gtu_logo

Strateji Geliştirme Kurulu


 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR

Rektör

ÜYELER

 

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

Nadir YILDIRIM

Genel Sekreter

Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlyas KANDEMİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Işıl AKSAN KURNAZ 

Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

Nanoteknoloji Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Bilişim Teknolojileri Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Ali Murat Soydan

Enerji Teknolojileri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Savunma Teknolojileri Enstitü Müdürü

Prof. Dr.Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Ulaşım Teknolojileri Enstitü Müdürü

 Sefa YILDIRIMTEPE

Bilgi İşlem Daire Başkan V.

 Bahtiyar TELLİ  

Personel Daire Başkanı

Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Şenol ÇAM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Teoman TOHUM

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Alparslan DURUKAN 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Bülent ÇETİN

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Öğr. Gör.Salim YILDIZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V.

Ahmet Can TREN

Hukuk Müşaviri V.

Kalite Müdürü

 

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/09 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

İlgili Yönetmelikte görevle şu şekilde sıralanmıştır.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.