Kalite Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin 1. Maddesine istinaden;

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenler.

Görevleri:

 a) Yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon ulusal politika ve stratejisini tanımlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

b) Yükseköğretim kurumlarında iç kalite güvence sistemlerinin kurulmasını desteklemek ve bu konuda yükseköğretim kurumlarına rehberlik etmek,

c) Kalite kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için eğitim, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde yükseköğretim kalite güvence sistemleri ile ilgili çalışmaları izlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar gerçekleştirmek,

d) Dış değerlendirmede ve akreditasyonda uygulanacak ilkeleri, kalite göstergelerini ve kuralları belirleyerek Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Genel Kurul tarafından onaylanan dış kalite değerlendirmeleri ve akreditasyonda uygulanacak prosedürlerle ilgili yükseköğretim kurumlarını bilgilendirmek ve yayınlar yapmak,

f) Yükseköğretim kurumlarının hazırlamış oldukları öz değerlendirme ve dış değerlendirilme süreci sonrası, dış değerlendirme raporlarını değerlendirerek kalite iyileştirmelerine yönelik tavsiyeleri içerecek şekilde nihai raporu düzenleyip Genel Kurula sunmak,

g) En çok beş yılda bir yapılması gereken dış değerlendirmeyi süresi geçmesine rağmen yaptırmayan yükseköğretim kurumları hakkında, masrafları ilgili yükseköğretim kurumundan tahsil edilmek üzere dış değerlendirme yaptırılmasını Genel Kuruldan talep etmek,

ğ) Yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak yıl boyunca gerçekleştirilen dış kalite değerlendirmeleri, karşılaşılan problemler ve kalite iyileştirmesi süreci ile ilgili önerileri her yılın sonunda Genel Kurula sunmak,

h) Dış kalite değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek amacıyla, belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde tescil almak üzere Yükseköğretim Kuruluna müracaat eden özel hukuk tüzel kişilerinin tescil müracaatlarını değerlendirerek Genel Kurula görüş vermek, bu kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve gerekli gördüğünde bilgi almak, gerektiğinde uyarmak veya tescillerinin iptali için Genel Kurula öneride bulunmak,

ı) Yükseköğretimde kalite güvencesi konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Kurulu temsil etmek, i) (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri uyarınca Genel Kurula sunduğu rapor ve görüşleri, eş zamanlı olarak Kurulun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

j) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Yönetmelik amaç ve kapsamında verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR-Rektör

Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Işıl KURNAZ-Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Hasari ÇELEBİ-Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ-Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Mevlüt KARABULUT-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Fikret YILDIZ-Nanoteknoloji Ensitüsü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Nihal BEKTAŞ-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Meral ELÇİ-Toplumsal Katkı Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK-Savunma Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof. Dr. Leyla ÇOLAKEROL ARSLAN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Serap BEŞLİ-Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Melek ÖZKAN-Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Nuri ÇELİK- Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Doç. Dr. Eda GOLDENBERG- Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Üye

Doç. Dr. Serhat ERAT-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Ali Murat SOYDAN-Enerji Teknolojileri Enstitüsü Müdürü

Üye

Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN-Kariyer ve Profesyonel Gelişim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bahar YILDIZ KUTMAN-Uluslararası İlişkiler Koordinatörü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Belkıs ERZİNCNLI-Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali Köksal HOCAOĞLU-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YILMAZ-Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Üye

Öğr. Gör. Dr. Bahar ÖZBEY-Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Görevlisi

Üye

Öğr. Gör. Dilara AKINCI-Kalite ve İstatistik Birimi

Üye

Arş. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU-Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yrd.

Üye

Öğr. Gör. Dr. Ümit BAYRAKTAR-Uluslararası Projeler Ofisi

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Çağatay AKTÜRK-Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Üye
Nadir YILDIRIM-Genel Sekreter

Üye

Bülent ÇETİN -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

Üye

Şenol ÇAM-Strateji Geliştirme Daire Başkanı 

Üye

Alparslan DURUKAN-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Sefa YILDIRIMTEPE-Bilgi İşlem Daire Başkan V.

Üye
Bahtiyar TELLİ- Personel Dairesi Başkanı Üye

Nihal KARA-Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri

Üye

Murat UÇAR-Döner Sermaye İşletme Müdürü

Üye

Şule ÖZBEK-Kalite ve İstatistik Birimi Müdürü

Üye

Şaziye Serda KAYMAN-Kalite ve İstatistik Birimi

Üye

Neslihan KESKİNLER-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Üye

Alperen DOĞAN-Özel Kalem Müdürlüğü Üye

Barış ARICI-İç Denetçi

Üye

Öğrenci Konseyi Başkanı

Üye

Kalite Kulübü Başkanı

Üye
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum