gtu_logo

Eğitim-Öğretim Komisyonu

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

Prof. Dr. İlyas KANDEMİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanoteknoloji Enstitüsü Müdürü  

Prof. Dr. Işıl AKSAN KURNAZ

Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Oğul ESEN

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. Neslihan TAMSÜ SELLİ

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Serkan BÜYÜKKÖSE

Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Farıd HUSEYNOV

İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Gökçen ARKALI OLCAY

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ali Murat SOYDAN

Enerji Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ali Köksal HOCAOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Üye

Öğr. Gör. Serap KEKLİK

Uluslararası Değişim Programı Ofisi

Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.