gtu_logo

Doktora Makale İnceleme Komisyonu

 

DOKTORA MAKALE YAYINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYELERİ

BAŞKAN

GÖREVİ

Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

Rektör Yardımcısı

ÜYELER

 

İlgili Enstitü Müdürü

 

İlgili Anabilim Dalı Başkanı

 

 

 

 

 

Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte doktora tez çalışmasından üretilmiş, mezuniyet koşulu olan makalesinin incelenmesi için oluşturulmuş komisyondur. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları’nın 31. maddesine istinaden belirlenmiştir. İlgili Anabilim Dalı Başkanı, İlgili Enstitü Müdürü ve eğitim öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı'ndan oluşur. 

İlgili Esaslar:

GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları