gtu_logo

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarını Değerlendirme Komisyonu

 

Komisyon, Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personel Çalıştırma Yönergesinin 5. maddesi (a) ve (b) fıkraları uyarınca, Üniversitemiz Senatosunun 14.02.2019 tarih ve 2019/03 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

 KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Elif Damla ARISAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. İlyas KANDEMİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT

Lisansüsütü Eğitim Enstitüsü Müdürü