Akademik Yükseltme Ve Değerlendirme Kurulu

 

 Kurulun Görevleri>> 

Üniversitemiz Senatosunun 05.12.2018 tarih ve 2018/14 oturum sayılı kararı ile Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu Yönergesi doğrultusunda oluşturulmuştur. Madde 6 kapsamında kurulun görevleri;

(1) Öğretim üyesi adaylarının başvuruları, AYDEK tarafından, belgeledikleri bilimsel çalışmalara ve diğer akademik faaliyetlere göre “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” çerçevesinde nicelik yönünden incelenerek, asgari koşulların sağlandığına ilişkin bir ön değerlendirme yapılır.

(2) Ön değerlendirmenin sonuçları, kadro ilanı dönemlerinde son başvuru tarihinden itibaren, ilan dönemleri dışında ise adayın başvurusundan itibaren bir ay içinde adaylara bildirilir.

(3) Kadro ilan dönemlerindeki başvurular, AYDEK tarafından değerlendirilerek sonucu “Akademik Yükseltme ve Atamalarda Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”na (EK 2) işlenir ve adaya imza karşılığı teslim edilir. Değerlendirme sonucu olumlu olan adaya ait formun bir nüshası da aday başvuru dosyasına eklenerek jüri değerlendirmesi süreci başlatılır.

(4) Kadro ilan dönemleri dışındaki başvurular, AYDEK tarafından asgari koşullara göre değerlendirilerek sonucu “Akademik Yükseltme ve Atamalarda Aranan Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu”na (EK2) işlenir ve adaya imza karşılığı teslim edilir. Aday, asgari koşulları sağladığı bilim alanına uygun olan ve ilan edilmiş kadrolara başvurma hakkını elde eder. Kadro başvurularında ilan tarihinde yürürlükte bulunan “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” esas alınır.

(5) AYDEK başvuru sonucu olumsuz olan adaylar en çok iki hafta içerisinde sonuca itiraz edebilir. İtirazlar AYDEK kurulunda değerlendirilerek en çok bir ay içinde karara bağlanır. Kadro başvurularında ilan tarihinde yürürlükte bulunan “GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi” koşulları esas alınır.

(6) Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışma bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın AYDEK’e intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia GTÜ Etik Kurulu’na gönderilir.

İlgili Esaslar:

GTÜ AYDEK Çalışma Usul ve Esasları (05.12.2018 tarih ve 2018/14 sayılı) 

 

AKADEMİK YÜKSELTME VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Rektör Yardımcısı

 Kurul Başkanı

ÜYELER
 Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Mimarlık Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU-Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Gökhan ÖZER-İşletme Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Ümit DEMİR-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye


01 Temmuz 2020 tarihinden önceki Doktor Öğretim Üyesi ve Profesör kadro ilanı başvuruları için;

-          GTÜ Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar (04.11.2015 tarih 2015/12 sayılı GTÜ Senato Kararı ile kabul edilmiş)

-          AYDEK Başvuru Dilekçesi (FR-0132 Sayılı Form)

-          AYDEK Başvuru Formu (Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Profesör) (FR-0325 Sayılı Form)


01 Temmuz 2020 tarihinden sonraki Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadro ilanı başvuruları için,

01 Temmuz 2020 tarihinden önceki Doçent kadro ilanı başvuruları için (Yönergenin Faaliyet Puanlama Tablosu başlıklarında belirlenmiş olan toplam puanı sağlamış olmak koşulu dikkate alınır.);

-          GTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi (Yeni) 
(26.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı GTÜ Senato Kararı ile kabul edilmiş)

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum