gtu_logo

Öyp Kurum Koordinasyon Birimi

 

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi, Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, ÖYP’na ilişkin iş  ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimidir.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Esasları

 

ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİ ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Sedat ALKOY

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü

Bahtiyar TELLİ  

Personel Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak oluşturulmuştur. Yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin usul ve esasları göre koordinasyonu sağlamaktadır.

İlgili esaslar:

http://www.yok.gov.tr/web/oyp/anasayfa