Strateji Geliştirme Kurulu

 

 Kurulun Görevleri>> 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/09 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

İlgili Yönetmelikte görevle şu şekilde sıralanmıştır.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN

Rektör

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Rektör Yardımcıları

 Üye

Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Üye

Mimarlık Fakültesi Dekanı

 Üye

İşletme Fakültesi Dekanı

 Üye

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı

 Üye

Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 Üye

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

 Üye

Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

 Üye

Nanoteknoloji Enstitü Müdürü

 Üye

Fen Bilimleri Enstitü Müdürü

 Üye

Bilişim Teknolojileri Enstitü Müdürü

 Üye

Enerji Teknolojileri Enstitü Müdürü

 Üye

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü

 Üye

Savunma Teknolojileri Enstitü Müdürü

 Üye

Ulaşım Teknolojileri Enstitü Müdürü

 Üye

Genel Sekreter

 Üye

Bilgi İşlem Daire Başkanı

 Üye

Personel Daire Başkanı

 Üye

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 Üye

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 Üye

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

 Üye

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

 Üye

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

 Üye

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

 Üye

Hukuk Müşaviri

 Üye

Kalite Müdürü

 Üye

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum