gtu_logo

Arabuluculuk Komisyonu


7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 15. maddesinin onuncu fıkrası ile 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 18. maddesine dayanılarak oluşturulmuştur.

Esaslara göre Arabuluculuk; sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve kamu hizmeti olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder.

 

İlgili Usıl ve Esaslar

26.09.2018 tarih ve 2018/12 sayılı Arabuluculuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

 

ARABULUCULUK KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

Prof. Dr. M. Salim ÖNCEL 

Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Av. Vejdin PİRİNÇÇİOĞLU

Avukat

YEDEK ÜYELER

 

Prof. Dr. Oğuz KUCUR

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sibel ÖZKAN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Av. Ahmet Can TREN

Hukuk Müşaviri