gtu_logo

Burslar Komisyonu

 

BURSLAR KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Hayal Bülbül SÖNMEZ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Alp Er Şevki KONUKMAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Reyhan YILDIZ

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Işıl KURNAZ

Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

Bülent ÇETİN

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı V.

Selma KARADENİZ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Memur

 

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine göre elde edilen gelirden (i,j ve k fıkrası) özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerine dağıtılmasında, söz konusu öğrencilerin tespitinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.