Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Bu komisyonun amacı, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında, devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz işleri ile ilgili üniversitenin sorumlu komisyonudur. 14.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

İlgili Esaslar:

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

2022 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ  

29 Aralık 2022 

Akademik Teşvik Yönetim Sistemi’nin (ATYS) Birim Komisyon üyeleri, Bölüm Başkanları, Dekan ve Enstitü Müdürlerine tanıtımı (yüz yüze ve online eğitim) 

3 Ocak 2023 

Tüm akademisyenlere Akademik Teşvik Yönetim Sistemi online eğitimi hazırlanması ve videonun ATYS web sayfasında herkesin erişimine açılması 

(https://www.gtu.edu.tr/kategori/3358/0/display.aspx) 

05.01 - 17.01.2023  

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak ATYS online başvuru sistemine (https://akademiktesvik.gtu.edu.tr/) yüklemeleri ve online başvurularının yapılması; akabinde Akademik Teşvik YÖKSİS Başvuru Formu ile Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formunun (FR-0551) ıslak imzalı olarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına teslim edilmesi  

18.01 - 21.01.2023  

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin ATYS sistemi üzerinden incelenmesi, sonuçların sistem üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) iletilmesi ve tutanak formunun ıslak imzalı olarak Akademik Teşvik Komisyonuna sunulması  

23.01 - 26.01.2023  

Akademik    Teşvik    Komisyonu   tarafından    ön    inceleme     heyeti kararlarının ATYS sistemi üzerinden incelenmesi ve nihai kararın verilmesi  

27.01.2023  

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının GTÜ web sitesinde ve ATYS web sitesinde KVKK’ya uygun olarak ilan edilmesi (Bireysel sonuçlar ve varsa açıklamaları ATYS başvuru sisteminden kişiye özel olarak erişilebilecektir)  

28.01 - 02.02.2023  

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların ATYS online başvuru sistemi üzerinden VE ıslak imzalı olarak alınması  

03.02 - 07.02.2023  

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi  

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum