gtu_logo

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Kurulu

 

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Mahir İNCE

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Abdurrahman AKYOL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Numan AKDOĞAN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Şahin GÖK

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Farid HUSEYNOV

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Neslihan Tamsü SELLİ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 

 

a) Buluş yapan kişilerin GTÜ TTO Fikri Haklar Birimi’ne BBF doldurarak bildirimde bulunduğu tüm buluşların patentlenebilir olup olmadıklarının belirlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması,

b) BBF doldurularak bildirimde bulunulan buluşların GTÜ FSMH Destek Fonu’ndan yararlanıp/yararlanamayacağına karar verilmesi,   

c) Üniversite lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla oluşan haklara tecavüz durumlarında yapılacak yasal işlemlere karar verilmesi,

ç) Fikri sınai mülkiyet haklarının korunması için başvuru türünün ve ulusal/uluslararası/bölgesel/ülkesel başvuru kararının verilip verilmeyeceğini belirlenmesi,

d) Ulusal başvuru yapılması halinde başvuru sonrasındaki 12 aylık rüçhan süresi içinde Uluslararası başvurunun yapılıp yapılmayacağına veya hangi ülkelerde başvurunun yapılmasının gerekliliğine karar verilmesi,

e) Buluş konusunun özelliğine ve belirlenmiş kurum ve/veya işletme politikalarının uygunluğuna göre bazı ürünlerin ticari sır olarak saklanmasına ve açıklanmamasına karar verilmesi,

f) Buluş yapan kişilerin buluşlarına ilişkin hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedellerin uygun olarak belirlenmesi,

g) Teknoloji transferi konularında gerekli kararları alarak, gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilere karar verilmesi,

ğ) Üniversite’de veya dışında buluş yapan kişilerle yapılacak sözleşmelere karar verilmesi. 

İlgili Yönerge:

YÖ-0020 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi