gtu_logo

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 

Bu komisyonun amacı, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında, devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz işleri ile ilgili üniversitenin sorumlu komisyonudur. 14.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

 

İlgili Esaslar:

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

 

2023 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ  

04.01.2024 - 16.01.2024  

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak ATYS online başvuru sistemine (https://akademiktesvik.gtu.edu.tr/) yüklemeleri ve online başvurularının yapılması; akabinde Akademik Teşvik YÖKSİS Başvuru Formu ile Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formunun (FR-0551) ıslak imzalı olarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmesi  

17.01.2024 - 20.01.2024

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin ATYS sistemi üzerinden incelenmesi, sonuçların sistem üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) iletilmesi ve tutanak formunun ıslak imzalı olarak Akademik Teşvik Komisyonuna sunulması  

22.01.2024 - 25.01.2024  

Akademik    Teşvik    Komisyonu   tarafından    ön    inceleme     heyeti kararlarının ATYS sistemi üzerinden incelenmesi ve nihai kararın verilmesi  

26.01.2024  

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ve ATYS web sitesinde KVKK’ya uygun olarak ilan edilmesi (Bireysel sonuçlar ve varsa açıklamaları ATYS başvuru sisteminden kişiye özel olarak erişilebilecektir)  

27.01.2024 - 01.02.2024 

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların ATYS online başvuru sistemi üzerinden ve ıslak imzalı olarak alınması  

02.02.2024 - 06.02.2024  

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi  

 

 

ÜST KOMİSYON ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Tunahan ÇAKIR

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Didem GÖZÜPEK KOCAMAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Koray KAYABOL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yunus ZORLU

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nuri ÇELİK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Meral ELÇİ

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salih Zeki İMAMOĞLU

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat PAKDAMAR

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi