gtu_logo

Engelsiz GTÜ Birimi Yürütme Kurulu

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde belirtilen, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur.
 

GÖREVLERİ: İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesinde Komisyonun görevleri şu şekildedir.
 

1 - Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

2 - Engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek.

3 - Engelli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.

4 - Engelli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.

5 - Üniversitelerde kurulacak engelli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.

6 - Üniversite yerleşkelerinin engellilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.

7 - Engellilerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

 

 

ENGELSİZ GTÜ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Meltem YEŞİLMEN AKBAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meral ELÇİ

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Araş. Gör. Neslihan BAŞARAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Elamanı

Araş. Gör. Pınar TAT

İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU

KAGEM

Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

Alparslan DURUKAN

Yapı İşleri Daire Başkanı

Bülent ÇETİN

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Songül KOYUN

Temel Bilimler Fakültesi-Memur

Lütfi YAPICI

Psikolog