölümü 2009-2013