Stratejik Planlama Kurulu

 

 Kurulun Görevleri>> 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği’nin 8. maddesine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 18.07.2018 tarih ve 2018/09 oturum sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

İlgili Yönetmelikte görevle şu şekilde sıralanmıştır.

Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurulunun görevleri:

a) İlgili yükseköğretim kurumunda, kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

b) İlgili yükseköğretim kurumunda "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

c) İlgili yükseköğretim kurumunun "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

ç) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

d) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını ilgili yükseköğretim kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

e) Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonunun yükseköğretim üst kurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek.

STRATEJİK PLANLAMA KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 Komisyon Başkanı

ÜYELER

Prof. Dr. Nilay COŞGUN-Rektör Yardımcısı

 Üye

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı

 Üye

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ-Mühendislik Fakültesi Dekanı

 Üye

Prof. Dr. Hüseyin İNCE-Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

 Üye

 Prof. Dr. Erhan DEMİRBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI-İşletme Fakültesi Dekanı

 Üye

 Prof. Dr. Işıl KURNAZ-Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

 Üye

 Prof. Dr. A. Yavuz ORAL-Nanoteknoloji Enstitü Müdürü

 Üye

 Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Ayşe Gül GÜREK- Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Oya ERDİL-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN- Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Dr. Öğr. Gör. Kültigin AKÇİN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 Üye

 Ömer Nadir SOYLU-Genel Sekreter

 Üye

 Nihal KARA-Mimarlık Fakülte Sekreteri 

 Üye

Aydın KURT-Öğrenci Temsilcisi

 Üye