Arif Çağdaş AYDINOĞLU
Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
E-posta: aydinoglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 104
Telefon: (262) 605 18 03
Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri (CBS), Coğrafi Veri Altyapısı (Ulusal CBS), Coğrafi verilerin birlikte çalışabilirliği ve standartlar, Arazi Yönetimi, Arazi/Kent Bilgi Sistemleri, Afet Yönetimi
Taşkın  KAVZOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: kavzoglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 6051801
Uzaktan Algılama, Makine Öğrenme Algoritmaları, Veri Madenciliği, Dijital Görüntü İşleme, Heyelan Rsik Haritalama, Kent Bilgi Sİstemleri
M. Halis SAKA
Prof. Dr. M. Halis SAKA
E-posta: sakagtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 103
Telefon: (262) 605 18 02
Global Konum Belirleme(GPS), Jeodezik Kontrol Ağları, Jeodezik Verilerin İstatistik ve Yapay Zeka Yöntemlerle Analizi, Deformasyon Analizleri, Dengeleme Hesabı, Kalman Filtreleme Teknikleri
İsmail ÇÖLKESEN
Doç. Dr. İsmail ÇÖLKESEN
E-posta: icolkesengtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 108
Telefon: (262) 605 18 08
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları, Dijital Görüntü İşleme,İleri Sınıflandırma Teknikleri,Destek Vektör Makineleri, Karar Ağaçları, Toplu Öğrenme Algoritmaları(Hızlandırma, Torbalama, Rastgele orman)
Bahadır ERGÜN
Doç. Dr. Bahadır ERGÜN
E-posta: bergungtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 106
Telefon: (262) 605 18 06
Fotogrametri, Yakın Resim Fotogrametrisi, Optiksel Ölçmeler, Uzman Sistemler,Yersel Lazer Tarama, Panoramik Görüntüleme
Cumhur ŞAHİN
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
E-posta: csahingtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 114
Telefon: (262) 605 18 10
Fotogrametri,
Yersel Fotogrametri,
Panoramik Algılama Sistemleri,
Yersel Lazer Tarayıcı Sistemleri
Cemal Özer YİĞİT
Doç. Dr. Cemal Özer YİĞİT
E-posta: cyigitgtu.edu.tr , co.yigitgmail.com
Ofis: F Blok, 107
Telefon: (262) 605 18 07
Deformasyonlarının İzlenmesi ve Analizi, Yapı Saglıgı İzlemeleri ve Analizi, GNSS, GNSS-PPP ve uygulamaları, Mühendislik Ölçmeleri, Jeodezik Zaman Serilerinin Filtrelenmesi ve Analizi
İrfan SAYIM
Dr. Öğr. Üyesi İrfan SAYIM
E-posta: i.sayimgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 04
Uçak Otomatik İnişi için Navigasyon Güvenilirliği ve İzlenmesi (LAAS), Diferansiyel GPS & INS, Otomatik Otoyollar için Navigasyon, Araç Dinamiği ve Stabilte Kontrolü, GPS ile Yapısal İzleme.
Ali Levent YAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Ali Levent YAĞCI
E-posta: alyagcigtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 04
Uzaktan Algılama, Tarımsal Kuraklık, Evapotranspirasyon, Python

Öğretim Yardımcıları

Hüseyin PEHLİVAN
Dr. Hüseyin PEHLİVAN
E-posta: hpehlivangtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 105
Telefon: (262) 605 18 15
Jeodezi ve Navigasyon amaçlı GPS Ölçmeleri, Yersel Arazi Ölçmeleri, GPS uygulamaları, Yapı Davranışlarının Zaman Serileri ile Analizi, Sinyal İşleme
Mert Bezcioğlu
Arş. Gör. Mert Bezcioğlu
E-posta: mbezcioglugtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Mühendislik Ölçmeleri, GNSS, Yüksek Frekanslı GNSS-PPP, Zaman Serilerinin Analizi ve Filtrelenmesi, Matlab Programlama
Sinan BİRİNCİ
Arş. Gör. Sinan BİRİNCİ
E-posta: s.birincigtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Jeodezi
Rabia BOVKIR
Arş. Gör. Rabia BOVKIR
E-posta: rbovkirgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 605 18 09
Coğrafi Bilgi Sistemleri/Teknolojileri,
Coğrafi Veri Yönetimi,
Veri Modelleme,
Arazi Yönetimi ve Politikaları
Furkan SOĞUKKUYU
Arş. Gör. Furkan SOĞUKKUYU
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Hasan TONBUL
Arş. Gör. Hasan TONBUL
E-posta: htonbulgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 109
Telefon: (262) 605 18 09
Uzaktan Algılama ve Uygulamaları
Dijital Görüntü İşleme
Orman Yangını İzlenmesi ve Analizi
Obje Tabanlı Sınıflandırma
Elif Özlem YILMAZ
Arş. Gör. Elif Özlem YILMAZ
E-posta: eoyilmazgtu.edu.tr
Ofis: F Blok, 116
Telefon: (262) 605 18 13
Uzaktan Algılama
Fotogrametri
Dijital Görüntü İşleme