Öyp Kurum Koordinasyon Birimi

 

 Birimin Görevleri>> 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine dayanılarak oluşturulmuştur. Yükseköğretim kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına atananlara ilişkin usul ve esasları göre koordinasyonu sağlamaktadır.

İlgili esaslar:

http://www.yok.gov.tr/web/oyp/anasayfa

ÖYP KURUM KOORDİNASYON BİRİMİ ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 Kurum Koordinatörü

ÜYELER

Dr. Öğr. Üyesi Ercan ERGÜN-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Kurum Koordinatör Yardımcısı

Sena ALTINTAŞ-Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü

 Üye

Aytül AYDEMİR-Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü

 Üye

Teoman TOHUM-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü

 Üye

Nurettin GÜNAÇTI-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü

 Üye