gtu_logo

Kurullar ve Komisyonlar

KURULLAR VE KOMİSYONLAR

Akademik Arşiv ve Açık Erişim Komisyonu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Akademik Yükseltme Ve Değerlendirme Kurulu

Kalite Komisyonu

Arabuluculuk Komisyonu

Mevzuat Komisyonu 

Araştırma Geliştirme Komisyonu

Ödül Değerlendirme Kurulu

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele Üst Kurulu 

Burslar Komisyonu

Protokol İnceleme Komisyonu

Doktora Makale Yayını İnceleme Komisyonu

Strateji Geliştirme Kurulu

Engelsiz GTÜ Birimi Yürütme Kurulu 

Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu

Etik Kurul

Yayın Komisyonu

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Kurulu 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu