gtu_logo

Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 

 

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Temel Bilmler Fakültesi Öğretim Üyesi 

ÜYELER

 

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Koray ÖZTÜRK

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Prof. Dr. Oğul ESEN

Temel Bilmler Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. B. Bulut GÜRPINAR AYDIN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Serap KEKLİK 

Uluslararası Değişim Programları Ofisi Koordinatör Yardımcısı

 Ali Rıza AYDEMİR

Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

Öğrenci Temsilcisi

 

 

 

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.11.2008 tarih ve 22 oturum sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurumları “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” çalışma ilkeleri doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

BEK’in görevleri şunlardır:

a) Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı” nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.

b)Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında içi ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.

c)Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.

a) Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerinin izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

İlgili Esaslar:

YÖK Bologna Eşgüdüm Komisyonu Çalışma İlkeleri