gtu_logo

Araştırma


2017 yılında Araştırma Üniversitesi statüsüne kavuşan ve 2021 itibariyle sayısı 20’yi bulan Devlet Araştırma Üniversitelerinden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoparklarla iç içe bir konumda genç ve dinamik bir üniversitedir.  Çeşitli derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan üniversiteler sıralamalarında ön sıralarda uluslararası bilime katkı sağlayan üniversitemiz, bu araştırma ve sanayi işbirliği ivmesini artırarak devam ettirme hedefindedir.  

Bunu gerçekleştirebilmek için araştırma üniversitesi misyon ve vizyonunu sahiplenen akademisyen ve idari kadrosuyla, uluslararası düzeyde rekabet edebilir yetkinlikte lisans ve lisansüstü öğrencileri ve araştırmacılarıyla, güçlü altyapı ve kaynaklarını verimli kullanmayı ve gelişen yeni teknolojileri takip ederek bu altyapı ve kaynakları güçlendirmeyi, gerek üniversite-sanayi işbirlikleri gerekse inovasyon ve girişimcilik ile bölge ve ülke sanayisine destek vermeyi ve sürdürülebilir işbirlikler kurmayı, mevcut bilgi birikimini topluma ve ekonomiye faydaya dönüştürebilmeyi hedeflemektedir.