İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere, Helsinki Bildirgesi, 25/05/2004 tarihli ve 5176 sayılı “Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 13/04/2005 tarihinde 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” esaslarına dayanılarak, Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Kurul, Üniversite tarafından insanlarla veya insanlar üzerinde yapılacak deney, inceleme ve alan araştırmalarının evrensel bilim ahlâkına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilen 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçer.

İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Mahmurt DURMUŞ-Rektör Yardımcısı

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Kutlu Sevinç KAYIHAN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Oğuz KUCUR-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Meral ELÇİ-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. İlke ANAÇ ŞAKIR-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Doç. Dr. Hülya ÖZTÜRK-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum