Kurullar ve KomisyonlarAkademik Performans ve Ödül Değerlendirme Kurulu İnsan Araştırmaları Etik Kurulu
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu Kalite Komisyonu
Akademik Yükseltme Ve Değerlendirme Kurulu Mevzuat Komisyonu
Arabuluculuk Komisyonu Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele Üst Kurulu
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Strateji Geliştirme Kurulu
Bologna Eşgüdüm Komisyonu Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu
Burslar Komisyonu Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu
Doktora Tez Yayını İnceleme Komisyonu Yayın Komisyonu
Engelli Öğrenci Birimi Yürütme Kurulu Öyp Kurum Koordinasyon Birimi
Etik Kurul Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Kurulu
Akademik Arşiv ve Açık Erişim Komisyonu