Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKIR AYDIN
Mimarlık

Derya ÇAKIR AYDIN
Telefon
(262) 605 16 14
E-Posta
deryacakirgtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 1-17
Çalışma alanları
Fiziksel Çevre Denetimi, Mimari Akustik, Yapı Akustiği, İşitsel Peyzaj

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ÇAKIR AYDIN, Derya, YILMAZ, Sevtap (2017). Evaluatıon Of Dıyarbakır Gazı Street Sound Envıronment Perceptıon By Soundscape Approach. Middle East Journal of Science, 3(2), 15-25.

2.ÇAKIR AYDIN, Derya, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, HALİFEOĞLU,Fatma Meral (2017). The transition to architecture from a different professional field in profession search. International Journal of Innovative Research in Education, 4(4), 195-201.

3.HALİFEOĞLU, Fatma Meral, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, ÇAKIR AYDIN, Derya(2017). Assessment Of Motıves Stımulatıng One To Choose The Professıon Of Archıtecture As A Second Professıon: The Case Of Dicle Unıversıty. Middle East Journal of Education, 13(2), 35-43.

4.ÇAKIR AYDIN, Derya, YILMAZ, Sevtap (2016). Assessment of sound environment pleasantness by sound quality metrics in urban spaces. AZ ITU Journal of the Faculty of Architecture, 13(2), 87-99.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan
bildiriler:

1.OCAKLIK Beritan, ÇAKIR AYDIN, Derya (2022). Evaluation of soundscape perception in outdoor and indoor spaces with psychoacoustic metrics. 24th International Congress on Acoustics, 24-28 October 2022,Gyeongju, South Korea.

2.OCAKLIK, Beritan, ÇAKIR AYDIN, Derya (2021).Yarı Açık Mekânlarda İşitsel Peyzaj Algısının Diyarbakır Ulu Cami Avlusunda Değerlendirilmesi. Dicle University 2. International Architecture Symposium, 11-12 October 2021, Diyarbakır, Turkey.

3.ÇAKIR AYDIN, Derya(2020).Investigation of the Acoustic Properties of Diyarbakır Hz.Ali Mosque. II. Internatıonal Symposıum On Engıneerıng Natural Scıences And Archıtecture (ISENSA), 05.03.2020, Diyarbakır, Turkey.

4.ÇAKIR AYDIN, Derya,YILMAZ, Aysel (2018).Dersliklerde Akustik Konforun Değerlendirmesi: Dicle Üniversitesi Örneği.Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık Sempoozyumu, 04-06 October 2018 , Diyarbakır, Turkey.

5.HALİFEOĞLU, Fatma Meral, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, ÇAKIR AYDIN, Derya, (2016). Evaluatıon Of Reasons To Prefer Archıtecture Department As A Second Professıon. International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakır, Turkey.

6.ÇAKIR AYDIN, Derya, YILMAZ, Sevtap (2016). Evaluatıng The Sound Envıronment Perceptıon By Soundscape Approach Dıyarbakır Gazı Street.International Engineering, Science and Education Conference, 01-03 December 2016, Diyarbakır, Turkey.

7.BAHALI, Sercan, TAMER BAYAZIT, Nurgün, ÇAKIR AYDIN, Derya,(2015). Analysis and evaluation of soundscapes in urban public squares through questionnaires and sound quality metrics. 44th Inter-Noise Congress Exposition on Noise Control Engineering, 4597-4606, August 9-12, 2015, San Francisco, California, USA.

8.ÇAKIR AYDIN, Derya,UYSAL, Ersin, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan (2015). Sustainable soundscape: A field study in the historical Suriçi area of Diyarbakir. 44th Inter-Noise Congress Exposition on Noise Control Engineering, 1763-1773. August 9-12, 2015, San Francisco, California, USA

9. AYKAL, Fatma Demet, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, ÇAKIR AYDIN, Derya, (2008). Tarihi Diyarbakır Surlarında Medeniyetlerin Taş Süslemeye Etkileri. 1. Uluslararası Hanlar-Kervansaraylar Geleneksel Modern Mimaride Taş Sempozyumu, Antalya, 2008, s. 105-112.

10.AYKAL, Fatma Demet, ÇAKIR AYDIN, Derya (2007). Elderly Roles In The Envıronmental Desıgn Of Rest Homes. International Conference on Environment: Survival and Sustanability, 5343-5355, 19-24 February 2007, Nicosia, Northern Cyprus.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1.Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, Bölüm Adı: Diyarbakır Surlarında Taş Süslemeler (2013). AYKAL, Fatma Demet, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, ÇAKIR AYDIN, Derya, Diyarbakır Valiliği, Editör:Kenan Haspolat, F.Evren Daşdağ, sf.179-193.(Kitap Bölümü)

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. OCAKLIK, Beritan, ÇAKIR AYDIN, Derya (2022). Yarı Açık Mekânlarda İşitsel Peyzaj Algısının Diyarbakır Ulu Camii Avlusunda Değerlendirilmesi. Kent Akademisi, 15, 141-151.

2.ÇAKIR AYDIN, Derya, BAL KOÇYİĞİT, Filiz, DALKILIÇ, Neslihan (2021). Assessment of the Acoustic Performance of Historical Structures That Shed Light on Today's Technologies: Fatih Pasha (Kurşunlu) Mosque - Diyarbakır. Dicle University Journal of Engineering, 12(3), 543-550.

3.ÇAKIR AYDIN, Derya, DALKILIÇ, Neslihan, DURSUN, Felat, ÖZBUDAK AKÇA, Berivan, MELİKOĞLU, Yahya (2020). DİYARBAKIR'IN TARİHİ SESLERİ Diyarbakır Suriçi Bölgesi'nde Akustik
Mirasın Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Social Sciences, 19(76), 2088-2099.

4. ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, ÇAKIR AYDIN, Derya, HALİFEOĞLU, Fatma Meral (2018). Mimarlık Mesleğine Ulaşılabilirlikte Farklı Bir Arayış Denemesi: Dicle Üniversitesi Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1147-1158.

5. ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan, AYKAL, Fatma Demet, ÇAKIR AYDIN, Derya, (2017). Kullanıcı-Yapı etkileşiminin Diyarbakır tarihi geleneksel evlerinde irdelenmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(2), 275-284.

6.ÇAKIR AYDIN, Derya, UYSAL, Ersin, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan (2017). Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(2), 255-266.

7. AYKAL, Fatma Demet, ÇAKIR AYDIN, Derya, (2010). Hastane Yapılarında Yaşlı Kullanıcıların Ergonomisine Uygun Yatay Ve Düşey Sirkülasyon Alanları Tasarımı D.Ü.E.A.H. Poliklinik Bölümü Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 321-333.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.ÇAKIR AYDIN, Derya, UYSAL, Ersin, ÖZBUDAK AKÇA, Yadigar Berivan (2017). Diyarbakır Suriçi Bölgesi Sembol Seslerinde Değişen Kullanıcı Algısı. 12. Ulusal Akustik Kongresi Ve Sergisi, 335-341, 14-15 Eylül 2017, İzmir.

2.ÇAKIR AYDIN, Derya, YILMAZ, Sevtap (2016). Kentsel Mekanlarda Ses Kalitesinin Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 04-06 Mayıs 2016, İstanbul.

3. AYKAL, Fatma Demet, GÜMÜŞ, Bilal, ÇAKIR AYDIN, Derya, (2004).Yaşlı Konutlarında Aydınlatma Sorunları. 5.Ulusal Aydınlatma Kongresi, 07-08 Ekim 2004, Diyarbakır.

Beritan OCAKLIK, (2022). “Dini Yapıların Açık-Yarı Açık-İç Mekânlarında İşitsel Peyzaj Algısının Değerlendirilmesi: Diyarbakır Ulu Cami Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilimleri Programı
  • Yüksek lisans: Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Programı
  • Lisans: Dicle Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum