Bologna Eşgüdüm Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 20.11.2008 tarih ve 22 oturum sayılı kararına istinaden, Yükseköğretim Kurumları “Bologna Eşgüdüm Komisyonu-BEK” çalışma ilkeleri doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

BEK’in görevleri şunlardır:

a) Bologna sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı” nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; “Kurum Raporu”nu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek.

b)Bologna Süreci’nin ana çalışma alanlarında içi ve dış paydaşlara ilgili mevzuat ve uygulama konularında sistematik olarak hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesini sağlamak. Kurum ve birimlerin akademik kurullarında Bologna Süreci uygulamalarının yerleşmesi için gerekli önlemler almak.

c)Yapılan çalışmaları değerlendirip yeni dönem uygulamaları için strateji belirlemek.

a) Bologna Süreci’yle ilgili, Yükseköğretim Kurulu’nun, Avrupa Yükseköğretim Alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların (EUA, ENQA, ESU, EURASHE gibi) etkinliklerinin izlemek, katılmak ve bu doğrultuda kurum içi hazırlıklara öncülük etmek.

İlgili Esaslar:

YÖK Bologna Eşgüdüm Komisyonu Çalışma İlkeleri

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

 Komisyon Başkanı

ÜYELER
 Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ-Rektör Yardımcısı

 Üye

 Prof. Dr. Koray ÖZTÜRK-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi 

 Üye

 Doç. Dr. B. Bulut GÜRPINAR AYDIN -İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Doç. Dr. Oğul ESEN-Temel Bilmler Fakültesi Öğretim Üyesi 

 Üye

 Levent ALTUNÖZ-Uluslararası Değişim Programları Ofisi Koordinatör Yardımcısı

 Üye

 Ali Rıza AYDEMİR-Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

 Üye

 Suat ALKAN-Öğrenci Temsilcisi

 Üye

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum