gtu_logo

Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele Üst Kurulu

 

 

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ÜST KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. Melek ÖZKAN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bülent SEZEN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Bahtiyar TELLİ

Personel Daire Başkanı

 

PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE ALT KURULU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Meral ELÇİ

İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi

ÜYELER

 

Lütfi YAPICI

Psikolog

Av. Ahmet Can TREN

Hukuk Müşaviri V.

Gökmen IŞIK

Yazı İşleri Müdür V.

 

 

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. Maddesi ve 19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/02 sayılı Başbakanlık Genelgesine dayanılarak; Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Görevleri:

a)Psikolojik Taciz ile Mücadele Alt Kurulunca, uygun bulunarak havale edilen psikolojik taciz başvurularını gündem almak, ihtiyaç duyulduğu takdirde Alt Kurulu gerekli görülen kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) ifadelerinin yazılı veya sözlü alınması için görevlendirmek.

b)Şikayet kapsamında kanıt olarak sunulan belge, kayıt vb. delil niteliği taşıyan veriyi incelemek.

c)Taciz iddiasının ispatı için gerekli gördüğü kişilerin (mağdur/bezdirici/tanık ve sair) yazılı veya sözlü ifadesine başvurmak.

ç)Başvuruları karara bağlamak. Gerekçeli kurul kararını başvuru sahibine iletmek.

d)Üniversitede, psikolojik taciz vakalarına karşı farkındalık oluşturan çalışmalar yürütmek. İmkanlar çerçevesince, bu kapsamda:

  • Birim üyelerinin psikolojik taciz (mobbing) eğitimi almalarına yardımcı olmak,
  • Psikolojik Taciz ile Mücadele Biriminin çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan bir web sayfasının oluşturulmasını ve aktif olarak hizmet vermesini sağlamak,
  • Üniversitede, Psikolojik Taciz ile Mücadele konulu sunum ve etkinliklerin gerçekleştirmesi için gerekli kolaylığı sağlamak.

e)Başvurular kapsamında yapılan görüşme ve yazışmaların gizliliğinin sağlanması.

f)Mağdur üniversite personeline psikolojik destek sağlanmasına imkânlar ölçüsünde yardımcı olmak.

g)Üniversite Yazı İşleri Müdürlüğü’nü, her türlü yazışma yapılması, tutanak tutulması, tebligat yapılması ve Alt Kurul adına dosyalama yapılması ile sair hususlarda ihtiyaç duyulan diğer vazifeler noktasında sözlü ya da yazılı görevlendirmek.