Legislation Committee


 

MEMBERS OF THE LEGISLATION COMMITTEE

CHAIR

MISSION

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Vice Rector

MEMBERS

 

Bahtiyar TELLİ

Head of Personnel Department 

Ali Rıza AYDEMİR

Head of Student Affairs Department V.

Ali Rıza AYDEMİR

Legal Counsellor V.

Ayşe ODABAŞI

Secretary of the Faculty of Engineering

Nihal KARA

Secretary of the Faculty of Architecture

Mikail ONUR

Business School Secretary

Bayram SARI

Secretary of Faculty of Aeronautics and Astronautics

Neriman UĞUZ

Secretary of the Institute of Graduate Studies

Sertap MİDİLLİ

Biotechnology Institute Secretary V.

Şermin KELEŞOĞLU

Faculty of Basic Sciences Secretary V.

Öğr. Gör. Dr. Melike ERDİL

Turkish Department

Semiha GÜNEŞ

Internal Auditor

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b maddesine istinaden, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Komisyonun görevleri:

(1) Komisyon, mevzuat çalışmaları kapsamında Senato adına aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

a)  İhtiyaç duyulan alanlarda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak,

b) Üniversite için kabul edilmiş bulunan mevzuatları yenilemek, gözden geçirerek yürürlükteki mevzuata uygunluğunu ve birbiri ile uyumunu sağlamak.

c)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat taslaklarını incelemek. ç)  İlgili kurullardan / birimlerden gelen mevzuat değişiklik taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmak.

İlgili Esaslar:

26.09.2018 tarih 2018/12 sayılı GTÜ Mevzuat Komisyonu Yönergesi

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree