Anti-Mobbing Supreme Committee

 

 

MEMBERS OF THE SUPREME COMMITTEE FOR COMBATING PSYCHOLOGICAL HARASSMENT (MOBBING)

CHAIR

MISSION

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Vice Rector

MEMBERS

 

Prof. Dr. Melek ÖZKAN

Faculty of Engineering Faculty Member

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL

Faculty Member of Basic Sciences Faculty

Prof. Dr. Bülent SEZEN

Faculty Member, Faculty of Business Administration

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Faculty of Architecture Faculty Member

Bahtiyar TELLİ

Head of Personnel Department

 

MEMBERS OF THE SUB-COMMITTEE ON COMBATING PSYCHOLOGICAL HARASSMENT (MOBBING)

CHAIR

MISSION

Prof. Dr. Meral ELÇİ

Faculty of Business Administration Lecturer

MEMBERS

 

Lütfi YAPICI

Psychologist

Av. Ahmet Can TREN

Legal Counsellor V.

Gökmen IŞIK

Registry Director V.

 

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/02 sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak; Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Görevleri:

a)Psikolojik Taciz ile Mücadele Alt Kurulunca, uygun bulunarak havale edilen psikolojik taciz başvurularını gündem almak, ihtiyaç duyulduğu takdirde Alt Kurulu gerekli görülen kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) ifadelerinin yazılı veya sözlü alınması için görevlendirmek.

b)Şikayet kapsamında kanıt olarak sunulan belge, kayıt vb. delil niteliği taşıyan veriyi incelemek.

c)Taciz iddiasının ispatı için gerekli gördüğü kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) yazılı veya sözlü ifadesine başvurmak.

ç)Başvuruları karara bağlamak. Gerekçeli kurul kararını başvuru sahibine iletmek.

d)Üniversitede, psikolojik taciz vakalarına karşı farkındalık oluşturan çalışmalar yürütmek. İmkanlar çerçevesince, bu kapsamda:

  • Birim üyelerinin psikolojik taciz (mobbing) eğitimi almalarına yardımcı olmak,
  • Psikolojik Taciz ile Mücadele Biriminin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan bir web sayfasının oluşturulmasını ve aktif olarak hizmet vermesini sağlamak,
  • Üniversitede, Psikolojik Taciz ile Mücadele konulu sunum ve etkinliklerin gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı sağlamak.

e)Başvurular kapsamında yapılan görüşme ve yazışmaların gizliliğinin sağlanması.

f)Mağdur üniversite personeline psikolojik destek sağlanmasına imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak.

g)Üniversite Yazı İşleri Müdürlüğü’nü, her türlü yazışma yapılması, tutanak tutulması, tebligat yapılması ve Alt Kurul adına dosyalama yapılması ile sair hususlarda ihtiyaç duyulan diğer vazifeler noktasında sözlü ya da yazılı görevlendirmek.

 

We use cookies to improve your experience on our website. For more information on cookies, you can view our cookie policy. Please click here for more information. I agree