Prof. Dr. Nilay COŞGUN
Mimarlık

Nilay COŞGUN
Telefon
(262) -
E-Posta
nilaycosgungtu.edu.tr
Web sayfası
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp
Ofis
K Blok, -
Çalışma alanları
Yapısal Atık Yönetimi, Yapı Üretimi
Detaylı özgeçmiş
CV - N.COŞGUN 01_08_2023.pdf

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan
makaleler :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
SCI-Exp., SSCI , AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Salgın, B., Coşgun, N., Ipekçi, C.A., Karadayı, T.T., “Turkish Architects’ Views on Construction and Demolition Waste Reduction in The Design Stage”, Environmental Engineering and Management Journal, March 2020, Vol. 19, No.3, 439-452 (SCI Expanded tarafından endexlenmektedir) (http://www.eemj.eu)

A2. Taş, N., Taş, M., Coşgun, N., "Permanent Housing Production Process After 17 August 1999 Marmara Earthquake In Turkey", International Journal of Strategic Property Management. Vilnius: Technika, 2011, Vol. 15, No. 3 , p. 312-328 (SSCI tarafından endexlenmektedir) (TÜBİTAK C sınıfı dergi) (3 Atıf Almıştır)

A3. Coşgun, N., Arslan, H., "Analysis of Recycling and Re-use Possibilities of Temporary Earthquake Houses Construction Materials in the Context of Waste Management", Journal of Environmental Protection and Ecology 12, No 1, p.188–198 (2011) (SCI Expanded tarafından endexlenmektedir). (TÜBİTAK C sınıfı dergi)

A4. Taş, M., Coşgun, N., Taş, N., “Study on Permanent Housing Production after 1999 Earthquake in Kocaeli (Turkey)”, Disaster Prevention and Management, 19(1), pp.6-19, (2010), (SCI tarafından endexlenmektedir) (11 Atıf Almıştır)

A5. Arslan, H., Coşgun, N., "Re-Use and Recycle Potentials of Temporary Houses After Occupancy: Example of Duzce-Turkey ", Building and Environment, 43(5), pp. 702–709, (2008). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi) (22 Atıf Almıştır)

A6. Taş, N., Coşgun, N., Taş, M., "A Qualitative Evaluation of the After Earthquake Permanent Housings in Turkey in Terms of User Satisfaction - Kocaeli, Gundogdu Permanent Housing Model", Building and Environment, 42(9), pp. 3418–3431, (2007). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi) (33 Atıf Almıştır)

A7. Esin, T., Coşgun, N., “A Study Conducted to Reduce Construction Waste Generation in Turkey”, Building and Environment, 42(4), pp. 1667–1674, (2007). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi) (123 Atıf Almıştır)
A8. Coşgun, N., Esin, T., “A Study Regarding the Environmental Management System of Ready Mixed Concrete Production in Turkey”, Building and Environment, 41(8), pp. 1099–1105, (2006). (SCI tarafından endexlenmektedir), (TÜBİTAK A sınıfı dergi) (5 Atıf Almıştır)
Alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler :
A9. Coşgun, N., AYDIN, E. Ö., Uzungüngör F., “Kocaeli İlinde Lojman Modelinin Mimari Açıdan İncelenmesi”, Yapı Dergisi (423), 138-145, (2017). (DAAI tarafından endexlenmektedir)

A10. Levi, E.A., Coşgun, N., Ekarslan, Ö.E., “Türkiye’de Mimarlık Eğitimine Niceliksel Bir Bakış”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 381, s.31-40 (2015). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)

A11.Küçükdoğu, M.Ş., Alioğlu, E.F., Dostoğlu, N., Esin, N., Türkçü, H.Ç., Coşgun, N., Enginöz, E.B., Arslan, M.E., “Mimarlık Bölümü Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Üzerine Bir Araştırma”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 374, s.60-68, (2013). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)
A12. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., Uzungüngör, F., “Konut Sunumunda Lojman Modelinin Türkiye’deki Gelişimi”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 358, s.56-60, (2011). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)

A13. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Aydın, B., “Investigation of Rehabilitation Process of a Reinforced Concrete Building in Turkey under the Risk Of Earthquake”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0085, pp.300-309 (2010), (EBSCO tarafından endexlenmektedir)

A14. Coşgun, N., Güler, T., Doğan, B., “Yapısal Atıkların Önlenmesinde / Azaltılmasında Tasarımcının Rolü”, Mimarlık, Mimarlar Odası Yayınları, sayı 348, s.75-78, (2009). (Avery Index, DAAI tarafından endexlenmektedir)
A15. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., Çömlekçioğlu, R., “Structural Condition Assesment of an Industrial Monument”, Arkitekt, Kasım-Aralık 2008 Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2009 Sayı:2008/06 – 2009/01-02, s. 56-64. (Avery Index tarafından endexlenmektedir)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Öztürk S., Coşgun N.,“Antalya/Kaleiçi’nde Küreselleşmenin Etkileri ve Mekansal Sonuçları/The Effects of Globalization in Antalya/Kaleiçi and Its Spatial Consequences ” II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi/2nd International Urban Studies Congress, s.1072-1081, 11-13 May 2016, ITU, Istanbul (Bildiri kitabında yayımlanmıştır).

B2. İpekçi, C.A., Coşgun, N., E.Tıkansak, T., “İnşaat Sektöründe Geri Kazanılmış Malzeme Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından Önemi”, II. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2015), 28-30 Mayıs 2015, Türkiye

B3. Coşgun, N., E.Tıkansak, T., Aydın, E.Ö., “Investigation of Refurbishment Made in Residences in Terms of Sustainability”, International Conference on New Trends in Architecture and Interior Designing / Part of All in One Conferences, 24 – 28 March 2015 Book of abstracts pp. 172-173, Book pp. 132-163, Dubai, UAE.
B4. Özçelik, S., Aydın, E.Ö., Coşgun, N., " Sustainability of Tradition with the Modern: Bayramoglu Settlement", ISVS-6, 6th International Seminar on Vernacular Settlements, Contemporary Vernaculars: Places, Processes and Manifestations, April 19-21, 2012, pp. 413-422, Famagusta, North Cyprus.
B5. Coşgun, N., "The Importance of Construction and Demolition (C&D) Waste Management for Ecosystem Protection", Eurasia Waste Management Symposium, 14-16 November 2011, pp.318-324, Istanbul
B6. Esin, T., Coşgun, N., "Yapısal Atıkların Azaltılmasında Ekolojik Tasarımın Önemi / The Importance of Ecological Design on Reducing Construction and Demolition Wastes", GreenAge 1st Symposium Proceedings, 6-8 December 2010, pp.112-118, Istanbul.

B7. Gök, S.F.A., Coşgun, N., “Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler”, 1.Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu Yapılı Çevre, 15-16 Ekim 2010, Ankara.

B8. Taş, N., Taş, M., Coşgun, N., “The Examınatıon Of Permanent Earthquake Housıng In Terms Of Advısor And Resident- A Case Study: Kocaelı, Gundogdu”, International Earthquake Symposium, August 17-19, 2009, Kocaeli.

B9. Coşgun, N., Arslan, H., “Analysis of Recycling Possibilities of Temporary Earthquake Houses in the Context of Waste Management: The Case Of Duzce, Turkey”, “Life Quality and Capacity Building in the frame of a Safe Environment”, Balkan Environmental Association (B.EN.A.), March 17-20, 2009, Greece. (SUNULMUŞ BİLDİRİ MAKALE OLARAK Journal of Environmental Protection and Ecology DE YAYINLANMIŞTIR (A3))

B10.Esin, T., Coşgun, N., “The Role of Using Durable Building Materials and Components in Reducing the Environmental Load of Buildings”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1703-1710, Istanbul

B11.Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Deterioration of Reinforced Concrete Buildings and Rehabilitation Process”, 11DBMC International Conference on Durability of Building Materials and Components, May 11-14th, 2008, pp. 1899-1905, Istanbul

B12.Arslan, H., Coşgun, N., “The Evaluation of Temporary Earthquake Houses Dismantling Process in The Context of Building Waste Management”, International Earthquake Symposium, October 22-26, 2007, pp. 678-687,Kocaeli (10 atıf alımıştır)
B13.Coşgun, N., Taş, N., Taş, M., “Mimarlık Eğitimi ve Afet/Deprem”, International Earthquake Symposium, October 22-26, 2007, pp. 695-704, Kocaeli
B14.Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, 2nd International Symposium on Environmental Management, September 12-14, 2007, Book of Abstract, p.76, Zagreb, Croatia (SUNULMUŞ BİLDİRİ KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK YAYINLANMIŞTIR (C2))

B15.Esin, T., Coşgun, N., “Ecological Analysis of Reusability and Recyclability of Modified Building Materials and Components at Use Phase of Residential Buildings in İstanbul”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture - Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July 2005, NO: 698, p.253, Istanbul (8 atıf alımıştır)
B16. Aydın, E.Ö., Coşgun, N., “In The Change Process Of Istanbul From A Caravan’s Path To Bagdad Street – The Tradıtıon Of Housıng”, UIA 2005 ISTANBUL XXII World Congress of Architecture – Cities: Grand Bazaar of ArchitectureS, 3-10 July 2005, p.486, İstanbul, Poster Presentation NO: 398.
B17. Coşgun, N., Oral, E.Ö., “Street Furniture in the Context of Space and Identity Relationship: The Case of Istiklâl Street’” 2. International Symposium for Street Furniture, Iston, Istanbul Municipality, 24-27 April 2003, p.112-124, Istanbul
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. Arslan, H., Coşgun, N., Salgın, B., “Construction and Demolition Waste Management in Turkey”, Waste Management - An Integrated Vision, Chapter 14, pp.313-332, Edited by Luis Fernando Marmolejo Rebellon, ISBN 978-953-51-0795-8, Hard cover, 348 pages, Publisher: InTech, Published: October 26, 2012 under CC BY 3.0 license, in subject Environmental Sciences, (http://dx.doi.org/10.5772/46110) (4 atıf alımıştır)
C2. Esin, T., Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “Performance Evaluation of Architectural Education in Respect of Environmental Sensibility (In Turkey)”, Environmental Management; Trends and Results, Ed.: Koprivanac, N., Kusic, H., Pub.: Faculty of Chemical Engineering and Technology, University of Zagreb, pp. 305-312, 2007, Zagreb, Croatia
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Güler, T., Coşgun, N., "Yapı Üretim Sürecinde Belediyelerin Rolü", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, s. 53-71, Nisan 2011. (1 atıf alımıştır)

D2. Taş, M., Taş, N., Coşgun, N., “Mimarlık Eğitimi, Deprem ve Prefabrikasyon”, ‘Beton Prefabrikasyon’ Dergisi, 72, s. 11-18, Ekim, 2004. 1300 • 3488

D3. Coşgun, N., “Deprem Sonrasında Yapı Taşıyıcı Sistemlerinde Eğitim - Denetim İlişkisi Ve Önemi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi ‘Deprem Özel Sayısı’, 6/1, s.61-67. 2000.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.
E2. Coşgun, N., Tıkansak, T.E., Öztürk, S., “Hazır Beton Üretiminde Çevresel Uygulamalardaki Gelişmelere Bir Bakış”, 9. Ulusal Beton Kongresi, İnşaat Mühendisleri Odası, 16-18 Nisan 2015, Antalya

E3. Coşgun, N., Tıkansak, T.E., "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Yapısal Atık Yönetimi", 5.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, s. 70- 77, 29 Mayıs-01 Haziran 2013, Kocaeli.

E4. Gök, S.F.A., Coşgun, N., "Toplu Konut Sunumları ve Sürdürülebilirlik Dengesi", Sürdürülebilir Yapı Tasarımı Kongresi, s. 36-47, 12-13 Kasım 2012, İstanbul.

E5. İpekçi, C.A., Coşgun, N., "Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistem Derslerinin Önemi", Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu 24-26 Kasım 2011, s.29-33, İstanbul

E6. Yüksel, E., Coşgun, N., "Pnömatik Strüktürlerin Afet Sonrası Geçici Yapı Üretiminde Uygulanabilirliği", Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu 24-26 Kasım 2011, s.221-230, İstanbul

E7. Coşgun, N., Esin, T., “Yapı Yaşam Döngüsünde Yapısal Atık Yönetimi – Atık Önleme/Azaltma”, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu TÜRKAY 2009, 15-17 Haziran, 2009, İstanbul.

E8. Coşgun, N., Esin, T., Güler, T., “Yapı Yıkımlarında Yapısal Atık Yönetimi”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, s. 6-10, 28-29 Mayıs, 2009, Kocaeli.

E9. Esin, T., Coşgun, N., “Yapısal Atık Yönetimi-Geri Kazanım”, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları ’08 Sempozyumu, s. 813-817, 2-6 Kasım 2008, İstanbul.

E10. Coşgun, N., Esin, T., “Betonarme Prefabrike Yapım Yöntemlerinin Çevresel Açıdan Analizi”, 12. Beton Prefabrikasyon Sempozyumu “Prefabrikasyonda Yenilikler ve Eğitim”,
13 Kasım 2007, İstanbul
E11. Coşgun, N., Esin, T., “Türkiye’de Yapısal Atık Yönetim(sizlik) Sorunları”, Türkiye’de Çevre Kirlenmeleri Sempozyumu, s.19-24, 11- 12 Mayıs, Kocaeli, 2006.

E12. Esin, T., Coşgun, N., “Yapı Üretiminde Doğal Kaynak Kullanımının Sürdürülebilirlik Açısından İrdelenmesi”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.1342-1349, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

E13. Esin, T., Coşgun, N., “Ekolojik Yapı Üretiminde Bir Yöntem; İklim Verilerinin Değerlendirilmesi, Gap Bölgesi Örneği”, GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.1350-1355, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

E14. Esin, T., Coşgun, N., “Betonarme Yapım Sistemlerinin Ekolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, s.353-364, 6-8 Ekim, İstanbul, 2004.

E15. Coşgun, N., Esin, T., “Hazır Beton Üretiminin ‘Çevresel Etkiler’ Açısından Değerlendirilmesi”, Beton 2004 Hazır Beton Kongresi, s.433-441, 10-12 Haziran, İstanbul, 2004.

E16. Coşgun, N., Arslan, H., “Afet Sonrası Geçici Barınma Sorununun Planlama ve Organizasyon Açısından İrdelenmesi”, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, s.354-363, 12-14 Mart, Kocaeli, 2003.

E17. Coşgun, N., İpeçi, C.A., Yılmaz, Y., “Yapı Hatalarının Analizi” 1.Ulusal Yapı Malzemesi Kongre ve Sergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, cilt 2, s.558-569, 9-13 Ekim, İstanbul, 2002.

E18. Coşgun, N., “Türkiye’de Konut Sunum Modelleri ve Müşteri-Satıcı Açısından Pazarlama” Konut Kurultayı, TMMOB Şehir Plancıları Odası, YTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, s.195-200, 22-24 Mayıs, İstanbul, 2002.

E19. Coşgun, N., “Konut Yapılarında Kullanım Kaynaklı Çevresel Ve Cephesel Kirlilik Oluşumları”, Poster Bildiri, GAP 2000 Kongresi, cilt 2, s.1233-1240, 16-18 Ekim, Ş.Urfa, 2000.

E20. Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Organizasyonel Yapının Ürün Kalitesine Etkileri” ‘2000’li Yıllar ve Toplam Kalite Yönetimi’ konulu TÜSİAD-KalDer 8.Ulusal Kalite Kogresi , CD, 3-4 Kasım 1999, İstanbul

F. Diğer yayınlar :
F1. Kitap-Kitap Bölümü:
F1.1. Küçükdoğu, M.Ş., Alioğlu, E.F., Dostoğlu, N., Esin, N., Türkçü, Ç., Coşgun, N., Enginöz, E.B., Arslan, M.E., Ertuğrul, İ., "Mimarlık Bölümü (Lisans ve Lisansüstü Programları) Açılması ve Sürdürülmesinde Aranacak Asgari Koşullar Üzerine bir Araştırma", Mimarlık ve Eğitim Kurultayı - VI, Mimarlık Lisans ve Lisansüstü Eğitim Çalışma Grubu, 16-18 Kasım 2011, s.188-199, İzmir.

F1.2. Bilsel, C., Erkut, E.A., Fidanoğlu, E., Gökmen, H.S., Coşgun, N., Çağdaş, G., Ayaz, H., Dostoğlu, N., “Mimarlık Eğitimi Veri Tabanı”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IV, 7-9 Kasım 2007, s. 66-83, TMMO Mimarlar Odası Yayını, 2007, Ankara.

F1.3. Fidanoğlu, E., Coşgun, N., “Türkiye’de Mimarlık Eğitimine İlişkin Bilginin Açığa Çıkartılması Sürecinde Veritabanı Oluşturma Çalışması”, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı III, s. 479-491, TMMO Mimarlar Odası Yayını, İstanbul, 2006.

F1.4. “Çağdaş Yapım Teknikleri” Ders Notları, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:22, “ISBN 975-374-022-0”, Edirne, 1999
F2. Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler:
F2.1. Aydın, E.Ö., Coşgun, N. ve Çelebi, E., “Aydın Boysan’la Değişen Zaman ve Türkiye’deki Sanayi Mimarlığı üzerine bir Söyleşi”, K mim, 5, s.92-94, 2010.

F2.2. Coşgun, N., Aydın, E.Ö., “İstanbul Anadolu Yakasında Bir Cadde”, ‘Yapı’ Dergisi, 308, s.32-36, 2007.

F2.3. Akkaş, Z.Z., Coşgun, N., “Toplu Konut Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, Mimar.ist, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, sayı 24, s.24-28, 2, 2007.

F2.4. Coşgun, N., Çakır, H.K., “Mimari Tasarım Ürününe Yapım Ve Kullanım Sürecindeki Uygulamaların Etkileri: Edirne Belediye İşhanı Örneği”, Güney Marmara Mimarlık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını, sayı 24, s.34-39, Şubat, 2007.

F2.5. Coşgun, N., Topal E., “Yapılarda Teknolojik Uygulamalar: Fotovoltaik Sistemlerin Yapı Cephelerine Entegrasyonu ve Verimliliği”, ‘Dizayn Konstrüksiyon’ Dergisi, 222, s.53-56, Temmuz, 2004.

D2.6. Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Teknoloji ve Organizasyon”, ‘Yapı’ Dergisi, 214, s.63-68, Eylül, 1999. (TÜBİTAK Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Listesine Giren Dergi)

F2.7. Tuğal, E., Coşgun, N., “Toplu Konut Üretiminde Kullanıcının Kalite Kontrolündeki Etkisi”, ‘Dünya İnşaat’ Dergisi, 155/8, s.8-10, Ağustos, 1997.

F2.8. Tuğal, E., Coşgun, N., “Hazır Betonun Trakya Bölgesindeki Durumu” ‘Dünya İnşaat’ Dergisi, 143/8, s.27-29, Ağustos, 1996.

G. Diğer Görevler :

G1. Waste Management Research, Hakemlik, 2010

G2. Balıkesir Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Araştırma Projesi Değerlendirme Jüri Üyeliği, Şubat 2010
(Proje: Ekolojik Yaklaşım Olarak Yağmur Suyunun Kullanımında Yağmur Suyu Toplama Sistemlerinin İncelenmesi” Dr.Bedriye ASIMGİL)

G3. Journal of Civil Engineering and Management, Hakemlik, 2010

G4. 22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi Bilimsel Kurul Üyesi, 2010.

G5. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2009 Bilimsel Komite Üyesi, 2009.

G6. ARKİTEKT Derigisi Danışma Kurulu Üyesi

G7. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Program Komitesi Üyesi (Üyeler: Prof.Dr.Kamuran Öztekin, Prof.Dr.Tülay Esin, Prof.Hakkı Önel, Doç.Dr.Ömür Sifoğlu Barkul) (2007-…)

G8. GYTE Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı hazırlık kurulu üyesi, 2008

G9. GYTE Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi

G10. Lisansüstü Tez Jüri Üyelikleri

G11. “Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması”, Jüri Üyesi, Gebze Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü, 2005

G12. Güney Marmara Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yayını (Mayıs 2005 - …)

G13. Panel organizasyon ve hazırlık kurulu üyeliği; “Sorunları ve Değerleri ile Gebze’yi Tartışıyoruz”, 4 Nisan 2008

H. Mesleki Uygulamalar :

• GYTE Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğ Gelişim Alanı (Çayırova) Teknik Bahçıvanlık Okulu’na Ait İki Ünitenin yeni İşleve Adaptasyonu için Uygulama Projesi Danışmanlığı (Müellifler: Dr. E.Özlem Aydın, Mim.Reyhan Çömlekçioğlu), 2008.

• Malkara Belediyesi-Atılgan Mahallesi Toplu Konut Alanı Düzenlemesi Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Vakfı Arge İşletmesi, 1998-1999 (Dr. İhsan Sanrı ve Prof.Dr. İlter Büyükdığan ile birlikte)

• Çorlu Cumhuriyet Parkı Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Vakfı Arge İşletmesi, 1998-1999 (Dr. İhsan Sanrı ve Y.Mim.Hatice Çakır ile birlikte)

• Edirne Belediyesi İşhanı Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1993 (Prof.Dr. Erol Tuğal ve Y.Mim.Hatice Çakır ile birlikte)

• Edirne Belediyesi Katlı Otopark Ön Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1991- 1992 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Edirne Tahmis Meydanı Tasarım ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1991- 1992 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Sosyal Tesisleri Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Binası Ön ve Uygulanma Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi, 1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ile birlikte)

• Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Ön ve Uygulama Projesi, T.Ü. Döner Sermaye İşletmesi,1990- 1991 (Prof.Dr. Erol Tuğal ve Prof.Dr. İlter Büyükdığan ile birlikte)

• DSİ XIV. Şube Müdürlüğü Şube - Misafirhane ve Lojman İnşaatlarının Proje Çizimi ve Kontrollük, 1985-1987.

I. Üyelikler:

• Mimarlar Odası (1984-…)
• CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) - W065 Organisation and Management of Construction Commission Üyeliği (2008-2010)

Bilimsel Araştırma Projeleri :

• Düzce İli Geçici Konut Yapılarının Planlama/Organizasyon, Üretim Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Sonrası Yeniden Değerlendirilme Potansiyellerinin Araştırılması, Proje No: 02-B-02-01-07, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2004

• Dünyada ve Türkiye’de Yapı Yıkım Aşamasının Karşılaştırmalı İncelenerek Türkiye Koşullarına Uygun Yapı Yıkım Yönetim Sisteminin Belirlenmesi, Proje No: 2008-A-24, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, 2009.

• Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapımda Süreç Kontrolüne Yönelik Bir Yöntem Önerisi, Proje No: 2008-A-23, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Devam ediyor.

Ödüller :

- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2006.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2007.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2007.
- TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü, 2008.

Atıflar :

1) scholar.google.com’a göre:

Toplam atıf: 561

h-endeksi: 10

i-10 endeksi: 10

 1. Mimaride Güneş Enerjisinden Faydalanma Bağlamında Fotovoltaik Sistemlerin Yapı Cephelerine Entegrasyonu ve Verimliliği, Topal, E., Uludağ Üniversitesi, 2003. Yüksek Lisans Tezi.
 2. Düzce İli Geçici Konut Yapılarının Planlama-Organizasyon, Üretim Süreçlerinin İncelenmesi ve Kullanım Sonrası Yeniden Değerlendirilme Potansiyellerinin Araştırılması, Hakan Arslan, 2004. Yüksek Lisans Tezi.
 3. Türkiye'de Yapı Üretiminde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışmaları ve Toplu Konut Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Zehra Zerrin Akkaş, 2006. Yüksek Lisans Tezi.
 4. Konut Sunumunda Lojman Modelinin Kocaeli ili Genelinde İrdelenmesi, Fatma UZUNGÜNGÖR, 2008. Yüksek Lisans Tezi.
 5. Yapısal Atıkları Azaltma Yönünde Türkiye Koşullarına Uygun Yapı Yıkım Yönetim Sisteminin Belirlenmesi, M.Tahir ÖNAL, 2009. Yüksek Lisans Tezi.
 6. Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler; İstanbul İli Toplu Konut Projeleri Örneği, GÖK, S.F.A., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010. Yüksek Lisans Tezi.
 7. Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapımda Süreç Kontrolüne Yönelik Bir Yöntem Önerisi, BALABAN, B., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 8. Yapı üretimi sürecinde atık azaltma bağlamında yapısal atık yönetimi alt-sisteminin incelenmesi, GÜLER, T., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 9. Toplu Konut Üretiminde Kalite, HATİP, H.N., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor. Yüksek Lisans Tezi.
 10. Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapısal Atık Yönetiminin İncelenmesi - Fikirtepe Örneği, AĞÇİÇEK KESKİN, M., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Devam Ediyor, Yüksek Lisans Tezi.
 • Doktora: TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 1999
 • Yüksek lisans: TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı 1992
 • Lisans: İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1984
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum