gtu_logo

Akademik Yükseltme Ve Değerlendirme Kurulu

 

GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulunun amacı; Gebze Teknik Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik standartlarının yükseltilmesi, akademik yükselişe yoğunluk kazandırılması, akademik faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılması ve bu faaliyetlerin bilim ve sanat alanlarında rekabet ortamında yarışabilecek özgün niteliklere sahip olması, toplumun ve insanlığın hizmetine yönelmesi, bilim ve sanat yayınlarının nitelik ve nicelik olarak özgün bir şekilde geliştirilerek üniversitenin eğitim ve öğretim hizmetine ve Üniversitemiz Araştırma Üniversitesi performansı hedeflerine katkıda bulunulması, eğitimin çağdaş standartlarda uygulanmasının sağlanmasıdır.

Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yapısındaki minimum düzeyi belirler. Bu düzeyin sağlanması ve AYDEK onayı adaya kazandırıcı hak oluşturmaz. AYDEK onayı, sadece yükseltme ve atama başvurularının kabulünde veya reddinde belirleyici bir ölçüttür.

Başvuruların AYDEK onayı sonrasında bilimsel jüri tarafından değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının detaylı değerlendirilmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın ilgili bilim dalındaki yeri, eğitime katkısı, mesleki deneyimi ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği veya getirebileceği katkılar, üniversite/birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri dikkate alınır. Yükseltme ve atamaların, GTÜ içinden ve dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve akademik rekabeti özendirmesi esastır.

 

E-Başvuru için tıklayınız.