gtu_logo

Forms

 

SURVEYS

FR-0001 Eğitim Memnuniyet Anketi (FR-0001 Training Satisfaction Survey)

FR-0006 Mezunlar Memnuniyet Anketi

FR-0007 Etkinlik Memnuniyet Anketi (FR-0007 Event Satisfaction Survey)

FR-0008 SKS Yemekhane Memnuniyet Anketi (FR-0008 Directorate of Health Culture and Sports Dining Hall Satisfaction Survey)

FR-0009 Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Memnuniyet Anketi (FR-0009 Office of Press and Public Relations Satisfaction Survey)

FR-0010 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Memnuniyet Anketi (FR-0010 Directorate of Information Technology Satisfaction Survey)

FR-0011 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burslar Şubesi Memnuniyet Anketi

FR-0012 Bahçe, Peyzaj ve Taşıma Hizmetleri Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi (FR-0012 Support Services Coordination Office Satisfaction Survey)

FR-0013 Engelsiz GTÜ Birimi Anketi (FR-0013 GTU Accessibility Division Satisfaction Survey)

FR-0014 Enstitüler İdari Kısım Anketi (FR-0014 Institutes Administrative Division Satisfaction Survey

FR-0015 Fakülteler İdari Kısım Anketi (FR-0015 Faculties Administrative Division Satisfaction Survey)

FR-0016 Genel Sekreterlik Memnuniyet Anketi

FR-0017 Güvenlik Anketi (FR-0017 Security Services Coordination Office Satisfaction Survey)

FR-0018 Hukuk Müşavirliği Memnuniyet Anketi

FR-0020 İdari Mali İşler Memnuniyet Anketi (FR-0020 Administrative and Financial Affairs Satisfaction Survey)

FR-0021 Kalite Ofisi Memnuniyet Anketi (FR-0021 Quality Office Satisfaction Survey)

FR-0022 Kariyer ve Profesyonel Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Memnuniyet Anketi (FR-0022 Career Center Satisfaction Survey)

FR-0023 Kütüphane Anketi (FR-0023 Library Satisfaction Survey)

FR-0024 Yapı İşleri Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi (Directorate of Construction and Technical Works Satisfaction Survey)

FR-0025 SKS Fitness Memnuniyet Anketi (FR-0025 Directorate of Health Culture and Sports Fitness Area Satisfaction Survey)

FR-0026 SKS Kapalı Havuz Memnuniyet Anketi (FR-0026 Directorate of Health Culture and Sports Indoor Swimming Pool Satisfaction Survey)

FR-0027 SKS Kırtasiye ve Fotokopi Hizmetleri Memnuniyet Anketi (FR-0027 Directorate of Health Culture and Sports Stationery and Photocopy Services Satisfaction Survey)

FR-0028 SKS Topluluklar Anketi (FR-0028 Student Societies Satisfaction Survey)

FR-0029 SKS Açık ve Kapalı Spor Alanları Memnuniyet Anketi (FR-0029 Directorate of Health, Culture and Sports Indoor and Outdoor Sports Areas Satisfaction Survey)

FR-0030 SKS (İdari) Memnuniyet Anketi (FR-0030 Directorate of Health Culture and Sports Administrative Satisfaction Survey)

FR-0031 SKS Kafetarya (Kantin)-Restoran-Otomat Memnuniyet Anketi (FR-0031 Directorate of Health Culture and Sports Cafeteria (Canteen)-Restaurant-Vending Machine Satisfaction Survey)

FR-0032 SKS Anaokulu ve Anasınıfı Memnuniyet Anketi (FR-0032 Directorate of Health Culture and Sports Nursery Satisfaction Survey)

FR-0033 SKS Psikolojik Danışmanlık Memnuniyet Anketi (FR-0033 Psychological Counseling Satisfaction Survey)

FR-0034 SKS Diş Hekimliği Memnuniyet Anketi (FR-0034 Dental Clinic Satisfaction Survey)

FR-0036 Öğrenci İşleri Anketi (FR-0036 Directorate of Student Affairs Satisfaction Survey)

FR-0038 Personel Anketi (FR-0038 Directorate of Personnel Affairs Satisfaction Survey)

FR-0039 Rektörlük Anketi (FR-0039 Rectorate Satisfaction Survey)

FR-0040 SKS Misafirhane Hizmetleri Memnuniyet Anketi (FR-0040 Guest House Satisfaction Survey)

FR-0041 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi

FR-0042 TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Memnuniyet Anketi (FR-0042 Technology Transfer Office Satisfaction Survey)

FR-0043 Ulaştırma Hizmetleri Memnuniyet Anketi

FR-0046 Oryantasyon-Rotasyon Sonu Değerlendirme Raporu

FR-0058 Etik Değerler Uyum Anketi

FR-0060 Çalışan Memnuniyet Anketi

FR-0066 İşveren Memnuniyet Anketi (FR-0066 Employer Satisfaction Survey

FR-0072 SKS Gezi Memnuniyet Anketi (FR-0072 Directorate Of Health, Culture And Sports - Off-Campus Trips And Tours Satisfaction Survey)

FR-0074 Bisiklet Memnuniyet Anketi (FR-0074 Directorate of Health Culture and Sports Bicycle Service Satisfaction Survey)

FR-0080 Staj Yerinin Stajyeri Değerlendirme Anketi (FR-0080 Intern Evaluation Survey for Place of Internship

FR-0142 Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0144 Birim İçi Eğitim Etkinlik Değerlendirme Anketi

FR-0145 Oryantasyon Rotasyon Eğitimi Değerlendirme Anketi (Orientation Rotation Training Evaluation Survey)

FR-0185 Staj Degerlendirme Anketi (FR-0185 Internship Evaluation Form for Students)

FR-0186 Stajyerin Kurumu Degerlendirme Anketi (FR-0186 Place of Internship Evaluation Form for Students

FR-0234 Erasmus+ Gelen Öğrenci Anketi

FR-0235 Erasmus+ Gelen Personel Anketi

FR-0236 Erasmus+ Giden Öğrenci Memnuniyet Anketi (FR-0236 Erasmus+ Outgoing Student Satisfaction Survey

FR-0237 Erasmus+ Giden Personel Anketi 

FR-0276 TTO Danışmanlık Memnuniyet Anketi

FR-0278 Tedarikçi Memnuniyet Anketi

FR-0279 Sürekli Eğitim Merkezi Memnuniyet Anketi 

FR-0339 Öğretim Üyesi Öğrenci İngilizce Seviyesi Memnuniyet Anketi

FR-0343 Surekli Eğitim Merkezi İş Birliği Kuruluşları Memnuniyet Anketi 

FR-0355 Speaking Club Etkinliği Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0376 Girişimcilik Zirvesi Anketi 

FR-0377 Eski Mezun Anketi

FR-0378 Yeni Mezun Anketi 

FR-0384 Denetçi Memnuniyet Anketi 

FR-0390 Moleküler Biyoloji ve Genetik Akreditasyon Anketi

FR-0439 Çap Yandal Memnuniyet Anketi  (FR-0439 Double Major Minor Program Satisfaction Survey)

FR-0455 Enstitüler Burs Memnuniyet Anketi 

FR-0460 Endüstriyel Hizmetler Koordinatörlüğü Müşteri Memnuniyet Anketi

FR-0497 Yabancı Diller Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0520 Mimarlık Bölümü Mezun Memnuniyet Anketi

FR-0521 Mimarlık Bölümü Mezun İşverenleri Memnuniyet Anketi

FR-0522 Matematik Bölümü Akreditasyon Anketi (FR-0522 Department of Mathematics Accreditation Survey

FR-0541 Mevlana Gelen Öğrenci Anketi / Mevlana Incoming Student Survey

FR-0542 Mevlana Giden Öğrenci Anketi

FR-0569 Genel Öğrenci Memnuniyet Anketi

FR-0600 Yabancı Diller Bölümü Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mimarlık Bölümü Ders Değerlendirme Anketleri

FR-0611 Gebze Teknik Üniversitesi İç Paydaş Anketi

FR-0612 Gebze Teknik Üniversitesi Dış Paydaş Anketi

FR-0642 GTÜ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anketi

FR-0665 Fuar Memnuniyet Anketi

FR-0669 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Memnuniyet Anketi

FR-0674 Gebze Teknik Üniversitesi Liseler İçin Kampüs Gezi Programı Memnuniyet Anketi

FR-0679 Öğrenci Toplulukları Memnuniyet Anketi

FR-0682 Dış Paydaşlar Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0707 Konferans/Kongre/Seminer/Fuaye Alanları Kullanımı Memnuniyet Anketi

FR-0714 KAGEM Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0715 KAGEM Teknik Gezi Memnuniyet Anketi

FR-0719 KAGEM Stajyer Memnuniyet Anketi

FR-0726 KAGEM Öğrenci Mülakat Memnuniyet Anketi

FR-0727 KAGEM Firma Mülakat Memnuniyet Anketi

FR-0728 Temizlik Hizmetleri Koordinatörlüğü Memnuniyet Anketi

FR-0731 İş Kulübü Etkinlik Memnuniyet Anketi

FR-0732 Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi Memnuniyet Anketi

FR-0779 PAYS Başvuru Sahibi Memnuniyet Anketi

FR-0780 PAYS Komisyon Üyesi Memnuniyet Anketi

FR-0781 PAYS Jüri Üyesi Memnuniyet Anketi

 

QUALITY FORMS

FR-0002 Güncel Doküman Listesi (FR-0002 Current Document List

FR-0004 Kalite Kayıtları Listesi (FR-0004 Forms Registration List)

FR-0005 Kaplumbağa Şeması

FR-0007 Etkinlik Memnuniyet Ölçüm Formu (FR-0007 Event Satisfaction Survey)

FR-0037 Eğitim Katılım Formu (FR-0037 Training Participation Form)

FR-0044 Toplantı Tutanak Formu

FR-0047 Doküman Değişiklik Talep ve Onay Formu

FR-0048 Personel Eğitim Planı  

FR-0050 Bakım Planı

FR-0051 Doküman/Kayıt Talep Formu

FR-0052 Süreç Performans İzleme Karnesi (SPİK)

FR-0053 Görev Tanımı Formu

FR-0054 Risk Analizi 

FR-0056 Prosedür Formu

FR-0057 Mezunlar Anketi Analizi  

FR-0059 Onaylı Tedarikçi Listesi 

FR-0061 Eğitim Öğretim Ders Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0062 Eğitim Öğretim İdari Performans İyileştirme Faaliyetleri Bildirim Formu

FR-0063 Tedarikçi Performans Değerlendirme Formu

FR-0064 Periyodik Bakım Kayıt Formu

FR-0065 Etkinlik Katılımcı Formu

FR-0134 Eğitim Memnuniyet Anket Analizi

FR-0138 İş Akış Diyagramı

FR-0139 Doküman Dağıtım Listesi

FR-0140 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

FR-0141 Talimat Formu

FR-0143 Değişiklik Takip Veri Tabanı

FR-0149 Süreç Değişiklik Talep ve Takip Formu

FR-0150 Kalibrasyon Listesi  

FR-0151 Memnuniyet Anketi İyileştirme Faaliyetleri Takip Formu

FR-0152 EYS İç Denetçi Listesi

FR-0153 EYS İç Denetim Planı

FR-0154 ISO 9001 - ISO 10002 İç Denetimi Soru Listesi

FR-0155 Kalite Faaliyet Planı

FR-0156 KYS İç Denetim Raporu

FR-0157 Düzeltici Faaliyet Formu

FR-0158 Doküman Yayın Onay Formu

FR-0169 Uygunsuzluk Tespit Formu

FR-0177 GTU İç Denetim Uygunsuzluk Matrisi 

FR-0183 Kalite El Kitabı

FR-0184 Müşteri Şikayetleri El Kitabı

FR-0189 Neden&Sonuç Formu  

FR-0198 KYS İç Denetim Notları Formu 

FR-0258 Cihaz Kullanım Talimatı

FR-0260 Kılavuz Formu 

FR-0274 Toplantı Katılım Listesi

FR-0288 Anket Analiz Formu

FR-0289 Paydaş Analizi ve Paydaş Beklentisi Formu

FR-0290 Swot Formu

FR-0292 DF Veri Tabanı 

FR-0320 Vekalet Eğitimleri Hazırlama Matrisi Formu

FR-0356 Yönerge Formu (FR-0356 Directives Form)

FR-0375 Yönetmelik Formu (FR-0375 Regulations Form)

FR-0425 Etkinlik Memnuniyet Analiz Formu (FR-0425 Event Satisfaction Survey Analysis Form)

FR-0444 Doküman Yürürlükten Kaldırma Formu  

FR-0456 KYS İç Denetim Katılım Tutanağı 

FR-0515 YGG Toplantı Tutanağı Formu 

FR-0528 Birim Oryantasyon\Rotasyon Takip Formu (Orientation Rotation Follow Up Form)

FR-0576 Oryantasyon/Rotasyon Uygulama Takip Çizelgesi 

FR-0673 GTÜ İletişim Planı

FR-0734 Sertifika Dağıtım Tutanağı

 

EDUCATION-TEACHING FORMS

FR-0003 Yeni Öğrenci Veri Toplama Formu (FR-0003 New Undergrad Student Data Collection Form) 

FR-0067 Diploma Talep Formu

FR-0068 Lisans Ara Sınav/Final Mazeret Sınavı Talep Dilekçesi

FR-0069 Staj Defteri Kapak (FR-0069 Internship Logbook Cover

FR-0075 Staj Yeri Kabul Belgesi (FR-0075 Place of Internship Student Acceptance Form)

FR-0076 Staj Fişi (FR-0076 Student Internship Form)

FR-0077 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu (FR-0077 Form for Unemployment Fund Contribution to Internship Payments)

FR-0078 Staj Beyan Talep Dilekçesi (FR-0078 Letter of Request for Statement of Internship)

FR-0079 Yaz Öğretimi Dilekçe Formu (FR-0079 Letter of Request for Summer School)  

FR-0081 DR Jüri Üyeliği Ücret Formu

FR-0082 DR Tez İzleme Komitesi Formu

FR-0083 YL-DR Danışman Değişikliği Formu

FR-0084 YL-DR II.Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0085 YL-DR ÖYP Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0086 YL-DR Farklı Üniversiteden Ders Alma Bildirim Formu

FR-0087 YL-DR Mazeretli Kayıt Formu

FR-0088 YL-DR Özel Öğrenci Kayıt ve Ders Bildirim Formu

FR-0089 YL-DR Ders Saydırma Formu

FR-0090 100-2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

FR-0091 DR Tez İzleme Raporu Tutanağı

FR-0092 DR Tez İzleme Raporu (FR-0092 PhD Thesis Progress Report

FR-0094 DR Tez Önerisi Savunma Tutanağı

FR-0095 DR Tez Önerisi Raporu (FR-0095 Doctoral Dissertation Proposal Report)

FR-0098 DR Doktora Tez Teslim Tutanağı

FR-0099 DR Tez Savunabilirlik-Makale-Taahhüt-Jüri Öneri Formu

FR-0100 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu

FR-0101 DR Makale İnceleme Komisyon Kararı

FR-0102 DR Jüri Onay Formu (Click here for English form)

FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu

FR-0107 Tez Yazımı Uygunluk Raporu

FR-0110 DR Yeterlik Sınav Tutanakları

FR-0111 DR Yeterlik Sözlü Sınav Tutanakları

FR-0112 DR Yeterlik Başvuru Formu

FR-0113 DR Doktora Yeterlik Sınav Jüri Öneri Formu

FR-0114 DR Yeterlik Sınav Sonucu

FR-0115 YL Tez Konusu Bildirim Formu

FR-0116 YL Yüksek Lisans Tez Teslim Tutanağı

FR-0117 YL Tez Savunabilirlik-Yayın-Taahhüt-Jüri Öneri Formu

FR-0118 YL Jüri Onay Formu (Click here for English form.)

FR-0135 Diplomasını İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu

FR-0162 Öğrenci Bilgi Formu 

FR-0171 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi

FR-0172 Geçici Kimlik Kartı Talep Dilekçesi (Staj İçin)

FR-0173 Harç İade Dilekçesi

FR-0175 Lisans/Lisansüstü İlişik Kesme Formu

FR-0176 YL-DR Mezuniyet İçin Ciltli Tez Teslim Formu

FR-0178 Güncel Lisans İntibak Tablosu 

FR-0179 Engelsiz GTÜ Birimi Öğrenci Başvuru Formu

FR-0182 Mazeretli Kayıt Dondurma Formu 

FR-0187 DR-100-2000 YÖK_Doktora_Bursiyeri_Bilgi_Formu

FR-0188 Tek Ders Sınav Dilekçesi 

FR-0200 LAB Kullanım İzni Dilekçe

FR-0201 LAB Kullanım Bilgi Formu

FR-0202 LAB Öğrenci İmza Formu

FR-0203 LAB Kullanılacak Alet ve Çalışma Programı Formu  

FR-0208 Not İtiraz Dilekçesi 

FR-0216 Devamsızlık Dilekçesi

FR-0219 Lisansüstü Öğrenci Opsiyon Bildirim Formu

FR-0220 Şube Değişiklik Formu

FR-0221 MBG İntership Acceptance Letter

FR-0222 Öğrenci Kimlik Kartı Bozuk Dilekçesi

FR-0223 Öğrenci Kimlik Kartı Deforme Dilekçesi

FR-0224 Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Beyanı Dilekçesi

FR-0238 Bina Giriş İzin Formu 

FR-0241 MBG İnternship Evaluation Letter

FR-0243 MBG İnternship Letter

FR-0245 Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Katılım Listesi

FR-0248 Tez Savunma Sunum İlanı

FR-0259 Haftalık Derslik Programı 

FR-0262 Kimyasal Madde Listesi/Envanteri Formu

FR-0263 Kimyasal Ödünç Listesi Formu

FR-0264 Kitap Ödünç Listesi Formu

FR-0265 Laboratuvar Cihaz Listesi Formu

FR-0266 Malzeme Ödünç Listesi Formu 

FR-0267 NMR Analiz Kayıt Formu

FR-0268 NMR Cihazı Azot Dolum Takip Formu

FR-0269 NMR Cihazı Günlük Helyum Takip Formu

FR-0270 NMR Sıvı Helyum Dolum Takip Formu

FR-0282 Sınav Tutanağı

FR-0283 Mimarlık Bölümü Büro Staj Raporu Şablonu

FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi (Türkçe) (FR-0284 Mimarlık Dilekçe Sicil Fişi - İngilizce)

FR-0286 Mimarlık Fakültesi Bölümleri Staj Yeri Onay Formu

FR-0287 Mimarlık Bölümü Şantiye Staj Raporu Şablonu 

FR-0333 Kayıt Yaptırmayan Öğrenci Af Başvuru Formu

FR-0336 Temel Bilimler Fakültesi Staj Belgesi (Gönüllü Staj İçin)

FR-0337 Temel Bilimler Fakiültesi Staj Yeri Kabul

FR-0338 Temel Bilimler Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi 

FR-0345 Ders Devam Çizelgesi 

FR-0346 Ders İçeriği (GTÜ Yabancı Diller Bölümü)

FR-0349 Öğrenci Devamsızlık Bilgilendirme Formu 

FR-0350 Sınav Evrak Teslim Tutanağı 

FR-0351 Sınav Görevlendirme Formu 

FR-0352 Sınav Notu İlan Formu 

FR-0353 Sınav Notu Yeniden Değerlendirme Formu 

FR-0354 Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Ders Kayıt Formu GTÜ Yabancı Diller Bölümü 

FR-0371 Elek. Müh. Cihaz Ödünç Alma Formu (FR-0371 Elec Eng Equipment Loan Form)

FR-0372 Elektronik Mühendisliği Bitirme Projesi Formu (FR-0372 Elec Eng Graduation Project Topic Submission Form)

FR-0380 Mimarlık Atolye Kullanım İzin Formu

FR-0381 Mimarlık Konferans Salonu Kullanım Formu (FR-0381 Request Form to Use the Conference Hall or Orange Lecture Hall)

FR-0382 Mimarlık Maket Atölyesi Lazer Kesim Formu (FR-0382 Laser Cutter Usage Request Form)

FR-0388 Lisans İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi

FR-0389 Lisansüstü İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyet Başvuru Dilekçesi

FR-0407 Ders Ekleme Çıkarma Formu (FR-0407 Course Add Drop Form)

FR-0408 Lisans Bitirme Projesi Bildirim Formu

FR-0409 Lisansüstü Danışman Belirleme Formu

FR-0410 Lisansüstü Ders Kayıt Formu

FR-0411 Lisansüstü Seminer Konusu Bildirme Formu (FR-0411 Graduate Seminar Topic Submission Form)

FR-0414 GTU Bilg. Müh. Lisans Uzmanlık Alan Belirleme Formu

FR-0415 Dış Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0416 İç Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0417 Merkezi Yatay Geçiş Ek Madde 1 Başvuru Formu 

FR-0426 Application Form for International Graduate Students

FR-0430 Mühendislik Fakültesi Çift Anadal Başvuru Formu (FR-0430 Faculty of Engineering Double Major Program Application Form

FR-0435 Tezsiz Yüksek Lisans Proje Teslim Tutanağı 

FR-0436 Proje Uygunluk Raporu

FR-0448 Kaydı Silinen Öğrenci Af Başvuru Formu 

FR-0449 Lisansüstü Tez Erişiminin Sınırlandırılması Formu 

FR-0451 Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu 

FR-0453 Genel Kimya Laboratuvar Tutanağı 

FR-0495 Biyoteknoloji Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Konu Seçme Formu

FR-0498 Bölümler Arası Çift Anadal Anlaşması (ÇAP) 

FR-0505 Confirmation Letter

FR-0507 Lisansüstü Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-0518 Yenilenen Ders Planı Uygunluk Formu 

FR-0523 100-2000 YÖK Doktora Bursiyerinin Devamlılık ve Çalışma Durumu Dilekçesi  

FR-0524 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Staj Raporu Şablonu

FR-0525 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dilekçe Sicil Fişi (Türkçe) (FR-0525 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Dilekçe Sicil Fişi - İngilizce)

FR-0549 Staj Saydırma Dilekçesi  

FR-0553 Mühendislik Fakültesi Yandal Basvuru Formu  

FR-0572 Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı Çalışma İzin Formu 

FR-0575 Mimarlık Anabilim Dalı Lisansüstü Giriş Sınavlarında Kullanılması Önerilen Referans Mektubu TR (FR-0575 Letter of Recommendation for Graduate Study Entrance Exams in the Department of Architecture ENG)

FR-0578 Temel Bilimler Fakültesi Yandal Başvuru Formu 

FR-0587 Temel Bilimler Fakültesi Bölümleri İçin Bitirme Projesi Değerlendirme Formu

FR-0590 MBG 495 Graduation Project I

FR-0591 MBG 495 - MBG 496 Graduation Project II (Theoric)

FR-0592 MBG 496 Graduation Project II (Experimental)

FR-0604 35. Madde Kapsamındaki Lisansüstü Öğrenciler İçin Danışman Değerlendirme Raporu

FR-0623 Kimya Bölümü Kırılan Sarf Malzeme Tutanağı

FR-0624 Yabancı Diller Bölümü Haftalık Ders Devam Çizelgesi

FR-0625 Yatay Geçiş Engel Yoktur Onay Belgesi

FR-0626 GTÜ Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Dilekçesi (Foreign National Student-Letter of Application)

FR-0638 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Protokolü ve Öğrenci Sözleşmesi (Industrial Applications Course Protocol and Student Contract)

FR-0639 Lisansüstü Mazeret Sınav Dilekçesi (Graduate Letter of Request for Makeup Exam)

FR-0645 Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeni ile Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0646 Ukrayna-Rusya Savaşı Nedeni ile Özel Öğrenci Başvuru Formu

FR-0647 Erasmus Onay Dilekçesi

FR-0648 Erasmus Vazgeçme Dilekçesi

FR-0649 Kimya Bölümü Bitirme Projesi Teslim Tutanağı (Department of Chemistry Graduation Project Submission Report)

FR-0656 Lisansüstü Öğrencileri İçin Af Başvuru Formu

FR-0657 Lisans Öğrencileri İçin Af Başvuru Formu

FR-0662 Erasmus Staj Katılım Belgesi

FR-0675 Sınav Salon Tutanağı

FR-0676 Müfredat Dışı Etkinlik Raporu (Extracurricular Activity Report)

FR-0677 Müfredat Dışı Etkinlik Dersi Raporu (Extracurricular Activity Course Report)

FR-0678 GTU 101 Müfredat Dışı Etkinlik Değerlendirme Formu (GTU 101 Extracurricular Activities Assessment Form)

FR-0700 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi

FR-0701 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Staj Zorunluluk Belgesi-İngilizce

FR-0703 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Firma) Proje Öneri Formu (Faculty of Engineering Industrial Applications Course Project Proposal Form (Company))

FR-0704 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Firma) Proje Değerlendirme Formu (Faculty of Engineering Industrial Applications Course Project Evaluation Form (Company))

FR-0705 Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Uygulamalar Dersi (Koordinatör) Değerlendirme Formu (Faculty of Engineering Industrial Applications Course Evaluation Form (Coordinator))

FR-0706 Endüstriyel Uygulamalar Dersi Proje Raporu (Industrial Applications Course Project Report)

FR-0711 Lisans Mezuniyet Talep Dilekçesi

FR-0712 ÇAP Başvuru Formu / Temel Bilimler - İşletme Fakülteleri

FR-0716 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Çift Anadal Başvuru Formu

FR-0717 Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yandal Başvuru Formu

FR-0718 Havacılık ve Uzay Bilimleri Gönüllü Staj Formu

FR-0721 KAGEM Staja Kabul Beyan Formu

FR-0738 Araştırma Görevlisi Sınav Tutanağı

FR-0744 Mühendislik Fakültesi Sektör Stajı Protokolü

FR-0745 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Raporu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Report)

FR-0746 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Raporu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Course Report)

FR-0747 GTU 110 Bilimsel ve Teknolojik Etkinlik Dersi Değerlendirme Formu (GTU 110 Scientific and Technological Activities Course Assessment Form)

FR-0748 Mühendislik Fakültesi Ders Ekleme/Çıkarma Formu

FR-0749 Mühendislik Fakültesi Lisans Mazeretli Ders Kayıt Formu

FR-0751 Zorunlu Staj Stajyeri Bilgi Formu

FR-0753 Sigortası Şirket Tarafından Karşılanan Stajyer İçin Kurum ve Öğrenci Bilgi Formu (Mühendislik Fakültesi)

FR-0754 Kimya Bölümü KİM 492-Lisans Müşterek Jüri Raporu

FR-0772 Sigortası Şirket Tarafından Karşılanan Stajyer İçin Kurum ve Öğrenci Bilgi Formu (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

FR-0773 Stajın Onaylandığına Dair Belge Talep Dilekçesi (Mühendislik Fakültesi)

 

LABORATORY DEVICE ANALYSIS REQUEST FORMS

FR-0190 Floresans Lifetime Analiz İstek Formu

FR-0191 NMR Analizi İstek Formu

FR-0192 X-ray Analiz Formu

FR-0193 FTIR Analiz Talep Formu

FR-0194 GPC Analiz Talep Formu

FR-0195 MALDİ-MS Analiz Talep Formu

FR-0196 Termal Analiz Talep Formu (DSCTGA)

FR-0197 UV-Vis Spektrofotometre Analiz Talep Formu  

FR-0516 Circular Dichroism Spectroscopy (CD) Analizi İstek Formu

FR-0526 Gebzelab Proforma Formu

FR-0579 Nanoteknoloji Enstitüsü Kurum İçi Numune Analiz Talep Formu 

FR-0588 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Kurum İçi Numune Analiz Talep Formu

FR-0589 Elektrokimya Analizi İstek Formu

FR-0593 GTÜ Laboratuvar Rapor Formu

FR-0616 Malzeme Test Cihazı Analiz İstek Formu

 

DIRECTORATE OF HEALTH, CULTURE AND SPORTS FORMS

FR-0253 SKS Açık Kapalı Spor Alanları Kontrol Formu

FR-0254 SKS Kapalı Havuz ve Fitness Kontrol Formu

FR-0255 SKS Misafirhane Kontrol Formu 

FR-0307 SKS Kantin/Kafeteryalar/Restoran Kontrol Formu 

FR-0309 SKS Fotokopi Kırtasiye Kontrol Formu

FR-0310 SKS Anaokulu ve Anasınıfı Kontrol Formu

FR-0312 SKS Yemekhane Kontrol Formu

FR-0313 SKS İhtiyaç Talep Formu

FR-0360 Bisiklet Taahhütnamesi

FR-0361 Diş Hekimliği Anamnez ve Onam Formu (FR-0361 Dental Patient Medical History and Consent Form)

FR-0362 Konaklama Tutanak Belgesi (FR-0362 Accommodation Official Report)

FR-0363 Kültürel/Sportif Etkinlikler Kurs Kayıt Formu (FR-0363 Cultural/Sports Activities Course Registration Form)

FR-0364 Misafirhane Kayıt Formu (Guest House Registration Form)

FR-0365 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İstek Formu (Kurum İçi)  (Event Request Form Student Societies (Internal Use))

FR-0366 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İstek Formu (Kurum Dışı) (Event Request Form for Student Societies (External Events))

FR-0367 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Hizmetleri Personel/Öğrenci Başvuru ve Onam Formu 

FR-0369 Spor Ekinliği Bilgi Formu (FR-0369 Sports Event Information Form)

FR-0370 SKS Topluluk Kurma Formu

FR-0418 Diş Hekimliği Reçete (FR-0418 Dentist's Office Medical Prescription)

FR-0419 Diş Hekimliği Muayene/Tedavi Bilgi Raporu

FR-0420 Diş Hekimliği Konsültasyon Formu (FR-0420 Dentist Consultation Form)

FR-0421 Diş Hekimliği Radyoloji İstem Formu 

FR-0422 Dentistry Anamness And Significant Distribution

FR-0452 SKS Öğrenci Topluluk/Kulüp Etkinlikleri Katılım Formu

FR-0458 Bisiklet Teslim Tutanağı ve Taahhütname  

FR-0462 SKS Başvuru Zarfı Alındı Belgesi

FR-0463 SKS Belge Kontrol Tutanağı

FR-0464 SKS İhale Kararı

FR-0465 SKS Kıymet Takdir Kararı

FR-0466 SKS Kiralama Onay Belgesi

FR-0467 SKS Ödeme Planı

FR-0468 SKS Teklif Edilen Fiyatlar Tutanağı

FR-0469 SKS Teklif Mektubu

FR-0470 SKS Teklif Zarflarının Komisyona Teslimi Tutanağı

FR-0471 Açık/Kapalı Yüzme Havuzu Günlük Bakım Formu

FR-0472 SKS Denetim Raporu

FR-0474 SKS Misafirhane Konaklama İzin Dilekçesi

FR-0475 SKS Tutanak

FR-0482 SKS Hurdaya Ayrılan ve İmha Edilecek Taşınırlar

FR-0483 SKS Hurdaya Ayrılacak Demirbaş Listesi

FR-0484 SKS Hurda Komisyon Kararı

FR-0485 SKS Hurda Komisyon Tutanağı

FR-0486 SKS Hurda Taşınırların Teslim Tesellüm Tutanağı

FR-0487 SKS Hurdaya Ayrılan Taşınırlar

FR-0488 SKS Taşınır Hurda Tutanağı

FR-0489 SKS Topluluk Akademik Danışman Yardımcısı Başvuru Dilekçesi

FR-0490 SKS Topluluk Akademik Danışman Başvuru Dilekçesi 

FR-0508 Öğrenci Topluluğu Etkinlik Talep Dilekçesi

FR-0509 Öğrenci Toplulukları Kuruluş Komisyon Kararı

FR-0510 Öğrenci Toplulukları Kapatma Komisyon Kararı 

FR-0514 SKS Topluluk Kuruluş Fakülte-Enstitü Onay Dilekçesi 

FR-0519 Öğrenci Topluluğu Ön Talep Dilekçesi

FR-0537 Öğrenci Topluluğu Tüzük Formu  

FR-0545 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı-Dilekçe Formu  

FR-0547 KS Taşınır Kayıt Depo Stok Kartı 

FR-0559 SKS Sosyal Tesisler (Misafirhane) Kullanım Çizelgesi

FR-0560 SKS Sosyal Tesisler Gelir Cetveli

FR-0580 GTÜ Spor Kompleksi Fitness/Havuz Üyelik Başvuru Formu

FR-0581 GTÜ Spor Kompleksi Kullanıcı Sözleşmesi

FR-0582 GTÜ Spor Kompleksi Üye Kartı ve Üyelik Tablosu

FR-0583 GTÜ Program Kartı

FR-0601 İş Yeri Demirbaş Teslim Tutanağı

FR-0606 SKS Sahil Tesisi Kontrol Formu

FR-0654 Öğrenci Yoklama/Sınav Muafiyet Listesi

FR-0658 GTÜ Kapalı Havuz/Fitness Veli İzin Dilekçesi

FR-0663 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuru Formu

FR-0702 SKS Daire Başkanlığı Bakım/Onarım/Montaj vb. İş ve İstek Tamamlama Formu

FR-0735 Kapalı Spor Salonu Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0736 Spor Kompleksi (Soyunma Odası) Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0737 Spor Kompleksi (Fitness Salonu) Temizlik Planı ve Kontrol Formu

FR-0750 SKS Büfe Kontrol Formu

FR-0752 SKS Sosyal Tesisler (Kapalı Spor Salonu-Açık Spor Alanları ve Kapalı Havuz -Fitness) Kullanım Çizelgesi

 

FORMS RELATING TO PERSONNEL WORK

FR-0121 İzin Onay Formu

FR-0122 Hastalık İzin Formu

FR-0123 Üniversite Personeli İlişik Kesme Belgesi

FR-0124 Refakatçi İzin Formu

FR-0127 Doğum Dilekçe

FR-0128 Evlenme Dilekçesi

FR-0129 Pasaport Talep Dilekçesi

FR-0131 Çalışma Belgesi

FR-0132 AYDEK Başvuru Dilekçesi

FR-0146 Personel Eğitim Talep Analiz Formu

FR-0148 Eğitim Talep Formu

FR-0204 Personel Eğitim Kartı 

FR-0240 Başvuru Dilekçe Profesör Doçent

FR-0242 Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu Başvuru Dilekcesi

FR-0271 Öğretim Elemanı Asıl Aday Dilekçe

FR-0293 Hazırlık Değerlendirmesi Talep Dilekçesi

FR-0294 Hizmet Belgesi Talep Dilekcesi

FR-0295 Personel Kurum Kimlik Kartı Talep Dilekçesi

FR-0296 Kimlik Bilgileri Degisikligi Bildirim Dilekcesi

FR-0297 Öğrenim Durumu Değişikliği Dilekçesi

FR-0298 Universitemizde Gorev Yaptigini Gosterir Belge Talep Dilekcesi

FR-0322 Atama Değerlendirme Formu

FR-0438 Hizmet İçi Eğitim Planı

FR-0446 Ön Değerlendirme Formu 

FR-0447 Sonuç Açıklama Formu 

FR-0502 Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

FR-0527 Hizmet Birleştirme Talep Dilekçesi

FR-0544 SHÇEK Başvuru Dilekçesi 

FR-0558 Naklen Atanma Dilekçesi

FR-0562 Kurumiçi Unvan Değişikliği Atanma Dilekçesi 

FR-0563 Asgari Kadro Sayısı İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 1)

FR-0564 Asgari Kadro Sayısını Aşan Ancak Norm Kadro Planlaması İçindeki Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 2)

FR-0565 Norm Dışı Kadrolar İçin Talep Formu (Tablo 3)

FR-0566 Araştırma Görevlisi Norm Kadroları İçin Talep Formu (Tablo 4)

FR-0567 Zorunlu Ortak Dersleri Vermek Üzere Fakülte Haricindeki Uygulamalı Birimlerde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Talep Formu (Tablo 5)

FR-0568 Fakültede Ders Verecek Uygulamalı Birimde Görev Yapacak Öğretim Görevlileri İçin Kadro Talep Formu (Tablo 6)

FR-0570 Geçici Görevlendirme Başvuru Dilekçesi

FR-0571 Geçici Görevlendirme Bilgi Formu

FR-0574 Sürekli İşçi Atama Başvuru Dilekçesi 

FR-0577 Öğretim Elemanı Norm Kadro Hesaplama Çizelgesi

FR-0602 Kontenjan Tahsis Talep Çizelgesi

FR-0605 Diploma Değerlendirmesi (İdari Personel)

FR-0614 Birim İçi Dış Kaynaklı Eğitim Kayıtları

FR-0615 Doktor Öğretim Üyesi Atanma Dilekçesi

FR-0641 Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Dilekçesi

FR-0653 Emeklilik Talep Dilekçesi

FR-0664 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Dilekçesi

FR-0680 Kurumiçi Unvan Değişikliği Atanma Dilekçesi (Doktor Öğretim Üyesi)

FR-0681 Hizmet İçi Eğitim Etkinlik Değerlendirme Soruları

FR-0688 Bilgisayar İşletmeni Kadrosuna Geçiş için Nitelik Formu

FR-0774 Profesör ve Doçent Atama Dilekçesi

 

GENERAL FORMS

FR-0119 Ek Ders Çarşaf Listesi

FR-0120 Ders Yükü Bildirim Formu

FR-0125 İhtiyaç Talep Formu

FR-0126 Görevlendirme Talep Formu

FR-0136 Fazla ve Yersiz Ödenen Aylık ve Ücretler ile Diğer Ödemelerin Geri Alınmasına İlişkin Ödeme Emri

FR-0137 Ödenek Gönderme Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol Talep Formu

FR-0159 Psikolojik Taciz Başvuru Değerlendirme Formu   

FR-0160 Posta Gönderileri İzleme Formu

FR-0163 Sponsor Firma Bilgi ve Sözleşme Formu

FR-0181 Araştırma Görevlileri Faaliyet Takip Çizelgesi

FR-0207 Avans Mahsup Fişi (Projeler) 

FR-0209 Ödeme Belgesi Tesellüm Tutanağı

FR-0210 Araştırma Projesi İhtiyaç Talep Formu

FR-0211 Hizmet Alımlar Tutanağı

FR-0213 Malzeme Muayene Raporu

FR-0215 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı 

FR-0218 Danışmanlık İşi Talep Formu

FR-0227 GTÜ Fotoğraf Çekimi Talep Formu

FR-0228 GTÜ Grafik Tasarım Talep Formu

FR-0229 GTÜ Kamera Çekim Talep Formu

FR-0233 GTÜ Websayfası Duyuru Başvuru Formu 

FR-0239 Fakülte/Enstitü Görevlendirme Talep Formu

FR-0246 Kişi Adına Bölüme Yazılan Görevlendirme Talep Dilekçesi

FR-0247 Kırtasiye Malzemesi Dağıtım Formu

FR-0249 Günlük/Saatlik İzin Formu

FR-0252 Merkez Ambar İhtiyaç Talep Formu

FR-0261 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Başvuru Dilekçesi

FR-0272 Öğretim Elemanı Yedek Aday Dilekçe

FR-0273 Sınıf ve Gözetmen Talep Formu 

FR-0277 Mesai Saati Dışı Çalışma Talep Formu 

FR-0280 Malzeme Talep Formu 

FR-0281 Jüri Üyeliği Ücret Beyan Formu 

FR-0291 Atık Takip Formu  

FR-0300 Etik Sözleşme

FR-0302 İş İstek Formu

FR-0314 Rutin İşler İçin Kısa/Uzun Süreli Talep Formu

FR-0318 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Katkı Payı Hesaplama Aracı

FR-0319 Döner Sermaye AR-GE Proje/Faaliyet Değerlendirme Formu

FR-0321 İnsan Araştırmaları Etik Kurul Taahhütnamesi

FR-0325 EK-2 AYDEK Başvuru Formu (Doktor Öğretim Üyesi, Doç., Prof.)

FR-0327 KPSS Açıktan veya Naklen Atama Dilekce Formu

FR-0328 Temizlik Planı

FR-0329 Temizlik Takip Çizelgesi

FR-0330 Peyzaj Planı

FR-0331 Peyzaj İşleri Takip Çizelgesi

FR-0342 Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru Formu 

FR-0359 Personel Görev Dağılım Formu (FR-0359 Personnel Role Distribution Form)

FR-0373 Bakım Planına Uyum Kontrol Formu (FR-0373 Maintenance Plan Compliance Monitoring Form)

FR-0374 Öğretim Elemanı Haftalık Program Formu

FR-0379 Engelsiz GTÜ Birimi Personel Başvuru Formu 

FR-0385 Isıtma Sistemi Kontrol Formu (FR-0385 Heating System Inspection Form)

FR-0386 Jeneratör Kontrol Formu (FR-0386 Generator Inspection Form)

FR-0387 Kompresör-Vakum Kontrol Formu (FR-0387 Compressor Vacuum Pump Inspection Form)

FR-0392 Doktor Öğretim Üyesi Adayları İçin Yabancı Dil Sınav Tutanağı (FR-0392 Foreign Language Exam Record for Assistant Professorship Candidates)

FR-0493 Etkinlik Katılımcı Listesi 

FR-0399 Araştırma Görevlisi Görev Dağılım Formu (FR-0399 Distribution Form for Research Assistants)

FR-0405 Psikolojik Taciz ile Mücadele Birimi Başvuru Formu

FR-0406 Kırtasiye Malzemesi Kullanım Formu (FR-0406 Stationary Receipt Form)

FR-0412 Muayene Formu 

FR-0413 Ön Mali Kontrol Formu

FR-0423 Tedarikçi Arıza Bildirim ve Bakım Formu

FR-0428 Doktor Öğretim Üyesi Atama Yenileme Talep Formu (Mühendislik Fakültesi, Temel Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri) 

FR-0429 Akademik Faliyet Bildirim Formu 

FR-0433 Kurumda Çalıştığına Dair Dilekçe Formu (FR-0433 Proof of Employment Letter Request Form)

FR-0434 Yeni Ders Değerlendirme Formu (FR-0434 New Course Evaluation Form

FR-0445 Döner Sermaye İşletmesi İhtiyaç Talep Formu 

FR-0450 Yabancı Öğretim Elemanları Faaliyet Raporu 

FR-0454 Akreditasyon Sürecinde İyileştirme Önerileri Takip Formu 

FR-0457 Burs Başvuru Formu (The online form is available on the Scholarships Department website.)

FR-0476 Revize Edilen Yönetim Kurulu Kararı Formu

FR-0477 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Gerçek Kişiler İçin)

FR-0478 Bilgi Edinme Başvurusu Formu (Tüzel Kişiler İçin)

FR-0479 Mimarlık Fakültesi Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0480 Mevzuat Komisyonu Karar Tutanağı 

FR-0481 TTO Toplantı Tutanağı

FR-0491 AYDEK Toplantı Tutanağı

FR-0492 Buluş Bildirim Formu 

FR-0494 Görevlendirme Talep Dilekçesi 

FR-0503 Personel Görevlendirme Örnek Dilekçesi

FR-0513 Temizlik Malzemeleri Stok Takip Listesi 

FR-0530 Bağış Yayın Formu

FR-0532 Yetki Devri Formu

FR-0533 İmza Devri Formu  

FR-0535 Mikro/Nano Aygıt Üretim Laboratuvarı İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi 

FR-0538 Lisans Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0539 Lisansüstü Ders Saydırma Dilekçesi

FR-0543 Misafir ve Doktora Sonrası Araştırmacı Bilgi Formu ve Taahhütnamesi

FR-0546 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) Başvuru Formu 

FR-0548 Dış İlişkiler Ofisi Promosyon ve Kırtasiye Malzemeleri Takip Listesi 

FR-0551 Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu 

FR-0552 Öğrenci İşleri Stok Takip Formu

FR-0554 Akademik Teşvik Birim Puan Tablosu

FR-0555 Akademik Teşvik Birim Değerlendirme Raporu

FR-0556 Akademik Teşvik Birim Komisyon Üst Yazısı

FR-0557 Akademik Teşvik İtiraz Dilekçesi  

FR-0584 Yayın Öneri Formu

FR-0585 Yayın Önerisi Değerlendirme Formu

FR-0586 Yayın Sözleşme Formu

FR-0598 Doktor Öğretim Üyesi Atama Yenileme Talep Formu (İşletme Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi)

FR-0599 Seminer Tutanak Formu

FR-0603 Kurum Dışında Ders Vermek Üzere Görevlendirme Talepleri İçin Talep Değerlendirme Formu

FR-0613 SKS Öğrenci Toplulukları Yıllık Faaliyet Planı Bildirim Formu

FR-0643 Harcama Birimleri İçin Yetki Talep Formu

FR-0644 Kimya Mühendisliği Bölümü Mesai Saati Dışı Öğrenci Çalışma İzin Formu (Yüksek Lisans ve Doktora)

FR-0650 Kütüphane Sarf Malzemeleri Stok Takip Formu

FR-0655 Öğretim Elemanı Fiyat Teklifi Önerisi Dilekçe Formu

FR-0661 Mühendislik Fakültesi Akademik/İdari Personel İçin İlişik Kesme/Ücretsiz İzin/Uzun Süreli Görevlendirmelerde Kontrol Belgesi

FR-0666 GTÜSEM Ücret İade Dilekçesi

FR-0667 GTU Confirmation Letter for Erasmus Staff Mobility

FR-0671 Erasmus Misafir Personel Başvuru Formu

FR-0672 GTÜ Kurum İçi/Kurum Dışı Etkinlik Onay Formu

FR-0683 Tübitak Projeleri Kurum Hissesi Rektörlük Payı İhtiyaç Talep Formu

FR-0684 İMİD İhtiyaç Talep Formu

FR-0685 Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Atama Yenileme Dilekçe Örneği

FR-0686 Endüstriyel Hizmet Başvuruları Değerlendirme AR-GE İşi Ön Başvuru Formu

FR-0687 Endüstriyel Hizmet Başvuruları Değerlendirme Danışmanlık İşi Ön Başvuru Formu

FR-0708 Kütüphane Çalışma Saatleri Çizelgesi

FR-0722 Eğitim İçeriği Kayıt Formu

FR-0724 Doktora Sonrası Araştırmacı Başvuru Formu (Postdoctoral Researcher Application Form)

FR-0725 Kısmi Zamanlı Araştırmacı Başvuru Formu (Part-Time Researcher Application Form)

FR-0729 İŞKUR İş Kulübü Eğitimi Katılımcı Formu

FR-0730 Uluslararası Proje Özel Hesabı Açılması Talep Dilekçesi

FR-0733 Yangın Söndürme Cihaz  Kontrol Formu

FR-0739 Sivil Savunma Servis Personellerinde Gönüllü Olarak Görev Almak İsteyen Personel Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0740 Sivil Savunma Servis Personellerinde Zorunluluk Nedeni ile Değişiklik Yapılması için Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0741 Sivil Savunma Servis Personelleri Eğitimleri ile Görev Tebliğ/Tebellüğ Islak İmzalı Form

FR-0742 Acil Durum Tatbikat Formu

FR-0743 Acil Durum Tatbikat Raporu

FR-0755 GTÜ SEM Tasarım ve Bilim Yaz Okulu İzin Formu

FR-0756 GTÜ SEM Tasarım ve Bilim Yaz Okulu Gezi İzin Formu

FR-0777 İdari Yaptırım Karar Tutanağı

FR-0778 İdari Yaptırım Karar Defteri

 

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS COORDINATORY FORMS

FR-0165 GTÜ BAP Başvuru Formu

FR-0168 GTÜ BAP Avans Senedi

FR-0205 BAP Yolluk Hesap İcmali 

FR-0207 Avans Mahsup Fişi (Projeler)

FR-0210 Araştırma Projesi İhtiyaç Talep Formu

FR-0214 GTÜ BAP Onay Belgesi

FR-0250 GTÜ BAP Ara Rapor Formu

FR-0251 GTÜ BAP Sonuç Raporu Formu

FR-0257 GTÜ BAP Projeleri Sözleşme Formu

FR-0689 GTÜ BAP Projeleri Başvurusu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0690 Araştırma Üniversitesi Destek Programı 2024 Proje Başvuru Formu

FR-0691 GTÜ BAP Projeleri Ara Rapor Hakem Değerlendirme Formu

FR-0692 GTÜ BAP Projeleri Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0693 GTÜ113 Projesi Başvurusu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0694 GTÜ113 Projesi Sözleşme Formu

FR-0695 GTÜ113 Ara Rapor Hakem Değerlendirme Formu

FR-0696 GTÜ113 Projesi Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu

FR-0697 GTÜ BAP Başvuru Beyan Formu

FR-0698 Emekli Öğretim Üyesi / Doktora Sonrası TÜBİTAK Proje Başvurusu Beyan Formu

FR-0699 GTÜ111 Patent Teşvik Desteği Proje Başvuru Formu

FR-0713 GTÜ113 Projesi Sonuç Raporu Formu

YÖK ADEP Projeleri Ara Rapor Formu

 

KVKK FORMS

FR-0607 Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Çalışan Açık Rıza Metni

FR-0608 Çalışanlar için Biyometrik Verilere Yönelik Açık Rıza Metni

FR-0609 Çalışanlar için Gizlilik Taahhütnamesi

FR-0610 Çalışanlar için Cihaz ve İletişim Araçlarının Kullanımına Yönelik Taahhütname

FR-0627 Sözleşmeli Çalışan Personellere Ait Kişisel Verilerin Kullanımına İlişkin Açık Rıza Metni

FR-0628 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri İşleme Anlaşması (Veri Sorumlusu-Veri İşleyen)

FR-0629 Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri işleme Sözleşmesi (Veri sorumlusu-Veri Sorumlusu)

FR-0630 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Tedarikçi Firma Çalışanı Açık Rıza Metni

FR-0631 Yurtdışı ile Veri Paylaşımı Yapılacak Durumlarda Kullanılan Belge

FR-0632 Akdedilen Sözleşmelere Eklenebilecek Belge

FR-0633 İşçi Olarak Çalışan Personellerin İş Sözleşmelerine Eklenecek Belge

FR-0634 Kişisel Veri İmha Formu

FR-0635 KVKK Veri Sahibi Talep Başvuru Formu

FR-0636 Kişisel Veri Üniversite İçi İhlal Bildirim Formu

FR-0637 Kişisel Veri Toplama-İşleme Öncesi Bildirim Formu

 

İSG FORMS

FR-0301 İSG Kantin Cafe Restorant Kontrol Formu

FR-0303 İSG Kreş ve Anaokulu Kontrol Formu

FR-0304 İSG Yemekhane  Kontrol Formu

FR-0305 İSG Havuz Kontrol Formu

FR-0306 İş Kazası Tutanağı 

FR-0308 Ramak Kala Olay Bildirim Formu

FR-0659 İSG Kök Neden Analiz Formu

FR-0660 Gebze Teknik Üniversitesi İSG Birimi Yıllık Eğitim Planı

FR-0668 İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlike ve Risk Tespit Formu

FR-0670 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Yıllık Çalışma Planı

FR-0709 İSG Risk Analizi Tablosu

FR-0710 Saha Denetim Raporu

FR-0720 Laboratuvar Güvenli Çalışma Taahhüdü

FR-0723 Fizik Bölümü Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları

 

ENERGY MANAGEMENT FORMS

FR-0757 Enerji Boyutları Değerlendirme Tablosu

FR-0758 Yıllık Enerji Tüketimleri İzleme Tablosu

FR-0759 İzleme-Ölçme ve Değerlendirme Formu

FR-0760 Enerji Performans Göstergesi Tablosu

FR-0761 Enerji Verimliği Fırsat Takip Tablosu

FR-0762 Enerji Risk Değerlendirme ve Takip Tablosu

FR-0763 Kritik Ekipman Listesi

FR-0764 Su Tüketim Sayaçları Takip Formu

FR-0765 Uygunluk Değerlendirme Formu

FR-0766 EnYS İç Denetimi Soru Listesi

FR-0767 EnYS İç Denetimi Raporu

FR-0768 Hedef Takip Formu

FR-0769 İletişim Tablosu

FR-0770 Enerji İzleme Ölçme Cihazları Listesi

FR-0771 Enerji Tüketim Sayaçları Takip Formu

FR-0775 EGG Toplantı Tutanağı Formu

FR-0776 Genel EnYS YGG Toplantı Tutanağı Formu