Arif Çağdaş AYDINOĞLU
Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
E-posta: aydinoglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 104
Telefon: (262) 605 18 03
Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri (CBS), Coğrafi Veri Altyapısı (Ulusal CBS), Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği ve standartlar, Arazi Yönetimi, Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Afet Yönetimi
Taşkın  KAVZOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: kavzoglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 6051801
Uzaktan Algılama, Makine Öğrenme Algoritmaları, Veri Madenciliği, Dijital Görüntü İşleme, Heyelan Rsik Haritalama, Kent Bilgi Sİstemleri
M. Halis SAKA
Prof. Dr. M. Halis SAKA
E-posta: sakagtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 103
Telefon: (262) 605 18 02
Global Konum Belirleme(GPS), Jeodezik Kontrol Ağları, Jeodezik Verilerin İstatistik ve Yapay Zeka Yöntemlerle Analizi, Deformasyon Analizleri, Dengeleme Hesabı, Kalman Filtreleme Teknikleri
İsmail ÇÖLKESEN
Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN
E-posta: icolkesengtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 108
Telefon: (262) 605 18 08
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları, Dijital Görüntü İşleme, Makine Öğrenme Algoritmaları ve Uygulamaları, İleri Sınıflandırma Teknikleri (Destek vektör makineleri, Karar ağaçları, Toplu öğrenme,vb.)
Bahadır ERGÜN
Doç. Dr. Bahadır ERGÜN
E-posta: bergungtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 106
Telefon: (262) 605 18 06
Fotogrametri, Yakın Resim Fotogrametrisi, Optiksel Ölçmeler, Uzman Sistemler,Yersel Lazer Tarama, Panoramik Görüntüleme
Cumhur ŞAHİN
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
E-posta: csahingtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 114
Telefon: (262) 605 18 10
Fotogrametri,
Yersel Fotogrametri,
Panoramik Algılama Sistemleri,
Yersel Lazer Tarayıcı Sistemleri
Cemal Özer YİĞİT
Doç. Dr. Cemal Özer YİĞİT
E-posta: cyigitgtu.edu.tr , co.yigitgmail.com
Ofis: F Blok, 107
Telefon: (262) 605 18 07
Deformasyonlarının İzlenmesi ve Analizi, Yapı Saglıgı İzlemeleri ve Analizi, GNSS, GNSS-PPP ve uygulamaları, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezik Zaman Serilerinin Filtrelenmesi ve Analizi
İrfan SAYIM
Dr. Öğr. Üyesi İrfan SAYIM
E-posta: i.sayimgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 04
Uçak Otomatik İnişi için Navigasyon Güvenilirliği ve İzlenmesi (LAAS), Diferansiyel GPS & INS, Otomatik Otoyollar için Navigasyon, Araç Dinamiği ve Stabilte Kontrolü, GPS ile Yapısal İzleme.
Ali Levent YAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI
E-posta: alyagcigtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 04
Uzaktan Algılama, Tarımsal Kuraklık, Evapotranspirasyon, Python

Öğretim Yardımcıları

Hüseyin PEHLİVAN
Dr. Hüseyin PEHLİVAN
E-posta: hpehlivangtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 15
Jeodezi ve Navigasyon amaçlı GPS Ölçmeleri, Yersel Arazi Ölçmeleri, GPS uygulamaları, Yapı Davranışlarının Zaman Serileri ile Analizi, Sinyal İşleme
Mert Bezcioğlu
Arş. Gör. Mert Bezcioğlu
E-posta: mbezcioglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Mühendislik Ölçmeleri, GNSS, Yüksek Frekanslı GNSS-PPP, Zaman Serilerinin Analizi ve Filtrelenmesi, Matlab Programlama
Sinan BİRİNCİ
Arş. Gör. Sinan BİRİNCİ
E-posta: s.birincigtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Jeodezi
Rabia BOVKIR
Arş. Gör. Rabia BOVKIR
E-posta: rbovkirgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 605 18 09
Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri,
Coğrafi Veri Yönetimi,
Veri Modelleme,
Arazi Yönetimi ve Politikaları
Furkan SOĞUKKUYU
Arş. Gör. Furkan SOĞUKKUYU
E-posta: fsogukkuyugtu.edu.tr
Ofis: , F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Ölçme Tekniği
Hasan TONBUL
Arş. Gör. Hasan TONBUL
E-posta: htonbulgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 605 18 09
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
Dijital Görüntü İşleme
Orman Yangını İzlenmesi ve Analizi
Obje Tabanlı Sınıflandırma
Elif Özlem YILMAZ
Arş. Gör. Elif Özlem YILMAZ
E-posta: eoyilmazgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Uzaktan Algılama
Fotogrametri
Dijital Görüntü İşleme