Strategic Planning Committee


 

MEMBERS OF STRATEGY DEVELOPMENT COMMITTEE

CHAIR

MISSION

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR

Rector

MEMBERS

 

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Vice Rector

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Vice Rector

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Vice Rector

Nadir YILDIRIM

Secretary General

Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Dean of Faculty of Engineering

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Dean of Faculty of Architecture

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

Dean of the Faculty of Business Administration

Prof. Dr. İlyas KANDEMİR

Dean of Faculty of Aeronautics and Astronautics

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Dean of the Faculty of Basic Sciences

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Graduate School Director

Prof. Dr. Işıl AKSAN KURNAZ 

Biotechnology Institute Director

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanotechnology Institute Director

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Information Technologies Institute Director

Doç. Dr. Ali Murat Soydan

Energy Technologies Institute Director

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Director of the Institute of Earth and Marine Sciences

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Defence Technologies Institute Director

Prof. Dr.Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Director of Institute of Transport Technologies

Sefa YILDIRIMTEPE

Head of Information Technologies Department.

Bahtiyar TELLİ  

Head of Personnel Department

Ali Rıza AYDEMİR

Head of Student Affairs Department.

Şenol ÇAM

Head of Strategy Development Department

Teoman TOHUM

Head of Administrative and Financial Affairs Department

Alparslan DURUKAN

Head of Building Works and Technical Department

Bülent ÇETİN

Head of Health, Culture and Sports Department

Öğr. Gör.Salim YILDIZ

Head of Library and Documentation Department

Ahmet Can TREN

Legal Counsellor V.

Quality Manager

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/09 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

İlgili Yönetmelikte görevle şu şekilde sıralanmıştır.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree