Burslar Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine göre elde edilen gelirden (i,j ve k fıkrası) özel gelir ve ödenek kaydedilen tutarların %10’una kadar olan kısmının başarılı ve gelir düzeyi düşük öğrencilerine dağıtılmasında, söz konusu öğrencilerin tespitinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.
BURSLAR KOMİSYONU ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN-Rektör

 Komisyon Başkanı

ÜYELER
 Prof. Dr. Vefa AHSEN-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Fevzi BEDİR-Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Oya ERDİL-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Şermin KELEŞOĞLU-Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı

 Üye

 Nedim MALKOÇ-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı

 Üye