Engelsiz GTÜ Birimi Yürütme Kurulu

 

 Kurulun Görevleri>> 

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’nde belirtilen, Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yükseköğrenim aşamasına gelen veya yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara göre yapılması gereken idari düzenlemeleri planlamak ve gerekli alt yapı standartlarını oluşturarak ilgili yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenciler Komisyonu oluşturulur.

GÖREVLERİ: İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesinde Komisyonun görevleri şu şekildedir.

a) Engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını desteklemek, öğrenim ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacı ile sorunlarını belirlemek, çözüme yönelik gerekli planlamaları yapmak, politikalar ve stratejiler üretmek ve bunları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmak.

b) Engelli öğrencilerin, yükseköğrenimde karşılaşabilecekleri ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarına çözüm üretmek.

c) Engelli öğrencilere uygun eğitim araç-gereçleri, ders materyalleri, ders geçme ve sınav koşullarının hazırlanmasına yönelik standartları oluşturmak.

ç) Engelli öğrencilerin yatay ve dikey geçiş ile ders denkliklerinin ölçütlerini düzenlemek üzere önerilerini ilgili kurullara sunmak.

d) Üniversitelerde kurulacak engelli öğrenci birimlerinin işleyiş koşullarını ve ilkelerini belirlemek.

e) Üniversite yerleşkelerinin engellilere göre düzenlenmesine ilişkin yapılanmaları takip etmek veya ettirmek.

f) Engellilerle ilgili derslerin veya konuların yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde çalışmalar yapmak ve ilgili kurullara sunmak.

ENGELSİZ GTÜ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

 Kurul Başkanı

ÜYELER
Prof. Dr. Meral ELÇİ-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Meltem YEŞİLMEN AKBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Araş. Gör. Neslihan BAŞARAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Elamanı

 Üye

Araş. Gör. Pınar TAT-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 Üye

Araş. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

 Üye

Alparslan DURUKAN-Yapı İşleri Daire Başkanı

 Üye

Bülent ÇETİN-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 Üye

Songül KOYUN-Temel Bilimler Fakültesi-Memur  Üye
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum