Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar Kurulu

 

 Birimin Görevleri>> 

a) Buluş yapan kişilerin GTÜ TTO Fikri Haklar Birimi’ne BBF doldurarak bildirimde bulunduğu tüm buluşların patentlenebilir olup olmadıklarının belirlenmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması,

b) BBF doldurularak bildirimde bulunulan buluşların GTÜ FSMH Destek Fonu’ndan yararlanıp/yararlanamayacağına karar verilmesi,   

c) Üniversite lehine korunan fikir ürünlerinin üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımıyla oluşan haklara tecavüz durumlarında yapılacak yasal işlemlere karar verilmesi,

ç) Fikri sınai mülkiyet haklarının korunması için başvuru türünün ve ulusal/uluslararası/bölgesel/ülkesel başvuru kararının verilip verilmeyeceğini belirlenmesi,

d) Ulusal başvuru yapılması halinde başvuru sonrasındaki 12 aylık rüçhan süresi içinde Uluslararası başvurunun yapılıp yapılmayacağına veya hangi ülkelerde başvurunun yapılmasının gerekliliğine karar verilmesi,

e) Buluş konusunun özelliğine ve belirlenmiş kurum ve/veya işletme politikalarının uygunluğuna göre bazı ürünlerin ticari sır olarak saklanmasına ve açıklanmamasına karar verilmesi,

f) Buluş yapan kişilerin buluşlarına ilişkin hak sahipliğinden doğan haklarla ilgili bedellerin uygun olarak belirlenmesi,

g) Teknoloji transferi konularında gerekli kararları alarak, gerçek ve tüzel kişilerle olan ilişkilere karar verilmesi,

ğ) Üniversite’de veya dışında buluş yapan kişilerle yapılacak sözleşmelere karar verilmesi. 

İlgili Yönerge:

YÖ-0020 Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Bülent KESKİNLER

 Başkan

ÜYELER

Prof. Dr. Coşkun AYDINER

 Üye

Prof. Dr. Fevzi Necati ECEVİT

 Üye

Prof. Dr. Ümit DEMİR

 Üye

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU

 Üye

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

 Üye

Prof. Dr. Fikret YILDIZ

 Üye

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum